Nej til højere pensionsalder! Demonstration i København

Fredagens demonstration ved Christiansborg, for at sætte stop for den uhyrlige stigning i pensionsalderen, samlede nogle hundrede mennesker.
Kampagnen ”68 er mere end nok” har nu 91 fagforeninger tilsluttet.
Det er stik mod den reaktionære hovedorganisation FH, som støtter velfærdsforliget og ikke fører nogen som helst kamp mod den voksende pensionsalder.

Foto: Andreas Bülow

Der var nu ikke mange på pladsen, som mente at en pensionsalder på 68 er godt nok. Den stigning er allerede helt uacceptabel, det er hele velfærdsforliget der må væk!
Både talere og deltagere gav udtryk for stor vrede og meget stor bekymring over de lange udsigter en arbejder har til pensionen, det kan ikke lade sig gøre i virkelighedens verden, lød det igen og igen med mange eksempler.

Kampen om kortere pensionsalder er en folkesag, som støttes af langt hovedparten af befolkningen.

En ung taler, Kasper Bøyen Kirk fra LFS (socialpædagogstuderende), indledte med at sige: Jeg er i tvivl om jeg nogensinde kommer på pension!

Han forudså sin og kollegernes arbejdssituation, når de var blevet ældre, hvordan de skulle kunne tonse rundt og spille fodbold med børnene. Og at han nok måtte bede en yngre kollega om hjælp, når et barn skulle løftes.

Hans generation vil også gerne opleve nogle år, hvor der er tid til børnebørnene. Han omtalte hvor værdifuldt det er for samfundet, og havde været for ham selv, at der har været bedsteforældre som var gået på pension inden de var helt udslidte , og som havde tid til at tage sig af børnebørnene, også når det kneb for forældrene, der har så pressede arbejdsliv.

Marie Rehfeld, bestyrelsesmedlem i LFS København, som vi talte med, kom netop ind på det hårde arbejdsliv.
-Jeg støtter 65 års kravet, men det er jo ikke engang nok, hvis vi er slidt ned inden, så vi kræver også indførelse af en 30 timers arbejdsuge, fortalte hun.

-Jeg arbejder i en vuggestue. Jeg kan ikke se mig selv kravle rundt på gulvet med børnene som 65-årig. Så arbejdsdagen skal også ned, ellers holder vi ikke til det.

Bo Evers optrådte med nogle af sine dejlige viser.

APKs løbeseddel med kravet om 65 år som pensionsalder og 6 timer som arbejdsdag blev godt modtaget af alle.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne