Lærernes urafstemning: NEJ til den elendige arbejdstidsaftale – alle har krav på overenskomstrettigheder!

At gå på arbejde uden en aftale om arbejdstiden i sin overenskomst – hvem vil acceptere det? Det er noget man ser ved løse ansættelser, men det har været dagligdagen for lærerne siden lockouten og indgrebet fra S-regeringen i 2013. Den aftale der i denne uge er til urafstemning blandt lærerne giver ingen sikring eller rettigheder. NEJ-stemningen vinder frem

Staten ønsker at spare penge på lønninger og besluttede i 2013 at tage et kæmpe skridt i forbindelse ned den ny folkeskolereform, og smadre lærernes overenskomst. Færre og billigere ansatte i det offentlige har længe været ledetråden. Nu står vi overfor nye OK-forhandlinger, og en kommission har lagt forslaget frem til en arbejdstidsaftale, der sætter lærerne helt udenfor indflydelse og viderefører det nugældende diktat. De lange skoledage og den manglende tid til forberedelse kan køre videre.

Alt i aftalen består af løse tillids- og hensigtserklæringer uden reelle værn, beslutningerne ligger i sidste ende hos skolens ledelse – det er en aftale tilpasset et sparebudget. Som en lærer skriver i debatten på Folkeskolen.dk:

”Hvis vi stemmer denne aftale igennem, hvordan kan vi så forbedre den ved næste forhandling? Når der ikke er nogen tal i aftalen, hvordan skal vi så stille nye krav op med forbedringer?”

Og som de skriver i gruppen ’Lærere stem NEJ til uklare aftaler’:

“Vi må fastholde at en arbejdstidsaftale skal indeholde centralt fastlagte regler, der gælder i alle landets kommuner, hvad er ellers pointen med kollektiv faglig organisering, hvis vi ikke står sammen om at få ordentlige arbejdsvilkår for ALLE lærere!”

I perioden efter lovindgrebet er prisen på en undervisningstime mindsket med 21 procent. Eller opgjort i kr og ører et gratis merarbejde til en værdi på et sted mellem 2,2-4,4 mia. kr. årligt. Dvs en besparelse betalt af lærerne gennem en smadret overenskomst. En murbrækker for mistede rettigheder for offentligt ansatte.

For hvem bliver de næste?

Debatten er livlig på skolerne, og NEJ’et og bevidstheden om at aftalen er uden rettigheder – og ikke indeholder spor forbedring ifht den dikterede lov breder sig. Flere afdelinger har meldt ud at de stemmer nej, på trods af lærernes formand Anders Bondos entydige opbakning til et ja. Det samme har et flertal i bestyrelsen i Uddannelsesforbundet meldt ud.

Et NEJ vil have kæmpe betydning for den videre kamp for alle offentligt ansatte – ikke mindst ved OK21, hvor regeringen, stat og kommuner vil sætte hårdt ind for at fastholde en stram sparekurs, ikke mindst ifht de ansattes arbejdsforhold og rettigheder. At bygge videre på solidariteten fra OK18 mellem de enkelte grupper og mellem offentligt og privatansatte er helt nødvendig. Arbejdstiden og OK-rettighederne angribes overalt.

Læs også

Sygeplejerske: Forstår godt hvis lærerne har fået nok!

Hvorfor arbejdstidsaftalen er en sprængfarlig pakke som vi skal afvise med et NEJ

Følg facebookgruppen Lærere stem NEJ til uklare aftaler

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne