Kommunistisk Politik Digital 19 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 19 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 37-38, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nej til 12 timers arbejdsdag! I dag Femern – i morgen dig!
Lige nu kører det statsejede brobyggeri af Femern forbindelsen til Tyskland med 12 timers arbejdsdage – 28 dage i træk uden hvil. Det skal stoppes og stoppes nu, inden det bliver det ny normale.
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Arbejderpartiet Kommunisterne: Udtalelse om 11. september 2001 “Terrorkrig” – Nej!
Angrebet på World Trade Center og Pentagon 9/11. september 2001 blev indledningen på USA’s ‘krig mod terror’. Den har raset uafbrudt siden – som en serie af krige, krigsforberedelser og oprustning ikke bare i Mellemøsten, Asien og Afrika, men globalt.
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – lavede dengang følgende udtalelse (på dansk og engelsk), som stadig er relevant. Følgende lille uddrag fra udtalelsen bl.a. for knapt tyve år siden forudser at følgen af angrebet den 11. september ville trække et et særdeles blodigt spor. Det véd vi nu blev følgen.
Udtalelse 13. september 2001

Demonstration for overenskomst: Arbejdsdage på 12 timer – 28 dage i træk
Dette er virkeligheden for de udenlandske maskinførere og bygningsarbejdere på Femern-byggeriet, hvor det hollandske konsortium Fehmarn Belt Contractors har vundet licitationen på første del. Og disse forhold er blevet godkendt af Arbejdstilsynet og med den danske stat som bygherre. Fagligt aktive demonstrerede i dag i Rødbyhavn for overenskomst.

Regeringen imødekommer EU’s angreb på RUT-registeret – social dumping skal gøres lettere
RUT-registeret er et dansk kontrolorgan, hvor udenlandske virksomheder skal registrere sig når de arbejder i Danmark og det udgør et vist værn mod den sociale dumping, der for EU er et princip. Her skal den billigste arbejdskraft frit kunne bevæge sig over grænserne og udenlandske virksomheder byde ind på alle større anlægsarbejder. Nu skal registreringen svækkes, hvis det står til EU og regeringen

EU medlemskab har accelereret dårlige løn og arbejdsforhold
EU-Kommissionen vil sidst i september måned komme med deres forslag til en fælles EU mindsteløn. Det skal dække de omkring 76 mio. arbejdere der i dag ikke er omfattet af kollektive aftaler. Det vil sige en meget stor del af hele det store marked for vandrende arbejdskraft som er skabt af unionen, som pr. dekret om de åbne grænser, og krav om arbejdskraftens frie bevægelighed er sat udenfor. Som sædvanligt skal et problem som EU selv har skabt ‘løses’ med endnu mere magt til EU.

NEJ TIL HØJERE PENSIONSALDER

Foto: Andreas Bülow

Nej til højere pensionsalder! Demonstration i København
Fredagens demonstration ved Christiansborg, for at sætte stop for den uhyrlige stigning i pensionsalderen, samlede nogle hundrede mennesker.
Kampagnen ”68 er mere end nok” har nu 91 fagforeninger tilsluttet.
Det er stik mod den reaktionære hovedorganisation FH, som støtter velfærdsforliget og ikke fører nogen som helst kamp mod den voksende pensionsalder.

Vi kræver en fair pensionsalder!
Christiansborg er blevet lukket af morgenfriske murere og murerarbejdsmænd
Af Murer og Murerarbejdsmændenes faglige klub

Synspunkt hos mange på STOP68-konference: Pensionsalderen skal ned!
På en konference den 3. september i Odense arrangeret af kampagnen #68ermereendnok var der heftig debat om velfærdsforliget fra 2006, der medfører en stadig stigende pensionsalder. Udsigten til at skulle arbejde frem til 68 år og 72 år for dem, der lige er startet deres arbejdsliv, trods tidlig nedslidning, fik folk op på talerstolen.

FE-SKANDALEN

Claus Hjort Frederiksen bekræfter ulovlig aftale med USA om aflytning
Skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste med ulovlig aflytning af danske statsborgere kunne denne gang ikke dysses ned, og udfolder sig med nye aspekter dagligt. Som det seneste har ex-forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i sin galde over afsløringerne i FE faktisk indrømmet aftalen om ulovlig aflytning, der indtil nu kun har været afsløret af anonyme kilder.

FE-skandalen vokser og vokser: Trine Bramsen må hjemsende sig selv!
Fire topfolk i Forsvarets Efterretningstjeneste er hjemsendt under mistanke for brud på dansk lov – under anklage for bl.a. at gennemføre aflytning af danske statsborgere uden retskendelse i samarbejde med det amerikanske efterretningsvæsen NSA. Skandalen har fået helt nye dimensioner med afsløringen af, at denne ulovlige praksis er gennemført med velsignelse fra danske regeringer siden 1998. Senest har ex-forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen været ude i pressen og kræve Trine Bramsens afgang. Anklagen lyder på, at hun ikke som sine forgængere har været i stand til at holde den hemmelige og ulovlige aftale mørkelagt overfor befolkningen.

KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

“Kampen mod Ghettoloven kan vindes” – interview med Ditte Danielsen
“Det er så vanvittigt, det der foregår, at beboerne vil slå bak og nægte at være med, og større dele af befolkningen vil få øjnene op og sige fra overfor loven”.
Ditte Danielsen er med i Almen Modstands landsstyregruppe. Hun har været aktiv i boligbevægelser og boligkamp gennem 20 år. Ditte har, ligesom flere andre aktive fra Almen Modstand, besøgt og talt med beboere i næsten alle de nedrivningstruede boligområder.

Den økonomiske krise er langt fra forbi – arbejdsløsheden vil stadig ramme hårdt
I denne uge kunne Børsen fortælle at ”Jobmarkedet” er tilbage, krisen er aflyst, det bliver slet ikke så slemt som frygtet. Den optimistiske analyse fra deres jobindex er dog alene baseret på, at antallet af nye jobannoncer i august er på samme niveau som sidste år –  alle andre steder ser man krisen vokse.

Ressourceforløb: Som en fisk man vil have til at kravle op i et træ
Sådan siger Linda Villadsen fra Næstehjælperne til P1 Orientering i et indslag der præsenteres på denne måde:
Politikerne tog i dag fat på arbejdet med at reformere den gældende aftale om førtidspension, i dag med fokus på ressourceforløbene. Ressourceforløb skulle få folk i arbejde eller uddannelse, men i stedet er det blevet til en holdeplads, hvor kommunen langtidsparkerer borgere på en lav ydelse.

Udfasning af benzin- og dieselbiler skal betales af dem der ikke har råd til en el-bil
For nylig fremlagde Eldrup-Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, deres delrapport om ”Veje til en grøn bilbeskatning”. Konklusionen er enkel: Regningen for grøn omstillingen kan sendes til alle dem der ikke har råd til at skifte til en el-bil.

HVIDERUSLAND I IMPERIALISTERNES SKRUESTIK

Hviderusland i imperialisternes skruestik
Efter 26 år ved magten vakler præsident Aleksandr Lukasjenkos regime i Minsk. I alle disse år har landet været en buffer mellem et ekspanderende NATO og EU på den ene side og Rusland på den anden. Hvis den buffer forsvinder, rykker en ny storkrig nærmere. Lukasjenko har manøvreret mellem de to lejre, i de seneste år gennem en dyrkelse af hviderussisk nationalisme for at markere afstand til Rusland.
Af Revolusjon, Norge

Imperialister – hænderne væk fra Hviderusland!
– Det hviderussiske folk må selv bestemme
Artiklen er oversat fra den kommunistiske online avis Arbeit Zukunft med en beskrivelse der også passer ind i den danske regerings holdning som repræsentant for dansk imperialisme og medlemsskabet af mopolernes EU og den aggressive NATO-pagt.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP I ØVRIGT

Moria-lejren nedbrændt: Også Danmark må tage imod flygtninge
Tyske Arbeit Zukunft bragte d. 9. september denne artikel, som stadig er aktuel og rejser krav til den tyske regering og det internationale samfund. Kravene er lige så aktuelle i Danmark. Regeringens menneskefjendske afvisning af at tage imod flygtninge fra lejren er gennemført kynisk. Årsagerne bag flygtningestrømmene mod Europa skal findes i Vestens krige og den imperialistiske udnyttelse, der holder lande nede i fattigdom – ikke i den menneskesmugling, som regeringen udpeger som problemet.

Indsatsen for at stabilisere kapitalismen og en revolutionær krisepolitik – Del 1
Denne artikel er i tre dele. Den første del beskriver krisepolitikken i foråret 2020. I del to ser vi på kriseløsninger fra reformisterne og forskellige venstrefløjspartier. I sidste del prøver vi at ridse elementer op i en klassepolitik for en revolutionær vej ud af krisen. Der er tale om en foreløbig analyse, som løbende bliver opdateret.
Udgivet i APKs magasin Enhed og Kamp, 3,2020. Her på KPnet bringes artiklen over tre gange.
Af E. Holemast, Revolusjon, Norge

Reformisternes opskrift for at hjælpe kapitalen ud af krisen – Del 2
Dette er del 2 af artiklen om indsatsen for at stabilisere kapitalismen og den revolutionære krisepolitik
Af E. Holemast, Revolusjon, Norge

Arbejdsgiverne har fået blod på tanden
Som i Danmark udnytter kapitalen coronakrisen til en offensiv mod arbejderklassens løn, arbejdsforhold og velfærd. Der må tages et opgør med den klassesamarbejdspolitik, der freder virksomhederne i krisetid og den ‘norske/danske model’ der kun giver plads til lønkrav og social sikring når det går godt for kapitalisterne.
Af E. Holemast – Revolusjon, Norge

 

Chile: Drømmen om frihed, fred og demokrati blev knust
Den 11. september er det 47 år siden det amerikansk støttede kup mod den demokratisk valgte Salvador Allende-regering i Chile fandt sted. Kuppet i Chile blev det praktiske bevis på den moderne revisionismes forræderi. Teorien, der hævdede at en fredelig overgang til socialisme gennem stemmesedlen er mulig førte til revolutionens nederlag. Det nye samfund blev druknet i blod, da befolkningen manglede våben til at forsvare det – men revisionisterne lærte intet.

Oktober Radio: Ny nedlukning, krisepolitik og EUs magt
I denne uges podcast fra Oktober Radio kommer vi først ind på hvordan genåbningen af Danmark nu hurtigt rulles tilbage. Og vi taler også om EUs State of the Union tale. Til sidst taler vi om biodiversitet og anbefaler Anti Düring af Friedrich Engels
Udsendelsen d. 19. september 2020

Oktober Radio: Pensionsalder, elbiler, sexovergreb, stereotyper og mediebilledet
I denne uges podcast kommer vi først ind på Krifa (den kristelige arbejdsgiver organisation) der på en helsides annonce i Politiken går imod pension. Og vi taler om Eldrup kommissionens håbløse ideer om el-biler. Og til sidst kommer vi ind på #MeToo i Danmark der har svært ved at løfte sig videre fra overgrebsdiskussionerne
Udsendelsen d. 12. september 2020

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne