Arbejdstidsaftale: Stor utilfredshed med aftalens manglende værn blandt lærerne

I tirsdags sluttede afstemningen om lærernes arbejdstidsaftale. Trods en massiv ja-kampagne, uhørt udelukkelse af ledige og syge DLF-medlemmer fra urafstemningen, og en 100% enig hovedstyrelse og tæt på ditto kredsstyrelser valgte ⅓ af lærerne der afgav deres stemme at stemme nej til en aftale uden konkrete værn, der skal sikre mod kommunalt overforbrug af deres arbejdskraft.

Lockouten af lærerne og S-regeringens indgreb i 2013 blev mødt af store protester

Det er det faglige bureaukratis arbejdstidsaftale.

Med aftalen har DLFs top forsøgt at sikre deres fagligt valgte fast arbejde. Ved at indføre bureaukratiske arbejdsgange, der vil trække flere ressourcer ud af driften og ind i hyppige forhandlinger med lokale ledelser på skolerne. Tid der skulle være brugt på at give elever og lærere en bedre hverdag, skal nu bruges i udsigtsløse forhandlinger om ressourcefordeling, hvor ledelserne alligevel har retten til at bestemme 100% på deres side uden de reguleringer man normalt finder i arbejdstidsaftaler.

Det bliver en fremtidig opgave for aktive medlemmer i fagforeningerne, der ikke vil acceptere slaveriets udelte ledelsesret, at undgå at “denne nye måde at tænke arbejdstidsaftaler” ikke breder sig til deres område.

Det er vigtigt at forberede sig i god tid for at modgå fagtoppens udsalg af rettigheder til arbejdsgiverne.

Find sammen med kolleger, der som du er skeptisk overfor arbejdsforholdene. Find dem til faglige klubmøder eller i debatter om jeres fag på de sociale medier .

Initiativet OK21 – Lærere, stem NEJ til uklare aftaler var oprindeligt tre lærere, der fandt hinanden på nettet. Gruppen blev et markant forsvar for lærernes ret til værn og gav de mange lærere, der ved at det er nødvendigt med kamp for at opnå og fastholde rettigheder, en klar stemme i debatten. Vejen ud af håbløshedens retorik er at organisere sig, stå fast og presse på for virkelige forandringer.

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne