Personalet skal løbe lige så stærkt som nu

Regeringen har indgået aftale med regionerne om økonomien for 2020. Regionerne får tilført 1,5 milliard til budgettet. Men hvad betyder det i praksis? Pengene dækker kun lige de øgede udgifter ved flere ældre og medicinalindustriens stigende profitter – så vi står med et status quo. Med et sundhedsvæsen der ikke er skåret til benet, men ind i benet.

Der vil stadig være aflyste operationer pga personalemangel, der vil stå senge på gangene, personalet vil stadig blive syge af at gå på arbejde. Der skal løbes lige så hurtigt i 2020 som nu. Og flugten væk fra faget eller over til privathospitalerne kan fortsætte.

Regeringen bryster sig af, at omprioriteringsbidraget nu afskaffes på sundhedsområdet. Men der ligger ikke den store ændring i dette. Omprioriteringsbidraget gælder på sygehusene kun for administrationen.

For mens omprioriteringsbidraget på 2 procent har kørt overfor kommunernes økonomi, har nedskæringskravet på sygehusene været udmøntet i et produktivitetskrav på 2 %, der blev indført i 2003 og siden skærpet.

Dette grønthøster sparekrav blev imidlertid afskaffet på sygehusene fra 2018. Dengang indførte VLAK-regeringen til gengæld en ny sparemekanisme – nu under navnet teknologibidrag, hvor der skal skaffes besparelser på en halv milliard af budgettet pr år ved at indføre ny teknologi og arbejdsgange. I praksis betyder det, at udbetaling af en halv milliard til regionernes økonomi blev afhængig af en tilsvarende rationalisering. Man mente at ændringen fra det gamle sparekrav til det nye kunne give en psykologisk effekt på personalet.

Det gamle 2 % sparekrav har været forhadt og bekæmpet af de ansatte i årevis, men blev reelt blot afløst af en anden model. Og dette sparekrav gælder stadig med den nuværende S-regerings aftale. Denne sparemekanisme er i følge professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen ikke afskaffet i aftalen med regionerne.

Et valgløfte fra regeringen var ansættelse af 1000 flere sygeplejersker. Disse lovede ekstra sygeplejersker er foreløbig anbragt i en syltekrukke, en såkaldt ’task force’, der bl.a. skal beskæftige sig med arbejdsmiljøproblemerne, og hvordan det gøres muligt at skaffe flere sygeplejersker – i stedet for at sætte pengene af til at løse de problemer der så tydeligt skyldes, at sygehusene er barberet ned til sokkeholderne og dermed gjort uudholdelige som arbejdsplads.

Nedskæringspolitikken fortsætter, fælles front er mere nødvendig end nogensinde.
Se
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne