Socialdemokraterne kvæler strejkeretten i Sverige

Den 1. august trådte begrænsning af retten til at tage faglige kampmidler i brug i kraft i Sverige. Det er en socialdemokratisk regering, der har forberedt lovændringerne.

Af E. Holemast, Revolusjon Norge

Ændringerne i retten til strejke, blokade og andre kampmidler blev vedtaget af Riksdagen i juni. De er på mange områder ren afskrift af ønskelisten fra det svenske NHO, Svenskt Näringsliv. Lovændringerne bygger på et fælles forslag fra arbejdsgiverne og de landsomfattende faglige sammenslutninger LO, TCO og Saco. Det handler om ”at finde løsninger, hvor der er konkurrerende kollektive aftaler, hvor parterne ikke selv løser problemet”, som den socialdemokratiske arbejdsminister Ylva Johansson udtrykker det.

Fremstød mod kampvillige forbund

Dette reaktionære korporative fremstød er direkte rettet mod uafhængige fagforbund, som ikke følger en klassesamarbejdslinje. Det gælder specielt for Havnearbejderforbundet, men også for syndikalisternes SAC. Det er den langvarige havnekonflikt i Göteborg, der er den direkte årsag. Her dominerer Havnearbejderforbundet klart blandt de 250 ansatte på Nordens største containerhavn, APM Terminals. Men det var LO-forbundet Transport med 37 procent af de organiserede, der først indgik en overenskomst.

Arbejdsgiverne tilbød Havnearbejderforbundet en såkaldt ”hængende aftale”, der i praksis ville indebære afskrift af aftalen med Transport. Den var forældet. Så længe Havnearbejderforbundet ikke har overenskomst, er de ikke bundet af fredspligten. Forbundet praktiserer en form for direkte demokrati, hvor alle beslutninger skal forankres hos medlemmerne. Det er et system, som udfordrer LO-modellen med det såkaldt repræsentative demokrati.

I iveren efter at ramme disse urostiftere på det svenske arbejdsmarked vil LO-toppen og ”sosserne” ved lov beslutte, at det er den først indgåede overenskomst, der skal gælde, uanset hvad.

Åbner vejen for ”gule” aftaler

Juristen Rasmus Hästbacka giver i avisen Arbetet eksempler på, hvordan den nye lov kan slå igennem. Hvis f.eks. den berygtede nethandelgigant Amazon etablerer sig i Sverige, kan de indgå en rådden ”overenskomst” med en gul fagforening, selv om den ikke har medlemmer. Det er tilstrækkeligt, at nogle chefer og funktionærer / opretter foreninger og indgår aftale. I og med at dette er den først indgåede aftale, er det den, som bliver den gældende. Det tæller ikke, hvis andre forbund også får oprettet overenskomst. Virksomheden er ikke forpligtet til at yde bedre vilkår end dem, som er fastsat i den første aftale.

Men hvad hvis det er en seriøs fagforening, som er først ude? Så kan Amazon alligevel indgå en ”gul” aftale, der træder i kraft, når den eksisterende overenskomstperiode udløber, siger Hästbacka. Det endelige resultat bliver altså som i det første tilfælde.

Loven giver fortsat fagforbund mulighed for at kræve en overenskomst, men der bliver stillet nyere og strengere krav, før kampmidler kan tages i brug. Arbejdskøbernes ret til at tage lockout i brug er ligeså ubeskåret som før.

Gavepakke til kapitalisterne

Arbejdsretten skal blandt andet være overbevist om, at kravet om at oprette overenskomst er ”troværdig”. Hvis der f.eks. er rejst krav om en overenskomst, der har betydelig bedre vilkår end normalt i branchen, kan det være tilstrækkeligt til at Arbejdsretten afviser kravet som ikke troværdigt og nedlægger forbud mod arbejdskamp. Der er tilføjet nye kriterier om, at kampmidler skal være såkaldt proportionale, altså forholdsmæssige. Hvad der er proportionalt afgør klassedomstolen.

Fra at have haft nærmest ubegrænset ret til brug af faglige kampmidler ved overenskomstperiodens udløb, er kampbetingelserne i Sverige nu blevet mindst ligeså begrænsede som de er i Norge.

Klasseforræderne i det svensk LO og socialdemokratiet har givet kapitalen en gavepakke, som gør det lettere at drive såkaldt overenskomst-shopping. Dette vil forværre arbejds- og kampbetingelserne i den svenske fagbevægelse.

Oversat fra
Sossarna struper streikeretten i Sverige
Revolusjon 17. august 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater