Mette Frederiksen udskyder det lovede forslag om differentieret pension – regeringen vil give arbejdsgiverne ro om OK2020

Det var socialdemokraternes slagnummer i valgkampen, men nu udskyder regeringen at give et konkret bud på deres helt utilstrækkelige forslag om differentieret pension. Roen på arbejdsmarkedet skal sikres – mens pensionsalderen stiger og nedslidningen øges. Folkepension til alle fra 65 år!

Kravet blev rejst af 3F Aalborg og har siden fået opslutning fra en række fagforeningsafdelinger, der ikke er hoppet med på SDs valgnummer

Socialdemokratiet bakker op om en stadigt stigende pensionsalder. Alle der ikke har råd til selv at spare op, må efter partiets mening se en fremtid i møde, hvor en fjerdedel vil ende med at dø før de når pensionsalderen. Og er man arbejdsduelig er der efter partiets mening ingen grund til et otium. For at dække over deres meddelagtighed i dette grove angreb opfandt partiet idéen om differentieret pensionsalder. De nedslidte grupper skulle angiveligt friholdes. Et splittelsesforslag, der fjerner opmærksomheden mod det krav der samler: Retten for alle til folkepension fra de 65 år.

At finde modellen for differentieret pension blev bekendtgjort som det allerførste regeringen ville gå i gang med, efter at have overtaget regeringsmagten. Men nu er deadline for forslaget skubbet ud i en uvis fremtid. Nu og her skal de centrale spørgsmål om nedslidning, krav om nedsat arbejdstid og retten til pension dæmpes under forhandlingerne om OK2020. Der skal stadig flagre et håb om en løsning i baggrunden, uden at den afsløres konkret i al sin mangelfuldhed.

Og ved den kommende afstemning næste år om den næste stigning i pensionsalderen som følge af ’Velfærdsforliget’ fra 2006 vil Socialdemokratiet stemme for endnu en stigning. Forliget vil på sigt betyde at danskere født i år kan se frem til at gå på pension, når de er 76,5 år gamle i 2094! Og ifølge aftalen gennemføres den konkrete stigning ved en regulering hvert 5. år. Næste gang i 2020.

Mette Frederiksen udtalte d. 19. august til avisen ”Danmark”:

Vi lægger til grund, at den aftale, Velfærdsaftalen består. Og det har alle partier genbekræftet, og det gælder også for os”.

Dansk Arbejdsgiverforening glæder sig særligt over Socialdemokraternes bestræbelse på at sikre roen under OK2020. Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad skriver i en mail til Berlingske:

Det er afgørende, at der er ro omkring forhandlingerne, og derfor er det vigtigt, at politikerne ikke kommer med forslag efter efterårsferien, der kan forstyrre”.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtalte i forbindelse med opstart af forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter om tidspunktet for et forslag:

”Senest inden næste folketingsvalg, skulle der gerne komme en eller anden løsning”.

Så kan sagen måske bruges som valgflæsk endnu engang. Presset på at privatisere sin pension vil fortsætte. De der har råd til at lægge til side, kan stadig gå på pension når de ønsker det – og regeringen har opfyldt endnu et af EUs nedskæringsdiktater.

Roen må brydes – kampen mod pensionsangrebet vil fortsætte – også under OK2020.

Se også
Nej til VLAK og SD’s afledninger – velfærdsforliget må opsiges – Ret til folkepension for alle fra 65 år!

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater