Kommunistisk Politik Digital 17 og 18 – 2019 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 17 og 18 – 2019

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 33-36, 2019

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs


UDTALELSER FRA APK

Velfærd ikke oprustning! NATO ud af Danmark og Danmark ud af NATO!
Der er ikke råd til at behandle vores børn, ældre, syge og handicappede på en værdig og ordentlig måde. Det får vi hele tiden at vide. Men der er åbenbart råd til at bruge milliarder på F35 kampfly, oprustning, NATO-budgetter og deltagelse i USA’s og NATO’s krige rundt om i verden.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

US imperialism out of Greenland
It made the headlines when the US government called off its official state visit to Denmark on the 2. and 3. of September. And even more because of the reason given – that US imperialism could not and cannot simply buy Greenland at a fixed price, as the US president and the White House wished.
By APK, The Workers Communist Party of Denmark

 

DANSKE FORHOLD – POLITIK OG KAMP MOD NEDSKÆRINGER

Skejby Sygehus bløder: Skal stadig spare 150 mio. kr. på driften i 2019
Region Midtjylland har de seneste dage i offentligheden nærmest aflyst alle besparelser på Super Hospitalet i Skejby. Virkeligheden er dog ganske anderledes. Fyringer og ansættelsesstop fortsætter året ud.

Personalet skal løbe lige så stærkt som nu
Regeringen har indgået aftale med regionerne om økonomien for 2020. Regionerne får tilført 1,5 milliard til budgettet. Men hvad betyder det i praksis? Pengene dækker kun lige de øgede udgifter ved flere ældre og medicinalindustriens stigende profitter – så vi står med et status quo. Med et sundhedsvæsen der ikke er skåret til benet, men ind i benet.

Banker tigger om skjult statsstøtte
Nu er den gal igen med bankerne. Og deres grådighed kender ingen grænser. Bankerne har på grund af de historisk lave renter bedt Nationalbanken om skjult statsstøtte. Det skal ske ved at Nationalbanken og dermed staten og i sidste ende, de der betaler skat skal dække bankernes udgifter ved den lave rente.

Fagbevægelsens top hetzer mod aktive medlemmer – frygter organiseret kamp for 30-timers kravet og et Nej til OK2020
Ifølge topplacerede fagforeningsfolk var det nogle “røde lejesvende”, der fik 77 procent af bygningsarbejderne i 3F til at stemme Nej til OK2017. Fagtoppen frygter for organiseret kamp for 30 timers arbejdsuge og et Nej ved den kommende overenskomst og har igangsat en hetz mod de aktive.

Genopretning af den forsvundne velfærd skal være NU!
Regeringen blev valgt på løfter om genopretning af velfærd. Nu nærmer den første finanslov sig og forhandlingerne om penge til kommuner og regioner er gået i gang. Budskabet fra regeringen på indenrigsministerens pressemøde om økonomien var ikke til at tage fejl af: Vi kan godt forberede os på, at det ikke lige bliver i år at det lovede ’løft af velfærden’ kommer.

Økonomisk krise på vej til Danmark
Efter en relativt lang periode med et moderat opsving står en ny økonomisk krise for døren. I Tyskland og Sverige og andre af Danmarks store eksportmarkeder er det først og fremmest industrien der er ramt af en afmatning

Mette Frederiksen udskyder det lovede forslag om differentieret pension – regeringen vil give arbejdsgiverne ro om OK2020
Det var socialdemokraternes slagnummer i valgkampen, men nu udskyder regeringen at give et konkret bud på deres helt utilstrækkelige forslag om differentieret pension. Roen på arbejdsmarkedet skal sikres – mens pensionsalderen stiger og nedslidningen øges. Folkepension til alle fra 65 år!

Bud på Folkebevægelsen mod EU’s fremtid
Der er ingen tvivl om, at med udviklingen i EU er der mere end nogensinde før brug for en stærk EU-modstand og for Folkebevægelsen mod EU. Lige nu er vigtige diskussioner i gang op til Folkebevægelsens kommende landsmøde om fremtiden for EU-modstanden, og hvordan vi bedst styrker Folkebevægelsen mod EU.
Af APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Fredsløb 2019 den 31. august
På lørdag – den 31. august løber FREDSLØB 2019 af stabelen – for femte år i træk. Normalt foregår det i maj måned, men måtte udsættes på grund af silende regn med skomagerdrenge boblende i rendestenen. Alle kan deltage – i løb eller gående.

Den absurde imperialisme – fra Grønland til G-7 mødet i Biarritz
Trump kommer heldigvis ikke til Danmark i denne omgang. Alligevel er der god grund til at demonstrere den 2. september i København. Jeg håber, at det bliver en kæmpestor demonstration! For lige så absurd det er at sælge et land og et folk, lige så absurd er det at USA og Danmark bestemmer over Grønlands udenrigspolitik.
Af Karsten Jonassen, APK

 

IMPERIALISME – FASCISME – INTERNATIONAL KLASSEKAMP

Dansk imperialisme opruster: Regeringen bidrager til brandfarlige konflikter på Trumps og NATO’s bud
Trump, USA og NATO’s budskab til Danmark er blevet hørt, også på langdistancen. Regeringen slog døren op til flere amerikanske militærbaser, lufthavne og flådestationer i Grønland. Nu lyder der også et ja til dansk deltagelse i krigs- og konfliktoptrapning i Syrien, i Sahel i Afrika, et stort bidrag til NATOs generelle angrebsberedskab – og danske krigsskibe til Hormuz Strædet er ‘under overvejelse’.

Håndslag – Tidsskriftet mod fascisme og krig – nyt nummer udkommet
Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig –  nr. 3/2019 netop udkommet. Der er brug for Håndslag i dag. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet. Det samme gælder faren for en ny verdenskrig.

Nazismens barbari
Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 50 millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 80% af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt.  De menneskelige lidelser var ufattelige. Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes.
Leder Håndslag 3,2019

NATO krigsøvelse kombineret med våbenmekka – Northern Coasts 2019 er startet i København
Krigsskibe fra 15 NATO-lande samt Sverige, Finland og Schweitz mødes over 12 dage i NATO-øvelsen Northern Coasts, der i disse dage starter ud fra København. Der skal trænes samarbejde i krig mod Rusland i det stærkt militariserede Østersø-område. Den officielle baggrund for øvelsen er ‘det øgede trusselsbillede fra Rusland’ – USAs og NATOs militære aggression for lebensraum snakkes der ikke om. På land udstiller våbenindustrien deres tilbud som dødens købmænd på en stor konference i Bella Centeret.

Yankee go home! – Flot demonstration mod imperialisme og krig – for solidaritet
27 freds- og solidaritets organisationer stod d. 2. september bag en flot demo, der sagde NEJ til USAs krigstrusler og pression gennem økonomiske sanktioner. Flot og stærk var den og gav håb for den fremtidige kamp.


Nazismen – et redskab for tysk krigsindustri og monopolkapital
Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 5o millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 8o % af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt. De menneskelige lidelser var ufattelige. Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes. Også i vor tid må vi forholde os til, hvad det er for kræfter bag politikerne, der planlægger at bruge krigen som en mulighed for at få opfyldt sine mål.

USA-NATO plan: Oprustning med mellemdistance raketter mod Kina ”hellere før end senere”
USA’s offensiv med øget militær oprustning mod Asien og ønsket om et styrket NATO med inddragelse af Australien, New Zealand, Japan, Sydkorea og Mongoliet som NATO partnere udtrykker USA’s målsætning om at også den anden globale halvkugle skal spille en vigtig rolle med NATO oprustning mod USA´s hovedfjender Kina og Rusland, og her med fokus på opstilling af raketter rettet mod Kina.

Krise for EU’s økonomiske doktrin
EU har fornylig valgt den franske politiker Christine Lagarde, som ny direktør for centralbanken. Det er et meget klart signal om at EU gør sig klar til en politisk reform af de økonomiske og finansielle værktøjer. Ændringer der både skal øge beføjelser og centralisere mere magt i Bruxelles, og gøre EU klar til at læsse den tyske overproduktions krise over på skuldrene af arbejderklassen.
Af Franz Krejbjerg, APK

Yankee go home-demonstration mandag d. 2. september kl. 16.30: NEJ til USAs og NATOs krigs- og undertrykkelsespolitik!
USA fortsætter med at fremsætte store krav om militarisering og tilstedeværelse i Grønland. Flere militære lufthavne, flådestationer, amerikansk konsulat osv. Mette Frederiksen har nikket ja til det hele. Derfor er der al mulig grund til at deltage i blok-demonstrationen ved Den Amerikanske Ambassade på mandag den 2.9. kl.16.30. Vores vogn med fredsflag, palæstinensiske flag, bannere, talere og musik står mellem Østerbro Bibliotek og Oluf Palmes Gade. Yankee go home-demonstrationen gennemføres under alle omstændigheder.
Af Lisbet Bonde, APK

USA’s militærbaser ud af Grønland – Stop militariseringen af Arktis!
Den danske regerings velvilje overfor USA-imperialismen er stor. Ikke til at sælge Grønland, men til fortsat at lade USA og NATO have den fulde råderet over Grønland som militærbase og støttepunkt i Arktis. Nu har Donald Trump arrogant droppet besøget i Danmark. Han har jo allerede fået hvad USA og NATO gik efter – accept af Danmarks medvirken til at sætte fuld turbo på militariseringen af Grønland og Arktis.

Kom til demonstration mod krig og for solidaritet: Gå med i sektionen YANKEE GO HOME!
USA’s præsident Donald Trump har droppet sit besøg i Danmark. Men kravene til Danmark om at ruste op er ikke opgivet, og den førte politik har ikke ændret sig. Derfor fortsætter forberedelsen af en blok-demonstration ved den amerikanske ambassade med uformindsket styrke. Demonstrationen “Stop Trump”, som vores blok går med i, gennemføres også.
Af Lisbet Bonde, APK

I Martin Andersen Nexøs fodspor – Ditte Cederstrand “De uspurgtes historie”
I år er det 150 år siden proletarbarnet Martin Andersen kom til verden i Københavnerbydelen Christianshavn. Det er værd at fejre, ikke mindst fordi Martin Andersen med det bornholmske efternavn Nexø blev en af den internationale kommunistiske arbejderbevægelses mest kendte forfattere.
Nexø blev et forbillede for forfattere, ikke bare i Danmark, men også i den internationale kommunistiske arbejderbevægelse. Nexø fik et internationalt gennemslag som kun er overgået af H.C. Andersen, et andet proletarbarn fra Danmark. (det var H.C. Andersen som skrev den systemkritiske “Kejserens Nye Klæder”)
Af Interpres

Unionsmodstanden må styrke sig
Ved valget til EU-parlamentet i maj 2019, fik Folkebevægelsen mod EU mere end 100.000 stemmer, men ikke nok til at komme over spærregrænsen. Det har en række økonomiske og praktiske konsekvenser, men EU-modstanden er langt fra slået. I hele landet er Folkebevægelsens komiteer ved at forberede Landsmødet 26. – 27. oktober i København, og en ting er der enighed om – EU-modstanden fortsætter og skal styrkes.
Af Franz Krejbjerg, APK

Klimaforandringer reducerer arealet med god landbrugsjord
En ny delrapport fra FNs klimapanel (IPCC) har sammenfattet eksisterende forskning om klimaforandringernes direkte påvirkning af høstudbytte og påvirkning fra mere ekstremt vejr som tørke og oversvømmelser. Konklusionen er at klimaforandringer allerede er med til at reducere mængden af god landbrugsjord. En anden konklusion er at der kan gøres noget, bl.a. ved at se på hvor og hvordan der produceres fødevarer og andre produkter fra landbruget. Dvs et opgør med de kapitalinteresser der styrer landbruget i dag.

Det sociale område har fået sparekniven over hele landet – Bak op om protesterne!
Seks københavnske fagforeninger har slået alarm over nedsmeltningen af det sociale område i København, mens man overalt i kommunerne endnu engang er beskæftiget med at fastlægge nedskæringsbudgetter for det kommende år. I København opfordrer initiativet Kære Frank og Landsforeningen LEV til at alle samles til protest på Rådhuspladsen d. 28. august, og d. 9. september indkalder en række fagforeninger og organisationer til demonstration mod nedbrydningen af velfærden.

OKTOBER RADIO

Oktober Radio: Økonomiaftale med kommuner og regioner betyder fortsatte nedskæringer
Den forløbne uge har regeringen indgået aftaler med Kommunernes Landsforening, og Regionerne, men indholdet er meget langt fra kravet fra de ansatte i den offentlige sektor. De seneste mange års besparelser bliver ikke rullet tilbage. Ikke engang de besparelser der lige nu er i gang med at blive gennemført i sundhedsvæsenet og hjemmehjælpen osv. vil blive taget af bordet.

Oktober Radio: Kapitalismen og arternes udryddelse
I dagen udsendelse tager vi udgangspunkt i artiklen ”Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske”, skrevet af Friedrich Engels, hvor han på en enkel og klar måde fremstiller hvordan marxismen ser på det kapitalistiske samfunds manglende evne til at forstå de langsigtede konsekvenser af menneskets formning af naturen.

Oktober Radio: København vil bygge ny Ø til millionærer
Man skulle tro det var en vittighed, men faktisk mener København det helt oprigtigt når de fremlægger planer om at udbygge havnearealerne med en kunstig ø kaldet Lynetteholmen.

Oktober Radio: USA kræver overherredømme over Grønland og Danmark forhandler om prisen
I den seneste uge kom det frem at Donald Trump op til sit statsbesøg i Danmark har talt om muligheden af at købe Grønland! Det er ikke første gang at USA fører sig frem som om de bestemmer alt i universet. I forvejen har USA en militærbase i Thule, og sammen med deres NATO-allierede ønsker de at få fuld kontrol med hele området Nord for polarcirklen.

FRA ENHED OG KAMP – APK’S TEORETISKE MAGASIN

Den røde tråd i den internationale kamp for revolution og socialisme
I år er det 100-året for stiftelsen af Den Kommunistiske Internationale, også kaldet Komintern eller Den Tredje Internationale. Det trækker nok ikke de store skåltaler i hele den borgerlige mediemaskine. Og ikke så mærkeligt. Borgerskabet var skræmt og er det fortsat ved tanken om den betydning, som Oktoberrevolutionen og det to år senere stiftede Komintern fik, den udvikling det skabte, og de revolutionære kræfter og den energi, der blev organiseret af de kommunistiske partier.
Af Dorte Grenaa, APK

Den reformistiske linje i fagbevægelsen fører til nederlag – En klassekampslinje er eneste vej frem (del 1)
En aktuel faglig status over den danske fagbevægelse kendetegnet ved kampen imellem to linjer

Den reformistiske linje i fagbevægelsen fører til nederlag – En klassekampslinje er eneste vej frem (del 2)
Vejen frem er en klassekampslinje, der også bygger på erfaringer fra de mest aktive fagforeninger, med medlemsdemokrati og aktivitet, der rækker ud over den snævre fagopdeling og arbejdspladstænkning, og ud over medlemmerne i arbejde. Og inddrager alle arbejderklassens levevilkår.

FRA PARTIER OG ORGANISATIONER I CIPOML

Italiens populistiske regering i krise
Italiens indenrigsminister Salvini fra Liga Nord sigter på at udnytte regeringskrisen til et nyvalg om diktatoriske magtbeføjelser til sig selv. Mens Femstjernebevægelsen synes lammet. Det eneste der kan forhindre en ren politistat og en ren højreekstremistisk regering er arbejderklassens og befolkningens enhed og kamp for en anden udvikling
Af A. Rossi, redaktør af “Scintilla”, Italien

Om den aktuelle situation i Jammu og Kashmir
Den indiske regering har diktatorisk ophævet selvstyret for regionerne Kashmir og Jammu, alle kommunikationslinjer er afbrudt, der er indført udgangsforbud, skolerne er lukket, demonstrationer er forbudt og militæret sat ind.
Udtalelse fra Revolutionary Democracy og Madoor Mahaz

Socialdemokraterne kvæler strejkeretten i Sverige
Den 1. august trådte begrænsning af retten til at tage faglige kampmidler i brug i kraft i Sverige. Det er en socialdemokratisk regering, der har forberedt lovændringerne.
Af E. Holemast, Revolusjon Norge

Højreterrorismens dynamo
På grund af en 65-årig mands modige indsats udviklede terrorangrebet mod Al-Noor moskeen i Bærum i Norge sig ikke til en massakre. Politiet var bekendt med terrormanden, men havde  ikke fundet det nødvendigt at reagere. Så længe fascistiske og racistiske miljøer uhindret får lov at sprede sin gift og kriminelle ideologi er det kun et spørgsmål om tid før næste fascistiske terrorattentat finder sted.
Af E. Holemast

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater