Det sociale område har fået sparekniven over hele landet – Bak op om protesterne!

Seks københavnske fagforeninger har slået alarm over nedsmeltningen af det sociale område i København, mens man overalt i kommunerne endnu engang er beskæftiget med at fastlægge nedskæringsbudgetter for det kommende år. I København opfordrer initiativet Kære Frank og Landsforeningen LEV til at alle samles til protest på Rådhuspladsen d. 28. august, og d. 9. september indkalder en række fagforeninger og organisationer til demonstration mod nedbrydningen af velfærden.

Handicappede og psykisk syge er blandt de grupper, der virkelig har fået nedskæringspolitikken at føle. Det er en generel tendens over hele landet, når EU og regering dikterer nye besparelser, at disse udsatte grupper anses som lette ofre og angribes uden menneskelige hensyn. Politikerne i kommunerne gør ikke oprør, men stemmer ja, mens de forklarer hvor kede de er af den politik de skriver under på. Hele vejen rundt sidder de som passive administratorer af en politik der omfordeler fra arbejderklassen og den brede befolknings velfærd til større rigdomme til borgerskabet.

I København har socialudvalget vedtaget nye kvalitetsstandarder, der går hårdt ud over de handicappede. Udviklingshæmmede kan nu smides ud af deres bosteder, de vil miste støtte til at klare dagligdagen og deres mulighed for at gå på arbejde skæres ned. De kan sejle deres egen sø.
Et enigt socialudvalg fremlagde i juni måned et nyt budgetforslag for 2020, der skærer yderligere 84 millioner af de sociale budgetter.
Se
Rød blok svinger sparekniven i København

De handicappede er klasssificerede i grupper, og en metode til at gennemføre besparelserne er enten at flytte den handicappede til en anden gruppe, eller at ændre kvalitetsstandarden for de enkelte grupper.

Initiativet “Kære Frank” og Landsforeningen LEV skriver:

“Som en konsekvens af de seneste nedskæringer (dem de kalder “kvalitetsstandarder”) bliver alle borgere i kategori C nu frataget vigtig støtte i deres dagligdag og vi oplever at flere af borgerne får besked på, at de skal fraflytte deres bosteder. Så nu må vi på Rådhuspladsen igen, for at prøve og råbe politikerne op!”

Nedskæringsbudgetter under forberedelse over hele landet

SD-regeringen gik til valg på løfter om en genopretning af den stjålne velfærd – men tilsyneladende forventer kommunerne ikke det store. De fleste steder arbejder man nu med nedskæringsbudgetter, og i både Odense og Århus lægger man en ekstra nedskæring oven i som opsparing til kommende tider, hvor antallet af både børn og ældre stiger. Dette på trods af politikernes løfte, om at imødekomme ‘det demografiske træk’.
Budgetloven der formidler EU’s krav om at holde udgifter til sundhed, uddannelse, social sikring osv nede er der ikke planer om at røre ved.

Forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og kommunerne om de økonomiske rammer er udskudt til september pga det sene folketingsvalg.

DEMONSTRATION D. 28. AUGUST
Københavns Rådhusplads kl. 16-18
Kære Frank holder Alfabet Demonstration

og
Borgermøde om besparelser på handicapområdet i København
Tirsdag d. 20. august kl. 18-21.30 hos TV Glad
Arr: Landsforeningen LEV

DEMONSTRATION D. 9. SEPTEMBER
kl. 17.00-18.30 på Københavns Rådhusplads
Stop eroderingen af offentlig velfærd

Se også

Massiv kritik af besparelser på handicapområdet i København
Landsforeningen LEV

Medarbejdere i København: Det sociale område smelter ned

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne