Partier enige om at holde hånden over FE’s ulovlige overvågning

Kun pga en eller flere whistleblowere er afsløringen af FE’s ulovlige aflytning af civile nået frem til det offentlige rum. Stod det til et flertal af Folketingets partier var denne praksis fuldstændig mørkelagt. Det slog de fast gennem ændringen af PET-loven i 2017. Her blev tilsynets råderum yderligere indskrænket og efterretningstjenesten fik endnu friere tøjler.

Edward Snowden afslørede i 2013 kæmpeskandalen om det amerikanske NSA’s masseovervågning af befolkningerne verden over. Herunder den danske gren, hvor NSA også tiltog sig adgang til civile danskeres data gennem tapning af fiberkabler – i samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Skete dette med regeringens vidende og accept – og var der regler der i så fald gjorde det lovligt? Daværende forsvarsminister Nikolaj Wammen (S) nægtede at besvare spørgsmålet – hans svar var at mørklægge:

”Oplysninger af den omhandlede karakter giver regeringen, såfremt det måtte være aktuelt, alene til Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne”.

Amerikansk og dansk imperialisme i tæt parløb

Vi kender til det tætte samarbejde mellem USA og Danmark siden 2. verdenskrig, hvor danske politikere bandt Danmark op på alliancen med amerikansk imperialisme i et tæt parløb. Ikke mindst gennem NATO og de hemmelige aftaler om atomoprustning.

Da masseovervågning blev mulig gennem internettet blev Danmark allerede i 1990’erne involveret i et amerikansk aflytningsprogram gennem NSA. Dette har en tidligere NSA-direktør, William Binney oplyst i kølvandet af Snowdens afsløringer.

Forsvarsminister Wammen besvarede dengang dagbladet Informations spørgsmål om dette nære samarbejde på denne måde:

Jeg kan ikke gå nærmere ind i omfanget og indholdet af det samarbejde, som FE måtte have med andre nære partnere. Sådan må det være, når det drejer sig om efterretningsarbejde.”

Hvad der sker i den kapitalistiske stats magtapparat er ikke offentligt, basta. Men samtidig foregiver staten den åbenhed om principperne og de faktiske programmer, som befolkningen ser som en demokratisk ret.

Der er derfor bl.a. nedsat to udvalg, til beroligelse af befolkningen:

Loven om oprettelse af Kontroludvalget (bestående af medlemmer udpeget af de fem største partier i Folketinget), blev udvidet i 2013, hvor også Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) blev nedsat efter Edward Snowdens afsløringer. Hvor det sidstnævnte tilsyn nu gør det klart, at de ingen egentlige beføjelser har til at gennemføre deres tilsyn.

Regeringspartier enige om mørklægning

Angiveligt kom det ikke til alle folketingsmedlemmers kendskab, da tre ud af fem medlemmer af TET forlod tilsynet i frustration i 2017. Dagbladet Politiken oplyser, at disse tre medlemmer:

”siden 2015 kontinuerligt havde påpeget, at Politiets Efterretningstjeneste så stort på sin lovlige forpligtelse til at slette personoplysninger om borgere, der ikke længere havde nogen relevans for tjenestens og politiets arbejde. I et helt år ignorerede Justitsministeriet tilsynets bekymringer. Og da den daværende regering reagerede, valgte den med opbakning fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i stedet at lovliggøre ulovlighederne fra 1. marts 2017”.

Da regeringen, i samarbejde med S og DF valgte at lovliggøre den ulovlige praksis og indskrænke tilsynets råderum yderligere gennem ændring af PET-loven der regulerer tilsynet, kastede de tre medlemmer håndklædet i ringen.

Det samme har det nuværende tilsyn netop gjort, men denne gange offentligt, og en sprængfarlig skandale er en realitet.

De kringlede procedurer i statens opbygning er med til at sikre mørklægning og lukkede døre. Tilsynet er f.eks. konstrueret sådan, at det er underlagt regeringen og ikke rapporterer direkte til Folketinget.

Det betyder, at når tilsynets rapporter om spiontjenesterne skal udlægges for Folketingets Kontroludvalg, så må tilsynet ikke selv være til stede, og i stedet er det Justitsministeriet og Forsvarsministeriet, der udlægger sagerne.

Kontroludvalget har reelt ingen handlemuligheder over for det øvrige Folketing, da dets medlemmer er underlagt en skærpet tavshedspligt og end ikke må orientere deres eget parti om sagerne. Kontroludvalget har ikke siden 2010 valgt at afgive beretning til Folketinget, oplyser sekretariatet.” (Politiken 27. august 2020).

En anden metode til mørklægning er, at det ikke er tilsynet selv, der bestemmer hvornår de aflægger deres års-redegørelser. Det gør regeringen, og der er tradition for at de lægger dem frem i industriferien, hvor afsløringer af lovbrud har størst chance for gå ubemærket for sig.

Derudover blev bevillingen til tilsynet i den sidste finanslov skåret ned med 300.000 kr.

Års-redegørelserne er tilgængelige for Folketingets medlemmer, der for de flestes vedkommende har valgt at lade dem forbigå i den tavshed, som den til enhver tid siddende regering foretrækker.

Regeringens syltekrukke

Med de nye afsløringer fra whistleblowere står det klart, at overvågningssamarbejdet mellem FE og NSA er fortsat uhindret og i al hemmelighed. Der er indhentet store mængder rådata fra en kabeladgang, som FE har givet NSA adgang til.

DR skriver:

“Den pågældende type kabler bruges til alle former for digital kommunikation, herunder telefonsamtaler, internet og SMS-beskeder. Dermed har NSA haft adgang til rådata, der kan have indeholdt danskeres personlige oplysninger og private kommunikation. Både Forsvarsministeriet og FE afviser at udtale sig om samarbejdet med NSA:

“Forsvarets Efterretningstjeneste har ingen kommentarer”.

Mette Frederiksen anvender nu endnu engang den gamle metode, når magten anfægtes – syltekrukken. Hun udtaler:

Regeringen mener, at der er grund til at lave en undersøgelse af de forhold, som tilsynet (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) finder kritisabelt. Vi skal nu sikre et grundlag for den undersøgelse. Få det aftalt og vedtaget med Folketinget. Og så går undersøgelsen i gang. Indtil da har hverken jeg eller andre i regeringen kommentarer til det”

Overvågning giver magt

“De ved alt om de borgere de hersker over – mens borgerne ved meget lidt om dem. Magtubalancen er enorm…overvågningen styrker og beskytter deres magt”. Sådan forklarer journalist Glenn Greenwald statens overvågning af befolkningen.

Det samme gælder for USA ifht viden om de lande de spionerer i. “Overvågningsstaten giver stor magt over andre”.

Citater fra interview med Glenn Greenwald fra 2013:
Snowden-journalist: Danmark hjælper med overvågningen

Overvågningsstaten er en central del af den kapitalistiske stats magtapparat – kravet om indsigt i og imod dette mørkeland en del af den demokratiske og antikapitalistiske kamp.

Se også
Stop masseovervågningen – Befri internettet for spionerne
Leder i Kommunistisk Politik nr 5, 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne