Solidariteten sejrede i Blågården

Kæmpe indsats af beboerne lykkedes.

På beboermødet i går stemte 99% af de fremmødte for, at forlange af den almene boligorganisation FSB, at de 3 familier ikke skal smides ud af deres lejligheder. I alt 180 husstande var mødt frem. Inden mødet var der støttedemonstration foran mødelokalet arrangeret af FSB nabo-foreningen Ågården.

Foto. John Kristoffersen

Af Lisbet Bonde

KPnet har talt med Jean Thierry, som bl.a. sidder i FSBs organisationsbestyrelse. Han fortæller det var et godt møde med en god stemning. En fra Blågårdens afdelingsbestyrelse holdt en tale, hvor han opfordrede folk til at stemme for at familierne skal kunne blive boende.

Hvilken betydning har beslutningen

”Det er en meningstilkendegivelse, som kan påvirke organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Argumentet for opsigelserne er, at de vil sikre beboernes tryghed.

Nu har vi sort på hvidt, at beboerne ikke føler sig utrygge. Tværtimod mener de at deres tryghed vil være, at familierne ikke bliver smidt ud.”

Jean oplyser, at der nu bliver stillet forslag til dels repræsentantskabet, dels organisationsbestyrelsen om at man følger beboernes vedtagelse.

Repræsentantskabet er øverste myndighed og kan forkaste FSBs beslutning.

Ditte Danielsen, som er aktiv i Almen Modstand – Forsvar Beboerdemokratiet, fortæller, at repræsentantskabet udelukkende består af beboerrepræsentanter. I alt 2-11 fra hver af de mere end 80 afdelinger af FSB i København.

Foto. John Kristoffersen

Ditte siger: ”Beboermødets vedtagelse må nu gøre det meget svært, at sidde som beboervalgt i repræsentantskabet, og så stemme ja til udsmidning. Stik mod det udtrykkelige ønske fra beboerne selv. Dog har vi før set, at FSB har ringet formænd og repræsentanter op i forskellige afdelinger for at tryne dem på plads.”

Ditte er fuld af beundring for de aktive beboere der – endda hen over en sommerferietid – 2 gange har været rundt til samtlige 850 husstande i Blågården.

Først for at samle underskrifter for kravet om indkaldelse af et beboermøde. Det lykkedes at samle de 25% som krævedes. I anden omgang var de rundt for at opfordre folk til at deltage i mødet.

Ditte har hjulpet med informationer og en masse praktisk. Hun kalder sig selv vandbærer for beboerne.

Det er en kæmpe solidaritet og sammenhold, der er kommet til udtryk her. Og som har vundet en stor sejr.

Beboernes vedtagelse kan være også et stærkt argument i de kommende sager ved landsretten.

På mandag skal den første sag, hvor en familie klager over FSBs beslutning, for landsretten. Beboernes sagfører har fået nye argumenter.

Kampen fortsætter!

Læs også: Beboermøde mod udsmidning af 3 familier


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne