Synspunkt hos mange på STOP68-konference: Pensionsalderen skal ned!

På en konference den 3. september i Odense arrangeret af kampagnen #68ermereendnok var der heftig debat om velfærdsforliget fra 2006, der medfører en stadig stigende pensionsalder. Udsigten til at skulle arbejde frem til 68 år og 72 år for dem, der lige er startet deres arbejdsliv, trods tidlig nedslidning, fik folk op på talerstolen.

Af APK,Fyn

Konferencen eller stormødet var åben for alle fagforeningsmedlemmer, og var godt besøgt af medlemmer fra alle dele af landet, med en stor andel fra 3F. Konferencen skulle danne optakt til større demonstrationer mod stigende pensionsalder den 11. september rundt om i landet.

Vi var fra APK ude og dele vores løbeseddel om kortere arbejdstid og lavere pensionsalder ud inden mødets start, og den blev godt modtaget af så godt som alle.

Konferencen startede med oplæg fra professor Per H. Jensen fra ”Den Alternative Velfærdskommission” om økonomien bag pensionsspørgsmålet. Han rev fuldstændig tæppet væk under de præmisser, som Velfærdsforliget fra 2006 bygger på.

Det bygger udelukkende på kolde økonomiske beregninger af en gennemsnitlig stigende levealder, som så skal følges op af en stigende pensionsalder uden at tage hensyn til, at halvdelen ikke når den alder, og at det er den del af den arbejdende befolkning, der har det hårdeste arbejde. De er nedslidte, længe inden de når pensionsalderen, som lige nu er 66 år, og som besluttet i Velfærdsforliget vil være steget til 68 år i 2030. Og som forudsættes at stige yderligere.

Alle undersøgelser, der er lavet af de berørte fagforeninger af deres medlemmer, fx malere, elektrikere, VVS-ere, havne-og stilladsarbejdere, chauffører, renovationsarbejdere, HK-ere, SOSU-ere, pædagoger og undervisere fortæller om, at nedslidningen, fysisk eller mentalt sætter ind fra 60 til 65 år.

Konferencens officielle paroler var “Stop for højere pensionsalder – 68 er mere end nok”, altså at man skulle fastfryse en pensionsalder på 68 år, men i oplæggene og debatten bagefter var der mange, der syntes, at 68 var alt for høj en pensionsalder og, som gik ind for en lavere pensionsalder, og som desuden kom med en hård kritik af Socialdemokratiets pensionsudspil og de store fagforbunds ageren og rolle i forbindelse med dette udspil.

Der var personlige beretninger om nedslidning, fx at man i nogle brancher som slagteribranchen kunne være nedslidt allerede som 40-årig. Enkelte var også inde på, at der skulle et helt andet samfunds- og produktionssystem til.

Vi plukker fra indlæggene og debatten:

Henrik Juul Rasmussen, formand Rør og Blik, Kbh:

-I Socialdemokratiets pensionsudspil ligger der et krav om, at man skal have været over 40 år på arbejdsmarkedet for at kunne opnå en tidligere tilbagetrækning. Det er der ikke mange, der kan opnå, og så gælder udspillet kun den mest nedslidte gruppe.

-Vi skal ikke bide på den krog, der hedder: ”Hvem har det hårdeste arbejde, hvem skal have lov at gå først?”

-Temaet i dag er STOP 68, men man burde kunne stoppe før. Ikke noget med 3 år før dit eller dat (stigende pensionsår). Det skulle være sådan, at når du er 65 år, så har du mulighed for at sige: ”Jeg går sgu på pension.”

Morten Ahrendt, elektriker, 28 år:

-Jeg var til et debatmøde om pension med bl.a. Mathias Tesfay. Han spurgte, hvad jeg skulle der. ”Vent 15 år og gå ud og drik nogle bajere.” Men jeg og andre unge er da engageret i debatten om pensionsalderen. Det er sgu da os, der måske kommer til at arbejde til vi er ind i 70erne.

-Det er sagt flere gange i dag fra talerstolen, at en fagforeningsformand skal være medlemmernes formand. Men de fleste store forbund har allerede været ude og nærmest skamrose regeringens forslag til tilbagetrækning inden man overhovedet har hørt medlemmernes mening. Hvordan skal vi kunne kæmpe mod den stigende pensionsalder, når de på forhånd siger, at de er tilfredse?

Casper Steppart, Rør og Blik, Kbh.:

-Konferencen her holdes under paroler som: Vi arbejder for at leve – vi lever ikke for at arbejde!

-Hvad er det for et liv, man byder os. Jeg gider ikke et arbejdsmarked, der er tilrettelagt efter arbejdsgivernes behov med profitmaksimering som mål. Det er et misforstået produktionsprincip. Vores allerfornemste opgave er at få fokus på, at produktionen skal tilrettelægges efter menneskers behov.

Hvis man skal bedømme bedømme konferencens forløb, så er der lagt op til kamp mod den stigende pensionsalder, for en nedsættelse af pensionsalderen – og en opsigelse af Velfærdsforliget

Se APKs løbeseddel:
Vi kræver arbejde og pensionsalderen sat ned!

Læs også
Kapitalen skal betale krisepolitikken – for en revolutionær vej ud af krisen!

 

 

 

r


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne