Det er dyrt at være en del af EU

Det er EU – og altså politisk bestemt – at EL-priserne bestemmes af markedskræfterne. Det er EU, der kræver at offentligt ansatte skal have mindre i løn og som dikterer statens finanser og økonomiske politik. Så 50 års medlemskab af EU er mere end nok, hedder det i en udtalelse fra Folkebevægelsens mod EUs landsmøde for nylig.

Der er gået 50 år siden Danmark kom med i “Fællesmarkedet”. I dag fremstår unionsstaten næsten fuldt udbygget og bestemmer over langt det meste lovgivning. Gennem en konstant strøm af direktiver sker der hele tiden en glidende EU-tilpasning, der ensretter landenes økonomi, forsvar, arbejdsmarked osv. EU har kontrol fra vugge til grav.

Det er EU, der har dikteret at markedskræfter skal bestemme elpriserne. Selvom de højtideligt lovede, det ville give billig el og stabile forsyninger, er virkeligheden at elpriserne er mangedoblet.

Det er EU, der har medansvaret for højere priser i den daglige husholdning. Selvom befolkningen to gange stemte nej til euroen, så har Folketinget bundet den danske krone til EU’s Centralbanks fælles valuta- og rentepolitik.

Det er EU, der helt konkret kræver, at offentligt ansatte skal have lavere løn end privatansatte. Det er EU-lovgivning, der dikterer udliciteringer og privatiseringer. Det er EU, der sætter mål om private hospitaler og universiteter.

Det er EU, der dikterer regeringens finanser og økonomiske politik. En politik der er ude af trit med de egentlige behov og ønsker hos befolkningen om investeringer i den offentlige velfærd. I Danmark sker det f.eks. gennem at EU’s budgetlov sætter snævre rammer for, hvad kommunerne må bruge på plejehjem og skoler. Derfor betyder EU forringelser af vores ældres og børns vilkår og forhold i folkeskoler og plejesektoren.

Det er EU’s lovgivning, der betyder at migrantarbejdere konstant bliver udsat for dårlige løn- og arbejdsforhold, det presser lønnen for alle andre. EU’s lovgivning om mindsteløn vil forstærke presset på lønninger i hele EU, og sænke niveauet for arbejdsløshedsdagpenge og andre ydelser.

50 års medlemskab  af EU er mere end nok, Folkebevægelsen mod EU kæmper for at Danmark kommer ud af EU!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne