Kommunistisk Politik Digital 18 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 18 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 35-36, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Kapitalen skal betale krisepolitikken – for en revolutionær vej ud af krisen!
Hvem skal betale milliardregningen for hjælpepakkerne til arbejdsgiverne og for krisen?
De rigeste i vores samfund eller arbejderklassen eller de arbejdsløse og dem der har færrest penge? Svaret er klart nok – lad kapitalen og de rigeste betale krisepolitikken!
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne

Opbakning til kravet om 65 år som pensionsalder: Vi vil ikke arbejde til vi dør!
I APK, København var vi forleden ude på UCPLUS, transportskolen, med vores løbeseddel om kortere arbejdstid og lavere pensionsalder. Modtagelsen var rigtig positiv, ligesom som de andre gange, vi har været der – og med stor opbakning til kravet: pensionsalderen skal max være 65 år!

Fremskrivning af middellevetid er gætteri
Begrebet middellevetid er sammen med spædbørnsdødelighed et meget brugt mål for befolkningens sundhed. Men når begrebet bruges af Folketinget i Velfærdforliget til at gennemtrumfe en generel stigende pensionsalder, så er der tale om et angreb på arbejderklassen og de fattigste i Danmark.

Ny undersøgelse dokumenterer ekstrem ulighed i levealder
En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen slår fast, at uligheden i Danmark er vokset i perioden 2000-2018. Og at fattigdom tydeligt kan aflæses i helbred, levetid og uddannelse. Det går altså den forkerte vej. I mod alle beregninger og skønmalerier fra ministerier i samme periode.

Lufthavnsansatte: Vi vil ikke betale – igen!
Omkring 100 lufthavnsarbejdere demonstrerede mandag udenfor Dansk Industris lokaler. Lokalaftalerne er opsagt, alle tilkæmpede rettigheder fjernet med et pennestrøg – og fremtidige ansatte risikerer at skulle arbejde på overenskomstens grundløn.

Corona-finanslov på vej: Milliardpakke til eksportvirksomheder – spareplan for velfærd
Finansminister Nikolaj Wammen gør det inden fremlæggelsen klart, at det bliver en plan, hvor der vil blive sat 9,2 milliarder af til virksomhederne i en ‘krigsfond’ – mens velfærdsområdet må holde for.
Pengene er der – brug dem på varme hænder!

LÆRERNE: ARBEJDSTIDSAFTALE

Arbejdstidsaftale: Stor utilfredshed med aftalens manglende værn blandt lærerne
I tirsdags – den 1. september sluttede afstemningen om lærernes arbejdstidsaftale. Trods en massiv ja-kampagne, uhørt udelukkelse af ledige og syge DLF-medlemmer fra urafstemningen, og en 100% enig hovedstyrelse og tæt på ditto kredsstyrelser valgte ⅓ af lærerne der afgav deres stemme at stemme nej til en aftale uden konkrete værn, der skal sikre mod kommunalt overforbrug af deres arbejdskraft.

Lærernes urafstemning: NEJ til den elendige arbejdstidsaftale – alle har krav på overenskomstrettigheder!
At gå på arbejde uden en aftale om arbejdstiden i sin overenskomst – hvem vil acceptere det? Det er noget man ser ved løse ansættelser, men det har været dagligdagen for lærerne siden lockouten og indgrebet fra S-regeringen i 2013. Den aftale der i denne uge er til urafstemning blandt lærerne giver ingen sikring eller rettigheder. NEJ-stemningen vinder frem

Sygeplejerske: Forstår godt hvis lærerne har fået nok!
Det er ikke rimeligt, at I lærere fortsat er ufrivillig spydspids for nedbrydningen af arbejdstidsaftaler i de offentlige overenskomster.
Vi er nødt til at stå sammen for at modgå de her forringelser.
Af Jonas Ørting, sygeplejerske
Sakset fra facebookgruppen Bak op om de offentligt ansatte

FYN: STOP SALG AF FJERNVARME

Protestdemonstration i Odense: Nallerne væk fra det varme vand!
Budskabet på protestdemonstrationen i Odense der samlende omkring 200 deltagere mod salg af Fjernvarme Fyn var klart:
Fingrene væk fra vores/fællesskabets fjernvarme

Demonstrationstale: Salget af Fjernvame Fyn må forhindres!
Omkring 200 mennesker var mødt op til demonstrationen Stop salg af Fjernvarme Fyn d. 2. september på Flakhaven foran Odense Rådhus.
Et flot udtryk for den harme der har udviklet sig imod Odense byrådsflertals plan om at sætte det kommunale fællesskabs varmeforsyning på udsalg. En harme der kom til udtryk i de 3 taler ved Søren Windell, John Jeppesen og Resa Javid  og på skilte bl.a. udtrykt i “NEJ” og “NALLERNE FRA DET VARME VAND”.
Demonstrationen lagde op til  at styrke protesterne og at man vil mødes igen foran Rådhuset ved næste byrådsmøde om 14 dage hvis planen om salg ikke er taget af bordet forinden.

Stop salg af Fjernvarme Fyn – kridtaktion i Odense
Onsdag den 2. september er der demonstration i Odense mod det planlagte salg af Fjernvarme Fyn. Allerede i dag tirsdag blev “banen kridtet op” til demonstrationen som skal holdes på Flakhaven foran Rådhuset. Aktivister har forberedt Flakhaven med slagord: NEJ TIL SALG AF FJERNVARME FYN!

STOP salg af Fjernvarme Fyn! Demonstration 2. september
Et flertal i Odense Byråd har besluttet at sætte Fjernvarme Fyn til salg til private interesser. Onsdag d. 2. september bliver der mulighed for at vise byrådet den udbredte harme over dette angreb mod hele byens fjernvarme. Der er indkaldt til demonstration på Flakhaven kl. 16 -19. Talerne opdateres løbende: Reza Javid (EL), Søren Windell (K), John Jeppesen (APK), Rina Krøyer (beboeraktivist), Ra Ranunkel

Modstanden mod salg af Fjernvarme Fyn eksploderer
En del odenseanske politikeres våde drøm om at sælge Fjernvarme Fyn i al ubemærkethed ser ud til at briste. Modstanden mod hele projektet er de sidste dage eksploderet på Facebookgruppen ”Nej til salg af Fjernvarme Fyn”. Næsten 7.000 odenseanere har i skrivende stund meldt sig ind i gruppen, hvor det flittigt diskuteres, hvordan modstanden kan udvikles og salget forhindres.

KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Folkeoplysning og fredsmusik
Lørdag eftermiddag den 29. august – årsdagen for samarbejdsregeringens fald under besættelsen –  havde musikbandet Fri Galaxe inviteret til en politisk manifestation under overskriften ”Folkeoplysning og Fredsmusik” i Nørrebroparken. Den første del handlede om talere og samtaler i græsset –  om emner der har svært ved at finde vej til den danske presse, mens anden del var en forrygende koncert med bandet.

Partier enige om at holde hånden over FE’s ulovlige overvågning
Kun pga en eller flere whistleblowere er afsløringen af FE’s ulovlige aflytning af civile nået frem til det offentlige rum. Stod det til et flertal af Folketingets partier var denne praksis fuldstændig mørkelagt. Det slog de fast gennem ændringen af PET-loven i 2017. Her blev tilsynets råderum yderligere indskrænket og efterretningstjenesten fik endnu friere tøjler.

Whistleblower anklager FE for at bryde loven – bovlamt tilsyn blev ført bag lyset i 5 år
Topledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste blev mandag hjemsendt efter at tilsynet bl.a. havde anklaget dem for spionage mod tilsynets medlemmer, tilbageholdelse af centrale og afgørende oplysninger og anden kriminel virksomhed. Endnu en gigantisk skandale er under oprulning i magtens indercirkler.

“Nøjsomhed” i Helsingør kæmper mod ghettoloven
Hvor absurd og kringlet ghettopakken kan være, ses bl.a. i historien om de 96 familier der planlægges tvangsflyttet fra deres hjem i den almene boligbebyggelse “Nøjsomhed” i Helsingør. Det er også historien om beboernes flotte modstandskamp, der sammen med en retssag, forhåbentlig er med til at lægge ghettopakken i graven.

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
Et gennemgående tema i bladet er racismen før og nu. Al historie viser at racehad og nationalitetshad har  været og er stadig sikkerhedsventiler, hvor igennem en gærende utilfredshed får afløb. Det er magthavernes middel til at styre befolkningens utilfredshed.

Da ungdommen fyrede regeringen på gråt papir
Den 29. august 1943 tvang den danske befolkning ved sit modige oprør regeringen til at gå af og satte dermed en rød slutstreg under den samarbejdsvillige politik, som hav­de bastet og bundet det tyskbesatte Danmark til Hitler- Tyskland og nazisternes folkemorderiske krig. Det startede Esbjerg i begyndelsen af august og bredte sig til Odense og andre byer, hvor folkestrejker og rygende sabotager lukkede byerne.
Af Frede Klitgård, Modstandsmand. Fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag nr. 3/2003

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

A call to all women of the world: Let’s unite in the struggle for socialism so that we can ‘breathe’!
Udtalelse fra Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Vi fordømmer mordet på kammerat Tomas Martinez Pinacho
Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML fordømmer mordet på kammerat Tomas Martinez Pinacho, leder af Folkets revolutionære Front og medlem af Mexicos kommunistiske parti (marxist-leninistister).
Vi kræver at denne forbrydelse opklares og at de ansvarlige straffes.

Arbejderklassen verden over står solidarisk med Libanons folk!
Hvad det libanesiske folk har brug for, er etableringen af en folkemagt, hvor arbejderne styrer direkte. Denne magt kan kun skabes og konsolideres gennem en kamp mod indre og ydre fjender af folket, mod imperialisterne, monopolerne og krigsherrerne; for at opnå succes må massebevægelsen udvikle sig til en kamp om magten.
Udtalelse fra CIPOML, Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer august 2020

Kurdisk advokat dør for retfærdighed – Men modstanden lever!
Den kurdiske menneskerettighedsadvokat Ebru Timtik døde d. 27. august 2020 i en alder 42 år efter 238 dages sultestrejke for krav om retfærdig rettergang. En sultestrejke hun initierede sammen med sin kollega Aytac Ünsal, 32 år, som er på sin 340. dag af sultestrejken.

Oktober Radio: Statens rådne finanser
I mandags fremlagde regeringen deres finanslovsforslag, i ugens podcast bruger vi tid på at tale om hvor staten egentlig får pengene fra, hvem er det der betaler regningen. Vi starter dog med at komme ind på helbredet hos arbejderklassen, og taler om Friedrich Engels bog “Den arbejdende klasses stilling i England”.
Udsendelsen d. 5. september 2020

Oktober Radio: Nye skandaler i det danske forsvar.
I dennes podcast fra Oktober Radio kommer vi ind på skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste der har hjulpet NSA med masseaflytning af al kommunikation ud og ind af Danmark. Vi kommer også ind på Finanslovsforslaget og hvem der skal betale regningen for krisen. Og til sidst omtales to nye bøger.
Udsendelsen d. 29. august 2020

Oktober Radio: Kampen for en retfærdig pension – og dansk imperialisme i Mali
Oktober Radio reder trådene ud omkring regeringens pensionsreform. Et forslag der kommer samtidig med at Socialdemokratiet fastholder at pensionsalderen skal stige i det uendelige for de allerfleste.
Dagens udsendelse kommer også omkring situationen i Mali, hvor EU gennem bl.a. Frankrig og Danmark er stærkt militært til stede på jagt efter rigdomme, som mineraler og jord.
Udsendelsen d. 22. august 2020

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne