Nazismens barbari

Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 50 millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 80% af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt.  De menneskelige lidelser var ufattelige.

Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes.

Den tyske finanskapital – de store tyske monopoler anså Hitler og det nazistiske parti som et egnet redskab for sine interesser – at få ophævet Versaillesaftalen, genoprette den tyske våbenindustri og indføre en politik, der kunne sikre de tyske monopoler afgørende indflydelse på nabolandenes økonomi og erhvervsliv. »Lebensraum«. De bragte Hitler til magten.

Leder Håndslag 3-2019

Harald Engman: “Tidens Malere”. 1938.
Harald Engman med tilnavnet ”Den forbudte maler” havde sit første sammenstød med Nazityskland i 1939, hvor han på initiativ af den tyske udsending i Danmark blev forbudt at udstille maleriet “Tidens malere” i fodgængertunnelen på Rådhuspladsen. Harald Engmand måtte senere flygte til Sverige. Maleriet er fra 1938 men kunne næsten være en aktuel kommentar til situationen i dag!

 

Det nazistiske barbari kunne dermed tage sin begyndelse. Allerede fra 1935 blev Tyskland præget af arbejdslejre og af koncentrationslejre.  Tyskland blev til en KZ-stat.

Under Anden Verdenskrig blev over otte millioner udlæn­dinge ført til Tyskland som slaver. Sammen med millioner af krigsfanger blev de i strid med folkeretten sat ind som tvangsarbejdere i krigsindustrien og landbruget. Det er en del af billedet, at flere millioner tyskere også var slavearbejdere og at hele det vældige administrationsapparat ligesom overvågning og bevogtning blev ledet direkte af Adolf Hitlers naziparti.

For hele koncentrationslejrsystemet var det et ligefremt helligt princip, at fangerne var forudbestemt til at skulle dø, men de skulle gå til grunde gennem arbejde og blev tvunget til at knokle sig til døde og sulte for Hitler og hans sindssyge krig. Nazisterne kalkulerede råt og usødet med, at en fanges gennemsnitlige levetid var ni måneder, som med en arbejdstid på 11 -12 timer daglig og en mindsteration blev udlejet til industribaroner, håndværkere og godsejere. Således var erhvervslivet og SS-folkenes interesser fuld­stændig sammenfaldende. Det var jo også dem, der havde sat Hitler til magten den 30. januar 1933.

I dag – 80 år efter udbruddet af 2. Verdenskrig – har det ekstremistiske højre og endda direkte fascistiske kræfter igen bidt sig fast i det politiske landskab i en række lande verden over. De samme tendenser spores i Norden og kalder på aktiv modstand og international solidaritet for at dæmme op for den nye voldsbølge.

Nazismen suger næring af racismen og chauvinismen. De er som siamesiske tvillinger. Menneskeforagt, herrefolksteorier, forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion og etnisk oprindelse er krænkelse af menneskets værdighed og bygger ofte på fordomme og uvidenhed, er et middel til at splitte folkene og skabe ufred. Opdeling af menneskene i over- og undermennesker, i apartheidpolitik, må bekæmpes og umuliggøres i overensstemmelse med FN- erklæringen fra 1963 om afskaffelse af alle former for racemæssig forskelsbehandling.

Konventionen lød også på forbud imod at genoprette nazipartiet, ligesom nazipropaganda blev forbudt. Dommen er gældende folkeret og var for alle lande adgangsbillet til FN.

Nazisme/racisme er organiseret forbrydelse, der blot søges formummet og markedsført som »almindelig« politik. Trykte og elektroniske medier bør ikke være mikrofonholdere og budbringere for nazister/racister. Deres udfoldelsesmuligheder skal indskrænkes og/eller umuliggøres.

Historie er mange ting. Ofte serveres den fordrejet, men man kan med fordel udvide sit erfaringsgrundlag ved selv at sætte sig ind i den og især i de sammenhænge, der eksisterede, da begivenhederne udspillede sig.

Læs om dette nummer af Håndslag

Se også

Håndslags hjemmeside (under konstruktion)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne