Imperialister – hænderne væk fra Hviderusland!

– Det hviderussiske folk må selv bestemme

Artiklen er oversat fra den kommunistiske online avis Arbeit Zukunft med en beskrivelse der også passer ind i den danske regerings holdning som repræsentant for dansk imperialisme og medlemsskabet af mopolernes EU og den aggressive NATO-pagt. 

Fra Tichanovskaya hviderussiske valgkampagne:
Overalt flag fra den antikommunistiske hviderussiske ”Folkerepublik” fra 1918, som blev oprettet mod Sovjet-Rusland ved hjælp af det tyske Reichswehr

Kampen om magten i Hviderusland spidser endnu mere til

På den ene side står Lukashenka, en tidligere højtstående funktionær i det revisionistisk degenererede KPdSU, der gerne bruger gamle symboler for at give sig selv et arbejdervenligt skær – men i virkeligheden har forvandlet Hviderusland til et åbent kapitalistisk land. Han opretholder tætte militære bånd til Rusland, men har gentagne gange forsøgt at udnytte modsætningerne mellem de vestlige imperialister og stormagten Rusland for at opnå fordele.

På den anden side står ‘oppositionslederen’ Tichanovskaya, der i øjeblikket er i EU-landet Litauen, og står for neoliberale reformer, mere privatisering, bånd til NATO og Vesten, ligesom oppositionsbevægelsen, som hun tilhører.

Deres tilhængere vinker med det hvid-rød-hvide, antisocialistiske, reaktionære flag (også et symbol på den antikommunistiske hviderussiske “Folkerepublik”, som blev oprettet mod den sovjetiske magt i 1918 med støtte fra det tyske Reichswehr).

Ingen af de to sider handler i arbejderklassens og folkets interesse. Hvis valget er begrænset til Lukashenka og Tichanovskaya, som de borgerlige medier i øjeblikket fremstiller det, har man kun valget mellem pest og kolera! Så kan man kun vælge, om man er for russisk indflydelse eller for EU, NATO og også tysk imperialisme.

Enhver, der observerer udviklingen i Ukraine, der er drevet af EU og NATO til et korrupt, bankerot opmarchområde mod Rusland, og helt afhængig af vestlig kapital, kan også vurdere udviklingen i Hviderusland, hvor USA, NATO, EU og Berlin i øjeblikket brænder for at blive involveret i et regimeskift.

En progressiv løsning kan kun opnås gennem de revolutionære kræfter i tæt tilknytning til arbejderklassen og folket.

I Tyskland er det for os ikke et spørgsmål om at tage parti for nogen af ​​de to sider der i øjeblikket kæmper, men derimod at bekæmpe vores egen imperialismes manøvrer.

Forbundsregeringen støtter, angiveligt i “kampen for demokrati”, nyliberale, højreorienterede og fascistiske kræfter. Forbundsregeringens påståede rolle som forkæmper for “frihed” er særlig falsk set i lyset af det faktum, at forbundspolitiet uddannede de hviderussiske sikkerhedsstyrker og leverede udstyr til dem i årevis (2008-2011) Til uddannelsen hørte bl.a. opløsning af store demonstrationer og målrettet anholdelse af “bandeledere”. Så længe man stadig havde håb om at trække Lukashenka og hans regime over på NATO’s og Vestens side understøttede man ham.

Det er indlysende: Det drejer sig ikke om frihed, men derimod om magt og udvidelse af ens egen indflydelsessfære på bekostning af den russiske rival.

Arbeit Zukunft har altid afdækket og kæmpet mod både EU’s og USA’s imperialistiske forhåbninger, og frem for alt også den imperialistiske Forbundsrepublik. Vi afslørede den militære karakter af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, som for længst har knyttet dette land til NATO og EU’s militære strukturer og de ukrainske fascisters forbrydelser, som den tyske regering konsekvent skjuler eller nedtoner.

Arbeit Zukunft har intet at gøre med regenter som Putin eller Lukashenka og afviser de regimer, de repræsenterer. Men intet giver de imperialistiske magter ret til at misbruge krisen for yderligere fremrykning af NATO og EU mod øst i deres kamp mod stormagten Rusland.

Derfor kræver vi:
Ingen indblanding i Hvideruslands indre anliggender!
Ingen sanktioner mod Hviderusland!

Originalartikel:
Imperialisten, Hände weg von Belarus! Das belorussische Volk muss selber bestimmen!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater