Kommunistisk Politik Digital 16 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 16 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 30-31, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

En fremtid uden uligeløn! – Fuld støtte til sygeplejerskernes strejke!
Sygeplejerskernes strejke er nu på 3. måned. Respekt. Det gælder forsat at styrke og udvide solidariteten. De offentlige arbejdsgivere – regeringen udviser en ekstrem arrogance overfor de strejkende sygeplejerskers krav om afskaffelse af uligelønnen og respekt for deres arbejde. De tager både ansatte og patienter som gidsler i deres forsøg på at fastholde lavtlønnen i den offentlige sektor.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Ingen fremtid med kapitalisme – Socialismen er fremtiden
Socialisme er et af de mest misbrugte begreber i historien. Alle kan kalde sig socialister, eller tilmed kommunister, men i praksis gå ind for kapitalisme. Der er dog en enkel lakmusprøve defineret og præciseret af Karl Marx og marxismen. Og såkaldt socialisme, der ikke bygger på marxismen, har historisk vist sig at være bedrag eller utopi.
Af Klaus Riis

Energi og elektrificering – nøglen til socialismens succes
I det seneste nummer af magasinet Enhed og Kamp kunne man læse en skarp analyse af hvad der bremser den nødvendige transformation væk fra fossil energi, til en total elektrificering af samfundet. Og hvordan ”gren new deal” bruges som argument for direkte tilskud til industrien og mere privatisering. Og regningen er endnu et angreb på arbejderklassen, uden at klimakrisen tages alvorligt. I kampen for retten til fri eller billig adgang til vand og elektricitet (og naturligvis også sundhedspleje) for alle borgere ligger et stort potentiale for folkelig kamp og modstand mod monopolerne og deres borgerlige regeringer.

Hvor har Kina været og hvor går det hen?
Enver Hoxha, lederen af Albaniens Arbejdes Parti, skrev  i 1976 en skarp, og fremragende klarsynet analyse af Kina og Maoismen, og konkluderede:
Kina bevæger sig henimod en ny socialimperialisme, imod kapitalisternes magtovertagelse, både de gamle og de nyes, som Maos opportunistiske linje har holdt ved magten, beskyttet og styrket. Der må findes sunde marxistisk-leninistiske kræfter i Kina, men jeg er af den opfattelse, at de ikke kan identificeres med de såkaldte radikale. De »radikale« er imod de højreorienterede, men de er maoister, liberale, for to linjers sameksistens i partiet. Kun en magtfuld marxistisk-leninistisk omvæltning kan redde Kina fra kapitalismens genoprettelse.

TEMA: ERFARINGER FRA VIGTIGE STREJKEKAMPE

Kampen for nedsat arbejdstid er et historisk centralt krav – I dag med kravet om 30 timers arbejdsuge
Denne OK-artikel fra april 2019  imod arbejdsgivernes nyliberale krav om øget arbejdstid og arbejdsgiverfleksibilitet blev udgivet op til overenskomstkampen ved OK2020 på baggrund af erfaringerne fra OK2017 – Her blev der åbnet op for udvidet ugentlig arbejdstid til 42 timer. En udvikling der understreger vigtigheden af kampkravet om 30 timers arbejdsugen som et aktuelt, centralt og forenende krav i arbejderklassen og hos den arbejdende befolkning.

Lærerne har vist vejen
Drejebogen til lærerlockouten og efterfølgende lovindgreb var skrevet på forhånd af arbejdsgiversiden – af Moderniseringsstyrelsen fra finansministeriet – incl. helt konkrete anvisninger til de samvirkende politikere på, hvad de skulle svare pressen på det ene og andet spørgsmål. Det var alle partier i folketinget minus Enhedslisten som stod bag lockouten. Det skulle vise sig at SF halveredes ved det følgende folketingsvalg på baggrund af deres medvirken til lockouten, hvis mål bl.a. var en EU-harmonisering af skolen – en indførelse af heldagsskolen, som skulle finansieres gennem en kraftig forøgelse af lærernes direkte undervisningstid og mindre forberedelsestid med den klare (og forventede!) følge af fald i undervisningskvaliteten og dermed af elevernes udbytte heraf, hvilket jo i dag er særdeles veldokumenteret.

Plattedamestrejker mod lavtløn og uligeløn
Strejkerne på Den Kongelige i Porcelænsfabrik i 1972 og ’76 hører til nogen af de store strejkekampe, der viste, hvordan sammenhold og solidaritet faggrupper imellem kan bryde kapitalens og arbejdsgivernes nulløsninger.

RiBUS-kampen i 1995: En skattekiste om arbejdersolidaritet og Overdanmarks rolle
Erfaringerne fra Ribus kampen der blev en kamp mod privatiseringen for mere end 20 år siden i 1995 er højest aktuelle og vigtige ifht den faglige kamp i dag, vigtige at huske og videregive til nye kæmpende kræfter i dag.
Erfaringer om hvordan den brede solidaritet kunne udvikles i et kæmpeomfang nedefra blandt fagforeninger og støttekræfter. Men også hvordan der skulle gå 268 dage før strejken var slut, undergravet af hele Overdanmark med politi, regering. domstolene, LO- toppen og den sorteste reaktion. Men tilbage var meget vigtige lærdomme, erfaringer der ikke kan fjernes.

KAMPEN MOD LAVTLØN FOR LIGELØN – SYGEPLEJERSKERNES STREJKE

JA! Jeg støtter sygeplejerskerne
Strejkestøttekomiteen i København stod med banner, skilte og løbesedler foran hospitalet.
Vi kom i snak med rigtig mange, og fik mange hurtige tilråb:
Ja, jeg støtter dem, ja de skal have mere i løn og andre positive meldinger lød fra patienter, pårørende, ansatte, taxachauffører og de mange sygetransport-chauffører.

Solidaritet med sygeplejerskernes strejke, lønrammen må sprænges ! – Ligeløn til alle!
Som arbejdsgiver er det regeringen / Mette Frederiksen der sidder på pengekassen for de offentligt ansatte.  Den af regeringen opstillede snærende lønramme må og skal brydes og  sikre sygeplejerskerne  en væsentlig højere løn.
Et resultat der også vil komme andre især offentligt ansatte til gode og sætte yderligere pres mod den historiske uligeløn generelt,  især indenfor det offentlige, med fag domineret af kvinder.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Solidariteten sejrede i Blågården
På beboermødet i går stemte 99% af de fremmødte for, at forlange af den almene boligorganisation FSB, at de 3 familier ikke skal smides ud af deres lejligheder. I alt 180 husstande var mødt frem. Inden mødet var der støttedemonstration foran mødelokalet arrangeret af FSB nabo-foreningen Ågården.

Beboermøde mod udsmidning af 3 familier
3 familier har fået smadret deres liv, da boligselskabet FSB har krævet dem sat ud af deres lejligheder. Men kampen for at stoppe denne lynende uretfærdighed fortsætter

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Den sociale kamp og venstrefløjens rolle i Latinamerika
En ny periode med voksende kampe i arbejderklassen, ungdommen og den brede befolkning finder sted i Latinamerika og Caribien. Det er kampe, der udtrykker utilfredshed med de levevilkår, som det kapitalistiske-imperialistiske system pålægger befolkningen. Det er kampe mod en lang række af akkumulerede socioøkonomiske problemer, som vokser i takt med, at regeringernes krisepolitik gennemføres. Regeringer som ikke gør andet end at garantere og hæve de herskende klassers profit på bekostning af voksende udbytning, udnyttelse og undertrykkelse af de arbejdende masser og folk.
Sluterklæring fra det 25. Internationale seminar om revolutionens problemer i Latinamerika

Rumænsk karavane mod social dumping
Fagforeninger i Rumænien protesterer mod tiltagende social dumping. Kun en lille rumænsk elite har haft fordele af 14 års EU-medlemskab.
af Jan Steinholt, NEI til EU, Norge

Ja til vaccination, nej til tvang og et permanent kontrolregime
Den franske regering hastebehandlede i begyndelsen af juli et nyt lovforslag, der skal tvinge pleje og sundhedspersonale til at blive vaccineret. Hvis ikke trues de med bortvisning og fyring. Det viser, hvor hurtigt  de politiske vinde kan vende sig imod ansatte i sundhedsvæsnet, når der skal findes syndebukke.

Kuppet i Tunesien truer demokratiet og landets uafhængighed
Statskuppet i Tunisia er illevarslende for landets demokrati og uavhengighet. Det er tegn på at imperialistiske land og regionale stormakter visste hva som var i gjære da president Kaïs Saïd avsatte regjeringa og suspenderte parlamentet den 25. juli.
af Revolusjon, Norge

Statskup i Tunesien efter år med økonomisk sammenbrud
Tunesiens præsident Kais Saied greb i weekenden magten i et kup, og sendte parlamentet hjem, ophævede parlamentsmedlemmernes immunitet og spærrede af for adgang til bygningen med militæret. Premierministeren, Hichem Mechichim og flere andre ministre er blevet afsat. Samtidig har præsidenten dekreteret en måneds natligt udgangsforbud og forbud mod forsamlinger på mere end tre personer på offentlige steder.

Pakistans arbejderbevægelse før og nu
Da det britiske imperium blev tvunget til at opgive sin kolonimagt over det indiske subkontinent i 1947 efter Anden Verdenskrig, begyndte Pakistans nyere historie som en tæt allieret til amerikansk og britisk imperialisme, deres kolde krig mod sovjet og krige for kontrol over olie- og geopolitiske interesser i hele regionen. I denne artikel fra Pakistans arbejderfront udgivet i magasinet Enhed og Kamp gennemgås historien. Den fortæller om en konstant undertrykkelse af arbejderklassens organisering, og et USA-støttet militærdiktatur der begik massakre på strejkende arbejdere og om forbud mod kommunistiske partier og fagforeninger. Det er samtidig historien om hvordan arbejderklassen ikke har mistet modet og kampvilje, men fortsat demonstrerer mod imperialismens uduelige lakajer.

At være på APK sommerlejr: ”Opløftende og politisk inspirerende”
KPnet har snakket med Thomas, der var med på sommerlejr for første gang.
– Det har været opløftende og politisk inspirerende. Det er en glæde at se at der findes en levende og kæmpende venstrefløj. Og man hjælpes ad, der er børn der leger, det er rart at være her.

Oktober Radio: Alvoren i klimakrisen
Vi taler bl.a. om det voldsomme vejr der har ramt mange steder, og samtidig har udstillet kapitalismens svagheder. Selv i imperialismens relativt velorganiserede højborge, som Tyskland, er der tydelige sprækker i hele fundamentet. Voksende ulighed og fattigdom, mens storkapitalen rager til sig, forurener, svindler og bedrager, og dens statsmagt degenereret til en bureaukratisk zombie. Til sidst i udsendelsen taler vi om hvorfor Folketinget udsulter den offentlige sektor. Og hvorfor det er vigtigt at styrke solidariteten med sygeplejestrejken
Udsendelse fra den 31. juli 2021

 

Hiroshima brænder stadig
Det var den 6. august 1945 at de første atombomber blev udløst over de to japanske byer, Hiroshima og Nagasaki. Til dato menneskehedens blodigste og mest uhyggelige terrorhandling. Mere end 200.000 blev dræbt – børn, kvinder, mænd – gamle som unge. Dyr, træer, huse og bygninger udslettet med et brag. Den officielle myte om, at bomberne faldt for at afslutte 2. verdenskrig hurtigt er falsk. Krigen var reelt ovre. Det var blodig terror og starten på foreløbig 76 års rædsel for en mulig atomkrig. Atomvåben er terror og en forbrydelse mod menneskeheden, uanset hvor de er, og om de bruges eller ej.

Kunst som våben – John Heartfield
Den tyske kunstner John Heartfield (1891-1968) fandt i fotomontagen den udtryksform, som blev et virkningsfuldt våben i kampen mod nazismen.
Fotomontagen »Program for de olympiske lege i Berlin 1936« er fremstillet i 1935 og er John Heartfields første af mange kommentarer og kritik af beslutningen om at afholde de olympiske lege i Berlin.

Genåbn Danmark nu!
Danskerne døjer fortsat med coronarestriktioner, herunder fremvisning af coronapas ved besøg på restauranter, barer, biografer, svømmehaller mv.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne