Aftale med kommuner og regioner: Velfærdsområdet holdes nede på samme lave niveau

Der skal noget helt andet til! Corona-krisen afslørede med al tydelighed at vi ikke har et sundhedsvæsen der er parat til at tackle behovene. Men hvad gør regeringen med erfaringerne fra corona’en, nu hvor kommunernes budgetter fastlægges? Bliver sundhed og normeringer oprustet? Nej, de kører videre i samme gamle nedskærings-skure. Der blev udstedt løfter for et år siden, da S ville sikre sig regeringsmagten, men ikke engang de er holdt.

Foto: Jacob Esben H

Hvor var værnemidlerne da der var brug for dem? Og hvor var kapaciteten? For at klare corona-situationen måtte al anden behandling udover det mest akutte lægges ned for at sikre corona-behandlingen. Sundhedsvæsenet opererer tæt på nødberedskabsniveau.

Vigtige funktioner som vaccineproduktion på Statens Seruminstitut er privatiseret under den tidligere SR-regering og det danske sundhedsvæsen er på alle fronter afhængigt af hvad der kan fremskaffes på markedet. Og det var helt utilstrækkeligt i situationen. Længe stod sundhedssektoren uden de tilstrækkelige værnemidler.

Det eneste rigtige vil nu være at rette op. På sundhedssektoren, og på daginstitutionerne og skolerne hvor børnene er stuvet sammen med alt for få voksne, alt for store klassestørrelser. At sikre de pædagogiske normeringer og hygiejnen. Der kunne findes ekstra bevillinger akut, men hvad hjælper det når alt nu er sat tilbage til det gamle.

Ikke engang det nuværende niveau vil blive opretholdt – udgiften til de flere børn og ældre er kun delvist regnet med. S-regeringen har demonstreret, at de kan sikre hjælp til arbejdsgiverne, men ønsker hverken at hæve dagpenge eller kontanthjælp til de arbejdsløse eller sikre offentlig velfærd. Endnu en gang har regeringen selv sat streg under, at den er regering for landets kapitalister og velbjergede, ikke for flertallet.

De ’ekstra’ penge regeringen tilfører skal for en stor del findes i det eksisterende budget, hvor man påstår, at en besparelse på eksterne konsulenter i kommunerne og andre ’omprioriteringer’ kan skaffe 0,75 milliarder. Reduceret forbrug af eksterne konsulenter skulle give 0,5 mia. kr. og en såkaldt ’velfærdsprioritering’ skulle skaffe 0,25 mia. kr. Disse indtægter må siges at være rene tryllepenge og højst usikre.

FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation efterplaprer regeringens selvros og hylder aftalerne. De hævder, at sygehusene får dækket udgifter til de flere syge og ældre som forventes. Mens de i næste linje må erkende, at de stigende medicinudgifter IKKE er dækket ind.

Bindingen til EU og budgetlovens stramme krav kører også uændret videre. Regeringen kan give hjælpepakker på 400 mia og EU på 5.600 milliarder – men har ikke ’råd’ til at skabe velfærd.

Vi skal have mange flere varme hænder!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne