EU-kommissionens formand foreslår endnu mere union! Vi skal sige nej tak!Af Lave K. Broch

Briterne stemte som bekendt for udtræden af EU i juni sidste år. Det burde have ført til en stor selvransagelse i EU. Men unionstoget er ikke stoppet. EU-toppen har i stedet besluttet, at unionen skal styrkes.

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker gav i sin ”state of the union” tale i går udtryk for, at EU skal have endnu mere magt. Målet er bl.a. en militær union senest i 2025, en EU-finansminister, flertalsafgørelser på det udenrigspolitiske område, at få alle EU-lande med i EU’s bankunion og at gøre euroen til valuta for hele EU.

Her er nogle citater fra Junckers tale den 13. september 2017:

  • “We set out to complete an Energy Union, a Security Union, a Capital Markets Union, a Banking Union and a Digital Single Market. Together, we have already come a long way.”
  • “We need a European Minister of Economy and Finance: a European Minister that promotes and supports structural reforms in our Member States”
  • “The euro is meant to be the single currency of the European Union as a whole. All but two of our Member States are required and entitled to join the euro once they fulfil all conditions…
  • “If we want banks to operate under the same rules and under the same supervision across our continent, then we should encourage all Member States to join the Banking Union.”
  • “I want our Union to become a stronger global actor. In order to have more weight in the world, we must be able to take foreign policy decisions quicker. This is why I want Member States to look at which foreign policy decisions could be moved from unanimity to qualified majority voting.”
  • “By 2025 we need a fully-fledged European Defence Union. We need it. And NATO wants it.”
  • “I also have sympathy for the idea of having transnational lists – though I am aware this is an idea more than a few of you disagree with. Such lists would help make European Parliament elections more European and more democratic.”
  • “If you want to strengthen European democracy, then you cannot reverse the democratic progress seen with the creation of lead candidates – ‘Spitzenkandidaten’.”

Juncker siger i sin tale, at EU ikke er en stat. Men undskyld mig. Det er jo netop i den retning EU bevæger sig. Alene spørgsmålet om, at EU skal have overstatslig magt inden for den udenrigspolitiske område burde få advarselslamperne til at lyse for os, der ønsker at bevare Danmark, som et selvstændigt og samarbejdende land.

Vi bevæger os i øjeblikket i retningen af skabelsen en ny statsdannelse. En udvikling, som kan betyde, at Danmark bliver en delstat i stedet for at være en selvstændig stat. Det vil få stor betydning for demokrati, men også inden for de forskellige politikområder – ikke mindst vores velfærd og miljøet.

Det er ikke udvikling, som jeg kan støtte. Min vision for vores land er, at vi bevarer suveræniteten over udenrigspolitikken, bankerne og alle de andre spørgsmål, som EU ønsker magt over. At vi har et levende folkestyre, et nordisk velfærdssamfund og et bæredygtigt miljø.

Vi skal ikke sige ja til mere centralisering af magt. Vi bør i stedet arbejde for, at Danmark bliver en god nabo til EU – og ikke en delstat i Europas Forenede Stater. Vi bør simpelthen være venner med naboerne i syd uden at underlægge os den nye statsdannelse.

For at vinde denne kamp er vi også nødt til at se på alternativer til EU. Vi kan ikke overleve uden samarbejde og handel med andre lande. Et dansk EFTA-medlemskab vil sikre os handelsforbindelser til EU og andre lande. Jeg er også varm tilhænger af, at vi laver et tættere nordisk samarbejde, og at vi aktivt arbejder for en styrkelse af Europarådet og FN.

Norden kan blive et Canada i Europa. Jeg ser meget gerne, at det nordiske samarbejde bliver til et nordisk statsforbund. Det er en sammenslutning af selvstændige stater i en tæt alliance. Det vil gøre, at vi står stærkere. Men vi skal ikke begå samme fejl i Norden, som det der sker i EU. Vi skal i Norden give plads til forskellighed og bygge samarbejdet nedefra. Og det er værd at huske at et massivt flertal af danskerne gerne ser mere nordisk samarbejde, mens danskerne er delte i forhold til EU. Det samme gælder i de andre nordiske lande.

Udviklingen i EU gør, at arbejdet for dansk frigørelse for EU bliver vigtigere end nogensinde. Storbritannien forlader EU i 2019 og målet må være at vi også kommer ud af EU.

Ja til selvstændighed, samarbejde og et tættere nordisk samarbejde – Nej til EU-staten!