Oktober Radio: Alvoren i klimakrisen

I den første udsendelse efter sommerpausen taler vi bl.a. om det voldsomme vejr der har ramt mange steder, og samtidig har udstillet kapitalismens svagheder. Selv i imperialismens relativt velorganiserede højborge, som Tyskland, er der tydelige sprækker i hele fundamentet. Voksende ulighed og fattigdom, mens storkapitalen rager til sig, forurener, svindler og bedrager, og dens statsmagt degenereret til en bureaukratisk zombie.

Til sidst i udsendelsen taler vi om hvorfor Folketinget udsulter den offentlige sektor. Og hvorfor det er vigtigt at styrke solidariteten med sygeplejestrejken.

Den varmeste sommer i mands minde har ramt store dele af verden, fra Grønland til Grækenland. Flere steder med dræbende hedebølger og naturbrande, andre steder med store mængder regn og flere druknede. Det er det tydelige resultat af klimaforandringer.

I første del af denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om at kapitalismen har haft næsten 30 år til at omstille produktionen fra sin afhængighed af olie og gas, men har fejlet brutalt. Reelt er det modsatte er sket: Der udledes CO2 som aldrig før. Selv i kapitalismens mest udviklede lande, og økonomiske stormagter som Japan og Tyskland og USA, har man ikke evnet at skifte til rene vedvarende energikilder. Tværtimod har man fortsat med at forurene og set gennem fingre med at de største industrier har svindlet og bedraget. Sommerens flodbølge i Tyskland vil nok få sat klimaforandringer på dagsordenen til det kommende tyske valg. Det er vigtigt at rejse krav og gå på gaden, men der er ingen grund til at have illusioner. Borgerskabet vil intet ændre i praksis, fordi det er selve det kapitalistiske system der er problemet.

Sulteløn og udsultning af den offentlige sektor

Sommerens optag på videregående uddannelser har igen vist et bekymrende lavt optag på pædagog-, sygepleje- og sosu-uddannelserne. Der står ubesatte stillinger i mange kommuner, og der uddannes ikke nok til at udfylde behovet i fremtiden. I anden del af udsendelsen taler vi om hvorfor at den offentlige sektor systematisk udsultes.

En af grundene til at disse fag fravælges er at ulighed i lønnen i Danmark er skandaløs. Det handler ikke om en forskel på få hundrede kr. Unge nyuddannede i kvindefag bliver systematisk underbetalt med omkring 50.000 kr. om året de første 7-8 år af deres arbejdsliv!

En anden grund til at disse fag fravælges er at der er konstante forringelser og nedskæringer i den offentlige sektor. Magthaverne ønsker slet ikke et velfungerede offentligt sundhedsvæsen eller skolevæsen eller gode børnehaver med voksne nok. Tværtimod tilstræbes konstant at den offentlige sektor skal være nedslidt og underbemandet, så det bliver et selvstændigt argument for privatisering. Den private sektor og forsikringsselskaber kan jo ikke tjene penge på at sælge et alternativ til noget der fungere fantastisk. Det kan koges ned til at profitjagten er en af grundene til at lønnen og arbejdsforholdene konstant presses nedad, også i den offentlige sektor.

Lyt til udsendelsen her:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater