Lærerne har ikke haft en arbejdstidsaftale i 7 år

I 7 år har lærerne arbejdet uden en aftale for deres arbejdstid. Det har bl.a. betydet gratis merarbejde til en værdi på et sted mellem 2,2-4,4 mia. kr. årligt. Lærerne har brug for en central aftale der sikrer dem arbejdsforhold de kan holde til i et helt arbejdsliv og på den anden side af arbejdslivet. 

Resultatet af forhandlingerne ved OK18 var en kommission, der ved udgangen af 2019 foreslog KL og DLF at følge samarbejdssporet. En strategi hvor lærernes centralorganisation (LC) og KL kun skal drøfte områder de har sammenfaldende interesser, hvilket reelt vil betyde at lærerne må opgive indflydelse på deres arbejdstid.

De begrænsede udmeldinger der har været under forårets periodeforhandlinger, om lærernes arbejdstid peger da også i retning af at lærerne vil ende op med en arbejdstidsaftale der blåstempler LOV409, der ikke giver lærerne nogen beskyttelse mod at arbejdsgiver ikke giver lærerne flere opgaver end det er muligt at løse dem i den tid de får løn.

KL har stillet ultimative forudsætninger, der er ultimative krav, for at indgå i forhandlinger med DLF.

De ultimative forudsætninger indebærer at KL og regering friholdes fra at levere noget som helst af tyvegodset tilbage som de i fællesskab stjal i 2013. Forudsætningen er at aftalen skal både være udgiftsneutral og underlægge sig KLs ubegrænsede ledelsesret.

Beregninger viser at kommunerne har fået gratis merarbejde til en værdi på et sted mellem 2,2-4,4 mia. kr. årligt ud af lærerne, alt efter beregningsmetode, efter indførsel af LOV409.

Lærerne ønsker en aftale, men det ikke primære kan ikke være aftale eller ej, men indholdet af en aftale.

Lærerne har brug for en central aftale der sikrer dem et arbejdsliv de kan holde til i et helt arbejdsliv og på den anden side af arbejdslivet.

Deadlinen for offentliggørelsen af aftalen er udskudt for 2. gang. Nu på ubestemt tid.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne