Udfasning af benzin- og dieselbiler skal betales af dem der ikke har råd til en el-bil

Mandag fremlagde Eldrup-Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, deres delrapport om ”Veje til en grøn bilbeskatning”. Konklusionen er enkel: Regningen for grøn omstillingen kan sendes til alle dem der ikke har råd til at skifte til en el-bil.

Foto: Indre By lokaludvalg

Eldrup-Kommissionen for grøn omstilling af personbiler blev nedsat i februar 2019, med den opgave at komme med forslag til hvordan man kunne sikre at ca. halvdelen af Danmarks personbilpark blev skiftet ud med såkaldt grønne biler i 2030. Desuden skulle kommissionen levere en plan for hvordan alle nye biler, solgt fra 2030 skulle være ”lav” emissionsbiler og fra 2035 såkaldte ”nul emissionsbiler”.

Svaret på den sidste opgave var nem. Danmark er jo som bekendt medlem af EU. Og EU bestemmer hvilke vare der må sælges og hvordan og hvor meget de må forurene. Derfor vil et stop for salg af nye benzin og diesel biler i 2030 ikke være lovligt, med mindre EU beslutter det, eller bedre – at Danmark melder sig ud af EU.

-Kommissionen bemærker at et decideret forbud mod indregistrering af nye konventionelle biler i Danmark vil ikke være lovligt i henhold til gældende EU-ret. Det vil ligeledes ikke være lovligt at gennemføre et de facto forbud i Danmark gennem prohibitivt høje afgifter eller andre begrænsninger, som tilsvarende er prohibitive for ejerskab eller brug af konventionelle biler.

Kommissionen rapport antager at man kan komme et stykke af vejen ved at gøre grønne biler relativt billigere, og samtidig gøre konventionelle biler gradvist dyrere, målt på totalomkostninger. Altså først og fremmest gennem regulering af afgifter på selve bilen, og til en vis grad gennem regulering af afgifter på diesel og benzin. Kort sagt – dem der ikke har råd til at skifte til en el-bil, kommer til at betale.

Et kig 10 år ud i fremtiden er stort set umuligt. På den ene side forventes el-biler at blive mere almindelige i de kommende år, og flere modeller vil komme på markedet, samtidig med at prisen forventes at falde, og flere vil ønske at købe en el-bil. På den anden side forventes det, at der ikke vil være balance mellem den stigende efterspørgsel og udbud. Kun få bilproducenter er nemlig for alvor begyndt omstilling til batteridrift.

Kommissionen anslår på baggrund af alle de usikkerheder, at antal el-biler uden justering af afgifter vil udgøre 400.000 stk. af den samlede flåde på ca. 2.6 mio. i 2030, og andel af nysalg kun vil vokse til ca. 38 pct. Det er ca. den markedsandel el-biler allerede har opnået i Norge.

I begyndelsen af 2019 kørte der 2,59 mio. personbiler på de danske veje, hvoraf 99,4 pct. kørte på fossile brændsler. Ca. 1,15 mio. af de eksisterende biler, vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter.

Kommissionen skønner dog det er teoretisk muligt at nå en bestand på 750.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030 ved at kombinere afgiftslempelser for nul- og lavemissionsbiler med yderligere afgiftsforhøjelser for konventionelle biler, bl.a. gennem en forhøjelse af brændstofafgiften på 1 kr. pr. liter. Det overlades til Folketinget at afveje de fordelingsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn.

Udbygning med ladestandere er slet ikke omtalt i denne første delrapport. Kommissionen nævner dog, at de vil anbefale en generel sænkelse af el-afgiften, hvilket også vil komme el-bilejere til gavn. Og ellers må man spændt vente på deres overvejelser om den fremtidige afgift på el til opladning, der vil indgå i det videre arbejde om bl.a. udviklingen af ladeinfrastruktur og elnettet.

Mere snak og ingen handling

Den helt centrale løsning i grøn personbefordring, har man slet ikke beskæftiget sig, så ikke et ord om en udbygning af billig offentlig transport. Man er alene sat i verden til at tænke over personbiler.

Der er vedtaget nogle mål i et andet snakkedokument ”Sammen for en grønnere fremtid”. Hvor man skriver, at for kollektiv transport er der et mål om, at benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030, ligesom det er et mål, at ingen busser i byerne må udlede CO2 eller luftforurening i 2030. Det nytter jo bare ikke så meget når der samtidig skæres ned på busdriften, og folk tvinges over i privatbiler.

Som bekendt har Danmark ikke selv en eneste fabrik tilbage indenfor transportsektoren, derfor har kommissionen slet ikke haft det indenfor sin fantasi at foreslå at sætte gang i en produktion af billige danske elbiler, busser eller lastbiler.

Link til rapport


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater