Modstanden mod salg af Fjernvarme Fyn eksploderer

En del odenseanske politikeres våde drøm om at sælge Fjernvarme Fyn i al ubemærkethed ser ud til at briste. Modstanden mod hele projektet er de sidste dage eksploderet på Facebookgruppen ”Nej til salg af Fjernvarme Fyn”. Næsten 7.000 odenseanere har i skrivende stund meldt sig ind i gruppen, hvor det flittigt diskuteres, hvordan modstanden kan udvikles og salget forhindres.

Aktion i maj 2020 – Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn

Borgmesterens svar på den udvikling er at udsende et brev via e-boks til samtlige odenseanere, hvori der propaganderes flittigt for salgstanken og samtidig indkaldes til såkaldte borgermøder, hvor man vil vejre stemningen, inden man beslutter sig.

4 borgermøder med 100 deltagere på hver!! Det må vel siges at være rimeligt repræsentativt for de 204.895 indbyggere i Odense Kommune. Også det lokale dagblad, Fyens Stiftstidende, er kommet på dupperne. Her finder man en stort opsat artikel, der maner til stilhed, så forhandlingerne kan gennemføres i en sober atmosfære. Avisen ønsker ikke, at der står nogen på sidelinjen og råber op. Tak for sangen, der har til formål at fjerne ethvert engagement i den sag.

Allerede for en del uger siden blev der gennemført en aktion ved Fynsværket, hvor der blev ”kridtet” på asfalten. Senere blev der opsat bannere mod salget og den deraf følgende privatisering på Ejbygade, der leder ned til Fynsværket ved Odense Kanal. En person fra dette initiativ udtaler, at der planlægges en kridtaktion foran rådhuset den 1. september. Desuden ser det ud til, at der bl.a. gennem FB-gruppen mod salget stables en aktion/demonstration på benene foran rådhuset den 2. september, hvor der holdes byrådsmøde.

Af indlæggene på FB-gruppen fremgår det, at der bredt er stor vilje til at kæmpe imod salget/privatiseringen. Nogle foreslår forskellige aktioner, mens andre foreslår en folkeafstemning om spørgsmålet. Men det korte af det lange er, at viljen til at forhindre salget er stor, og at vejen frem er en yderligere aktivering af den odenseanske befolkning, så byrådsflertallet forhindres i at sælge.

Til almindelig oplysning kan det siges, at salgsprisen er ca 900 millioner kr for Fynsværket og forsyningsnettet. Efter afgift til staten på 40% bliver der ca 525 millioner tilbage. De udbetales over 10 år med ca 52 millioner om året. Overfor det står, at Fjernvarme Fyn i 2019 havde et overskud på 156 millioner efter skat. De seneste 5 år har givet et overskud på 493 millioner kroner.

Prøv lige at regne efter, hvad der ligger i det oplæg til salgsaftale. Ja, du regner rigtigt. Odense kommune får mindre ud af at sælge det end ved at beholde det. Jeg spekulerer på, om Bjarne Corydon mon har været ind over som rådgiver. Han har jo lignende erfaringer med salget af DONG.

Nærmere info: Mobil 26174561 eller email: oktoberfyn09@gmail.com

Se facebookgruppen Nej til salg af Fjernvarme Fyn

Se også

Protest happening: Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!

Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater