EU’s grønne hykleri – danske olieraffinaderier slipper for CO2-afgifter

EU slår sig op som unionen der kan løse den grønne omstilling i fællesskab. Men deres forkromede ’grønne klimaplan’ indeholder gratis CO2-kvoter til de største forurenere. De firmaer som er ude i hård konkurrence betaler ingen CO2-afgifter, dem betaler skatteborgerne i EU for dem.

Equinors raffinaderi i Kalundborg – friholdt for CO2-afgifter

Blandt de friholdte firmaer finder vi de danske olieselskaber, som sammen med andre 41 danske virksomheder foreløbig står på EU’s undtagelsesliste de næste 10 år. Reelt størstedelen af landets tunge udledere, hvor 42 danske selskaber frem til 2030 ikke skal betale CO2-afgifter for hovedparten af deres produktion, fordi de er omfattet af EU’s såkaldte Carbon Leakage Liste.

I løbet af de seneste 5 år har de 42 virksomheder samlet øget deres udledning af drivhusgasser med 25 % – og for landets 95 største virksomheder er udledningen øget med 17 procent i løbet af samme periode. (tal fra efteråret 2019).

Argumentet lyder, at firmaer der er ude i hård konkurrence på verdensmarkedet skal have støtte til at klare sig.

Truslen om arbejdsløshed bliver brugt til at skønmale betydningen af at disse virksomheder overlever, selvom de først og fremmest eksisterer for at sikre profitter til ejere og investorer. Det er kapitalismen i en nøddeskal – forurenerne går fri pga hele produktionsmåden, hvor kun profitabel produktion tæller. Skulle firmaerne ikke som hovedmål sikre afkast til deres ejere var det ingen sag at omskabe produktionen til ikke-forurenende.
Læs også Deres krise – vores arbejdsløshed!

Olieselskaberne truer med at flytte

Sidste år modtog Equinor og Shell, der ejer raffinaderier, og Total og de andre selskaber i Nordsøen samlet set gratis CO2-kvoter til at dække 85 procent af deres udledninger.

– Det, der foregår her på raffinaderiet, kan så nemt som ingenting flyttes til andre lande, påstår Niels Bech, Equinors overingeniør i Danmark til DR. Og truer derefter med at flytte produktionen, hvis der skal betales afgifter.

De kan frit profitere på olien i Nordsøen – og derefter bare flytte efterbehandlingen til hvor det er billigst.

Myten om Danmark som ‘den grønne verdensmester’

Her lyder argumentet for at lade forurenerne gå fri, at Danmark jo er ’den grønne verdensmester’. Vores CO2-udledende olieselskaber er meget grønnere end de andres, derfor skal de selvfølgelig forurene på fuld tryk her i landet! Jo mere jo bedre.

Hvor absurd kan et argument blive?

Men faktisk har olieselskaberne sikret sig på forhånd. I aftalen om Nordsøolien står der indskrevet, at i tilfælde af at firmaerne pålægges afgifter, skal disse erstattes af den danske stat – kompenseres en til en!
Men den lukrative aftale har de åbenbart ikke lyst til at argumentere med og få frem i lyset.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) er helt med på, at det ikke nytter at pålægge olieselskaberne udgifter. Den åbenlyse urimelighed kan så parkeres i en fjern fremtid gennem forhandlinger i EU.

– Der er altså mulighed for at stramme op på de regler, så det i højere grad kommer til at føre til CO2-reduktioner i fremtiden, udtaler Dan Jørgensen.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvor krav til forurenerne ender i de forhandlinger.

Klimahandlingsplanen følger op – virksomhederne fredes

Princippet om at friholde monopolerne går helt i tråd med regeringens klimahandlingsplan. Her er der lagt op til, at virksomheder som f.eks. Aalborg Portland får nedsat varmeafgift – ja, de har vel selv skrevet det afsnit, som en af de 13 ’klimapartnerskaber’ der står bag programmet. De er også blandt de firmaer der ligesom olieselskaberne er fritaget for CO2-afgifter. Også den franske oliegigant Total er, gennem Ørsted blandt de firmaer der står bag regeringens forslag til klimahandlingsplan.

EU hverken kan eller vil løse klimaproblemet – eller noget som helst andet for den almindelige befolkning. EU er til for at sikre monopolerne – hvad denne sag så klart illustrerer.

Vi skal ikke friholde forurenerne. Der må stilles krav om at produktionen lægges om, og bliver ikke-forurenende. Regeringens politik centrerer sig udelukkende om investeringer, så også nye grønne løsninger kan blive profitable. Produktionsmetoderne friholdes fra krav, investorerne kan sove roligt, deres profit skal ikke sættes af til grønne krav.

Politikere der er fortalere for højere CO2-afgifter som en løsning på at nå de vedtagne 70 % reduktion i 2030 er også villige til at skubbe kravene til virksomhederne ud i fremtiden.

– Vi skal selvfølgelig indføre en CO2-afgift som ikke bare kommer i morgen, men som bliver langsomt indfaset, siger Mai Villadsen, miljøordfører for Enhedslisten.

Hvad i al verden skulle forhindre, at firmaerne betalte her og nu – de henter kæmpe profitter hjem på deres produktion.

Se også

EU’s klimapolitik: 42 af Danmarks største virksomheder er fritaget fra CO2-afgifter


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne