Regeringen imødekommer EU’s angreb på RUT-registeret – social dumping skal gøres lettere

RUT-registeret er et dansk kontrolorgan, hvor udenlandske virksomheder skal registrere sig når de arbejder i Danmark og det udgør et vist værn mod den sociale dumping, der for EU er et princip. Her skal den billigste arbejdskraft frit kunne bevæge sig over grænserne og udenlandske virksomheder byde ind på alle større anlægsarbejder. Nu skal registreringen svækkes, hvis det står til EU og regeringen

EU er gået til angreb på RUT registeret på flere måder, og de har senest truet med at stille Danmark for EU-domstolen, hvis man ikke retter ind og svækker ordningen, sådan at ikke alle udenlandske selvstændige længere skal registrere sig i RUT. Den danske regering har nu vist sig meget villig til at følge EU og har fremlagt et lovforslag, der vil gøre EU’s krav til lov.

Det vil betyde, at de falske selvstændige, der er et stadig større fænomen i EU ikke længere skal registreres i RUT. Det drejer sig om håndværkere, der reelt kun sælger sin arbejdskraft, men er registreret som selvstændige, efter arbejdsgiverens ønske, de såkaldt ‘arme-ben virksomheder’. Det betyder at arbejdsgiveren kan undslippe alle overenskomstmæssige krav, ingen sygedagpenge, ferieopsparing eller fastsat løn, arbejdstid osv. En kæmpe fordel for de store virksomheder, der bl.a. byder ind på arbejder i Danmark.

Dette forløb illustrerer meget tydeligt hvordan EU er opbygget til at tilpasse love og regler til monopolkapitalens fremfærd med overtagelse af bl.a. anlægsarbejder og byggeri på ekstremt dårlige arbejdsvilkår. Og hvordan politikerne retter ind og servicerer kapitalen med et frit indre marked – frigjort fra arbejderklassens tilkæmpede rettigheder, krav og organisering.

Se artiklen
Svækket RUT-register:Frygt for mere lønsnyd i byggeriet
Fagbladet 3F

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater