Nyt nummer af Enhed og Kamp – tag med på rundrejse i den globale klassekamp

Tag med på en rundrejse i den aktuelle globale klassekamp og opdag hvor meget vi kan lærer af hinandens erfaringer. Og hvor meget det er en fælles kamp mod det imperialistiske system for at skabe et nyt retfærdigt samfund.

Det bliver klart at revolutionen organiseres allerede i dag. Hvad enten udgangspunktet er at slå angrebene mod arbejdstid og pension tilbage eller lede folkeopstandene på de forskellige kontinenter videre over i en folkelig revolution.

Det er det ene hovedtema belyst gennem opsamling af erfaringerne og status fra den anden runde af det arabiske forår, de videre opgaver i at udvikle enheden i folkeopstanden i Ecuador i Sydamerika og Burkina Faso i Afrika til en revolution, over klassekampen i Indien til opstanden i imperialismens hjerte USA, til hvordan rejser vi en revolutionær vej ud af krise i Europa konkret i Danmark og Norge.

Det andet tema belyst fra forskellige lande er klassekampen med arbejderklassens og borgerskabets vej ud af den voksende krise og hvordan vi udvikler arbejderklassens.

Borgerskabet forsøger at løse to store problemstillinger med deres krisepolitik. Det ene er at redde hvad reddes kan af profitten for de store monopoler ved at lade arbejderklassens betale. Det andet er at finde og gennemføre de politiske og økonomiske tiltag, der kan forhindre massearbejdsløshed og ny fattigdom i at undergrave stabiliteten i det kapitalistiske system og forhindre den økonomiske krise i at udvikle sig til en politisk krise.

Overfor det står arbejderklassen, de progressive og revolutionære med to lignende store problemstillinger vi skal løse med en revolutionær krisepolitik. Det ene er at udvikle den konkrete aktuelle forsvarskamp for ikke at skulle betale krisens byrder og slå rækken af kriseangreb tilbage gennem at udvikle enheden i arbejderklassen og dens allierede på en klassekampslinje. Det andet er at bruge den nye bevidsthed og mobilisering Corona-pandemien har skabt med afsløringer af kapitalismens inderste væsen og konsekvenser til at udvikle og rejse kampen for en revolutionær løsning på kapitalismens krise.

Indholdsfortegnelse Enhed og Kamp 3,2020

Aspekter omkring organiseringen af revolutionen i dag
Af Martin D, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

De oprindelige folks og folkelige opstand i oktober 2020
Dens erfaringer og perspektiverne for den revolutionære kamp
Af Pablo Miranda, PCMLE, Ecuador

Om den anden bølge af revolutionære processer i den arabiske verden
Af Tunesiens Arbejderparti

”Nulvækst” er bagstræb
Af Jan R. Steinholt, Revolusjon, Norge

En revolutionær vej er mulig og nødvendig
Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML, juni 2020

Gnisten George Floyd
Af Marie Herget Christensen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Hvad nu hvis!
COVID 19-pandemien, som er et skærpende element i det neokoloniale systems krise
Af Det Revolutionære kommunistiske parti i Volta, Burkina Faso

Covid 19 og arbejderklassen
Af C.N. Subramaniam, Revolutionary Democracy, Indien

Indsatsen for at stabilisere kapitalismen og en revolutionær krisepolitik
Af E. Holemast, Revolusjon, Norge
Del 1 Borgerskabet søger at stabilisere kapitalismen under Coronakrisen
Del 2 Reformisternes opskrift for at hjælpe kapitalen ud af krisen
Del 3 Revolutionær krisepolitik – Hvad er det?

Udbrud af social protest i hjertet af det kapitalistiske imperialistiske system
Udtalelse fra CIPOML, juni 2020

Se tidligere numre på hjemmesiden www.enhedogkamp.dk

BLIV ABONNENT -TEGN ABONNEMENT I DAG PÅ ENHED OG KAMP

Som abonnent modtager du tidsskriftet tilsendt 4 gange årligt i en lukket kuvert.

Udgives af ArbejderPartiet KommunisterForeningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilPay: 89496.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater