Velkommen til KPnets nye Ud af EU-blog

Ud af EU-bloggen har til formål: At bidrage til at skabe bredest mulig enhed i hele den folkelige modstand mod EU og at bidrage til størst mulig slagkraft i den samlede front for at komme ud af EU.

Bloggen støtter Folkebevægelsen mod EU, som er den samlende organisation for kravet om udtræden.

Vi har inviteret en bred kreds af EU-modstandere til at bidrage. Flere kan komme til. Den enkelte hæfter kun for egne synspunkter.

Emner kan være afsløringer af EU, hvordan vi styrker modstanden, hvordan Folkebevægelsen fortsat udvikler sin bredde og sin handlekraft, hvordan vi kommer du af EU.

EU udvikler sig med stor beslutsomhed nærmere og nærmere en EU-stat. Der arbejdes med fælles socialpolitik, med EU-hæren, med direkte skatteopkrævning.

Midt i dette har EU fået et kæmpe slag med Brexit. Det er en historisk chance for modstanden i Danmark som i hele EU.

Det er EU-politikerne klar over, derfor mødes vi af en syndflod af demagogi. Brexit omtales igen og igen som identisk med Trump og de rabiate højekræfter i Europa.

Vores modsvar er at øge afsløringerne om EU og være i offensiven med vores krav om udtræden.

Målet for hele den brede modstand er at komme ud af EU. Det kræver en konstant opmærksomhed om dette mål, om muligheden af at følge Storbritannien, om de fordele en udtræden vil give os.

Alternativet til EU er i sin kerne: Genvindelse af den nationale selvstændighed, retten til selv at bestemme i vores land. Det vil blandt meget andet sige: Retten til at lave socialpolitik, miljøpolitik, flygtningepolitik UDEN diktat og styring fra EU. Retten til at lave de handelsaftaler og internationale aftaler vi vil – med hele verden. Ret til at sige fra overfor EU’s fælles militær. Og friheden fra EU’s forenede stater.

Dette er en kamp som ikke er nationalistisk indadskuende men i hele sit fundament er international og solidarisk.

Solidaritet med østeuropæiske arbejdere og danske arbejdere, som monopolkapitalen med EU’s regler og politik sætter op mod hinanden. Solidaritet med flygtninge som behandles umenneskeligt af EU. Med Afrikas bønder som udkonkurreres i deres egne lande af EU-støttede produkter fra Europa. Med folkene som ikke ønsker endnu mere militær i verden.

Grundene til at ville være fri for EU er mange og til en vis grad forskellige for forskellige mennesker.

Derfor er det så afgørende, at den fælles front mod EU hviler på de vigtigste ting, der kan forene alle.

Lisbet Bonde