Pakistans arbejderbevægelse før og nu

Da det britiske imperium blev tvunget til at opgive sin kolonimagt over det indiske subkontinent i 1947 efter Anden Verdenskrig, begyndte Pakistans nyere historie som en tæt allieret til amerikansk og britisk imperialisme, deres kolde krig mod sovjet og krige for kontrol over olie- og geopolitiske interesser i hele regionen. I denne artikel fra Pakistans arbejderfront udgivet i magasinet Enhed og Kamp gennemgås historien. Den fortæller om en konstant undertrykkelse af arbejderklassens organisering, og et USA-støttet militærdiktatur der begik massakre på strejkende arbejdere og om forbud mod kommunistiske partier og fagforeninger. Det er samtidig historien om hvordan arbejderklassen ikke har mistet modet og kampvilje, men fortsat demonstrerer mod imperialismens uduelige lakajer.

Sundhedsarbejdere på gaden i protest mod nedskæringer.

Af Shaukat Ali Chaudhry, Generalsekretær, Pakistan Mazdoor Mahaz (Pakistan Labour Front)

Uddrag af artiklen

Det meste af den industrielle udvikling i Britisk Indien før 1947 fandt sted i de områder, der blev en del af Indien som følge af aftalen om deling af Indien i 1947. De områder, der blev til Pakistan, omfattede ud over jernbaner og skibsværfter et lokalt kraftværk, nogle få sukker- og cementfabrikker og tekstilfabrikker.

På tidspunktet for sin deling bestod Pakistan af to dele, den ene kaldet Vestpakistan og den anden Østpakistan. Afstanden mellem de to dele var tusind kilometer, og alle ruterne, der forbandt de to dele, passerede gennem Indien. Både Øst- og Vestpakistan var industrielt tilbagestående, og i begge dele af landet var store landbrugsarealer besat af feudale herrer; en stor del af landet var under indflydelse af stammehøvdinge, hvor der var stor fattigdom og tilbageståenhed.

Vestpakistan var af særlig betydning på grund af sin geografiske placering. Opdagelsen af olie i Mellemøsten øgede i høj grad regionens betydning, da Pakistan leverer olie fra Mellemøsten til Japan og andre lande i Fjernøsten. Det var nødvendigt, at oliehandelsmonopolerne øgede deres indflydelse i regionen for at opretholde deres forsyning. Derudover var der en landrute mellem Pakistan og det spirende socialistiske Kina. Og herfra var adgangen til Sovjetunionen meget let.

Landet, der opstod i 1947, havde næsten ingen industriel infrastruktur, men jorden ved de fem floder havde store landbrugs- og frugtbare arealer. Landet var besat af de feudale herrer og godsejere, hvoraf de fleste tilhørte Britisk Indien. Folk, der leflede for herskerne.

Lige siden oprettelsen har de pakistanske magthavere fokuseret på at styrke deres politiske forbindelser med USA og Storbritannien for at støtte deres handels-, økonomi- og forsvarsanliggender, og kort efter 1953 blev Pakistan fuldt ud underlagt amerikansk indflydelse.

Kommunistpartiet blev forbudt i Pakistan i 1954, og hundredvis af kommunistiske ledere, fagforeningsledere og aktivister samt studenterledere blev arresteret i begge dele af landet. Forfatningen blev suspenderet, og den konstituerende forsamling blev opløst. Og i maj 1954 blev en del af landet pålagt forvaltningsret.

På tidspunktet for dannelsen af Pakistan var antallet af industrier eller institutioner, der kom under Pakistans ansvarsområde, ikke stort. Der var i alt 209 registrerede fagforeninger i den offentlige og private sektor, med 393.137 medlemmer. Der var jernbane-, skibsværfts- og tekstilsektoren. Bortset fra luftfartsselskabet var ledelsen af Sammenslutningen af Postforbund, Lærerforbundet og andre institutioner for det meste i hænderne på kommunisterne, ligesom og organisationer for studerende og landmænd. I 1953 gik de studerende i strejke i Karachi og holdt ud i mange dage. Hundredvis af studerende blev dræbt og såret i denne studenterbevægelse.

Umiddelbart efter dannelsen af Pakistan støttede ILO fuldt ud de pakistanske arbejderes rettigheder. Uanset om man anser det for ironisk eller noget andet, var både Pakistans nye fabriksejere og Pakistans bureaukrati imod dannelsen af fagforeninger. Pakistans regering oprettede Det Industrielle Udviklingsselskab (PIDC) til industriel udvikling i landet.

Flertallet af bureaukrater og fabriksejere var ikke blot imod dannelsen af fagforeninger, men begyndte at svække organisationernes enhed, og de delte fagforeningerne. Hvis man ser på situationen i denne periode, har fyringen af arbejderledere og deres daglige arrestationer aldrig gjort det muligt at holde situationen fredelig, og denne situation skabte ekstremisme i arbejderbevægelsen. Hvorfor var det sådan?

Hovedårsagen hertil var, at kommunisternes greb om pakistanske fagforeninger blev stærkere dag for dag, og at dets virkninger kunne mærkes over hele landet, og fagforeningerne var også aktive med hensyn til at løse de problemer, som befolkningen stod over for.

Pakistans herskere har været en del af den amerikanske lejr siden grundlæggelsen af Pakistan, og amerikanske beslutningstagere har inddraget pakistansk territorium til at omringe Sovjetunionen og Kina.

Hvordan var det under disse omstændigheder muligt sammen med de amerikanske magthavere og deres allierede, de pakistanske magthavere, det britisk uddannede bureaukrati og den kapitalistiske klasse, der opstod med amerikansk støtte, at organisere den kommunistiske bevægelse i denne region på et stærkt grundlag?

Før dannelsen af Pakistan var de to største fagforeningsforbund i Indien All India Trade Union Congress (AITUC), som var under kommunisternes ledelse, og Den Indiske Arbejdssammenslutning (IFL), som var under indflydelse af reformisterne.

Efter dannelsen af Pakistan blev den pakistanske fagforeningssammenslutning (PTUF) og hele Pakistans Arbejdssammenslutning (APFOL) dannet. PTUF var under indflydelse af kommunisterne, dens primære indflydelse var i store institutioner som Pakistan Railways, og 30 andre institutionelle fagforeninger var også tilknyttet. APFOL, som var under indflydelse af reformister, fik følgeskab af 49 andre fagforeninger. PTUF var internationalt tilknyttet World Federation of Trade Unions og blev ledet af kommunister som Mirza Muhammad Ibrahim, Faiz Ahmed Faiz og Fazal Allahi Qurban. Da kommunistpartiet blev forbudt i 1954, blev PTUF også forbudt, og dets ledelse blev fængslet. PTUF blev genoplivet i 1970.

Som modvægt ændrede Pakistans Arbejdersammenslutning sit navn til All Pakistan Confederation of Labour (APCOL). APCOL var tilknyttet det internationale ITUC (International Trade Union Confederation) og konkurrerede med kommunistiske fagforeninger og forbund. Organisationer som APCOL blev sponsoreret af regeringen, da ITUC, ILO og andre internationale organisationer har forbindelser til USA, britiske og andre antikommunistiske organisationer og lande. Føderationen har spillet en væsentlig rolle i Pakistans arbejderbevægelse. Organisationen opererer i øjeblikket under navnet Pakistan Workers Federation og er en partnerorganisation for ILO i Pakistan. Forbundet er mest interesseret i at konsultere regeringen om spørgsmål som lovgivning og gennemførelse af ILO-konventioner. Det forbliver aktivt, men har intet at gøre med at organisere arbejderne på et revolutionært grundlag.

Efter general Ayub Khans afgang fra magten i Pakistan overgik magten endnu en gang til general Yahya Khan, som for første gang i Pakistans historie bekendtgjorde afholdelsen af valg med almen stemmeret. I mellemtiden havde to politiske partier meldt sig på scenen. Det ene var Det Pakistanske Folkeparti ledet af Zulfiqar Ali Bhutto, og det andet var Awami League ledet af Sheikh Mujibur Rahman. Begge disse partier kom ind på den politiske arena med et mere progressivt politisk program end andre politiske partier i landet. De fik også støtte fra et stort antal arbejdere.

Der blev afholdt valg i landet i 1970, og Mujibur-Rahmans Awami League i Østpakistan og Zulfiqar Ali Bhuttos Folkeparti i Vestpakistan vandt et klart flertal ved valget. Der var imidlertid uberettigede forsinkelser i magtoverdragelsen og mange andre internationale faktorer, der betød at Pakistan blev delt i to lande. Regeringsmagten i Vestpakistan blev givet til Zulfiqar Ali Bhuttos PPP. I Østpakistan kom regeringsmagten under Mujibur-Rahmans Awami League-styre, der annoncerede udtrædelsen af Pakistan. Et nyt land ved navn Bangladesh blev til.

Zulfiqar Ali Bhutto kom til magten i Pakistan i socialismens navn, og han nationaliserede den private sektor.

Nationaliseringen af den offentlige administration gav ikke positive resultater, fordi regeringen overdrog kontrollen med dens institutioner til bureaukratiet i stedet for til arbejderudvalgene, hvilket i alvorlig grad skadede disse institutioners resultater. De regeringssponsorerede fagforeningsledere glemte også deres klasse og politiske rolle og fremmede “anarki”, som havde en meget negativ indvirkning på arbejderbevægelsen i Pakistan. Bhutto-regimet var imod den progressive og uafhængige fagforeningsledelser. Alle sådanne arbejdsledere blev fyret fra alle institutioner. PIA-fagforeningen blev beslaglagt under regeringens ledelse, og arbejderlederen og præsidenten for Qaumi Mazdoor Mahaz (Den Nationale Arbejderfront), Tufail Abbas, blev arresteret og fængslet i 13 måneder. Mange juridiske begrænsninger blev pålagt fagforeningerne i mange institutioner.

Landets fabriksejere og regeringsfjendtlige politiske partier iværksatte en bevægelse mod OPP-regeringen, hvilket førte til, at general Zia-ul-Haq indførte undtagelsestilstand, arbejderbevægelsen blev praktisk talt forbudt i hele landet, og tusindvis af arbejdere blev fyret fra deres job. Ud over fyringer blev mere end 200 protesterende arbejdere ved Colony Textile Mills i Multan dræbt ved en massakre i 1978.

I denne undtagelsestilstandsperiode begyndte opstanden i Afghanistan i islamisk jihads navn mod Noor Muhammad Tarakis revolutionære regering. Krigen i Afghanistan 1979 brød ud mellem stedfortrædere for Sovjetunionen og USA. Den pakistanske regering overgav, i overensstemmelse med USA’s politik, pakistansk territorium til amerikanske planlæggere, og talibaniseringen begyndte. Den pakistanske regering besejrede alle de progressive fagforeninger i landet og dannede arbejderorganisationer under reaktionære og islamiske ideologier under Den Nationale Arbejdersammenslutnings banner.

Den afghanske krig skadede Pakistans industrielle infrastruktur alvorligt og lukkede utallige industrier i Baluchistan og Khyber Pakhtunkhwa, hvilket alvorligt skadede fagbevægelsen.

Den skade, som den afghanske krig gjorde på Pakistans politik og økonomi, havde også indflydelse på Pakistans progressive arbejderbevægelse. Fagforeningsaktiviteter blev undertrykt gennem undtagelsestilstandsregler. På trods af anholdelser, vold og straffe gik den pakistanske arbejderbevægelse i strejke i jernbanerne og andre institutioner for at håndhæve deres krav. Demonstrationer og stævner blev afholdt. Mange progressive arbejderledere i denne kamp betalte med deres liv. Men kampens vej fortsatte.

På trods af alle disse omstændigheder har svækket organiseringen af arbejdskampe, så findes der stærk utilfredshed og kampvilje. Og det seneste år har Pakistan set flere eksempler på strejker og demonstrationer: Under pandemien iscenesatte tusindvis af offentligt ansatte og kvindelige sundhedsarbejdere fra hele Pakistan fire sit-ins i hovedstaden Islamabad i 2020 og 2021 for at kræve der kom styr på deres lønudbetalinger og deres overtidsbetaling, samt højere løn- og bedre arbejdsforhold.

15 fagforeninger og sammenslutninger i jernbanesektoren har startet en protestbevægelse baseret på platformen All Pakistan Railway Trade Unions Grand Alliance, mod regeringens vold og for opfyldelse af deres krav og mod privatisering og nedskæringer i Pakistans jernbaner.

National Labour Movement, en meget stærk organisation af arbejdere i tekstilindustrien, og arbejdernes organisation i møbelindustrien arbejder sammen under navnet Karegar Mazdoor Mahaz (Møbelarbejdernes Front). Derudover er der en stærk sammenslutning af minearbejdere over hele landet, Pakistan Machine Workers Federation. Der er også transportarbejdernes fagforeninger.

I Pakistan er kommunisternes greb om arbejderbevægelsen svagere end tidligere. Blandt mange andre grunde er den forsonende og opportunistiske rolle, som organisationer som ngo’er og IMO’er spiller, og regeringernes antikommunistiske politik.

Men på trods af alle disse faktorer fortsætter kampen i Pakistan med troen på, at fremtiden tilhører arbejderne, bønderne og de revolutionære.

Arbejdere i verden, foren jer!

Oversat fra Unity & Struggle nr. 42, maj 2021

Læs hele artiklen på hjemmesiden Enhed og Kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater