Kommunistisk Politik Digital 15 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 15 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 28-29, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

FRA AKPS SOMMERLEJR

Socialisme opbygges ikke efter revolutionen, men gennem revolution
Cathrine Pedersen stod for at indlede diskussionen, og et af hendes udsagn står som overskrift på denne artikel: “Socialisme opbygges ikke efter revolutionen, men gennem revolution”. Den peger på det helt centrale, at socialisme ikke er noget der vedtages parlamentarisk og udfyldes med indhold efterfølgende. Nej, den mulighed for at udfolde sig og bygge et nyt og grundlæggende anderledes samfund, opnås kun ved at afsætte den nuværende klasse af kapitalister fuldstændigt fra deres magt.

Ny revolutionær bølge i Latinamerika
Et tema på APKs sommerlejr var situationen i Latinamerika. Her er APK så heldigt stillet at være en del af den internationale samling af ML-organisationer, CIPOML. Det betyder adgang til pålidelige analyser og info direkte fra kampens centrum. Og situationen er inde i en hurtig udvikling med en ny revolutionær bølge under udvikling. Mange store opgaver stiller sig for de kommunistiske partier.

Klimakamp: Stop klimatruslen – stop imperialismen!
Imperialismen ødelægger koldt og kynisk planeten så længe der er profit at hente – mens alle virksomheder og partier kalder sig selv grønne! Olie og gas hentes fortsat op af undergrunden og brændes af, og der oprustes stadig til krig for olie. APK ser klimakampen som en kombineret kamp for konkrete krav om reel grøn omstilling og kampen for at afskaffe kapitalismen som system, og dermed gøre det muligt at indrette samfundet uden at ødelægge livsgrundlaget.

På sommerlejr med APK: Perspektivet om socialisme er en del af alle de daglige kampe
APKs røde sommerlejr åbnede torsdag med en debat om ”Arbejderklassens revolutionære vej”. Hvad vil det konkret sige – og hvordan arbejder vi som kommunister i det daglige med dette perspektiv? Dorte Grenaa lagde op til debatten om denne røde tråd der vil løbe igennem hele lejren.

Spændende sommerlejr – Kom med!
Nogle overskrifter for årets sommerlejr: En revolutionær vej ud af krisen. Og den faglige kamps erfaringer. Kommunisternes syn på socialisme. Og alt det hyggelige kammeratskab og kultur.

KONGRESDEBAT

Klimakampen er en kamp mod olieprofit og supermagter
Når vi på den ene side tydeligt kan se de stigende temperaturer, og alvoren af klimakrisen – og videnskaben på den anden side kender årsagerne og har en løsning der er både renere, bedre og billigere. Så står det det sidste spørgsmål tilbage. Hvem og hvilke kræfter er det som står i vejen?

Hvad er prisen på forurening, tørke og oversvømmelser
Klimakampen bliver nødt til at forholde sig til fødevareforsyning, tørke, naturbrande, udsatte byer bed floder og kystbyer. Det er ikke for sent at handle, og det nytter at kæmpe.

Klimaforandringer – hvor alvorligt er det, hvilke krav der kan stilles, hvad kan der gøres
Skal det CO2 budget, der er tilbage, strækkes så langt som muligt kræver det stort set et øjeblikkeligt stop for al fortsat investering i fossile energikilder. Men det sker bare ikke!

TEMA: ERFARINGER FRA VIGTIGE STREJKEKAMPE

OK18: fagtoppens fallit og bevægelsens styrke
Det var ikke forligene ved OK18, der blev sejren for de offentligt ansatte. Det var selve OK18-bevægelsen, dens omfang, kraft, vilje til fælles kamp og nye erfaringer, der blev en sejr. Hvad det skyldes har dagens artikel i serien ”Erfaringer fra vigtige strejkekampe” et bud på.

Havnestrejkerne 1982/83 – kampens vej
Havnearbejdernes mere end 10 uger lange strejke tilbage i 1982-83 var en af de mest militante landsomfattende strejker i årtier i Danmark. Den samlede mere end 2.000 havnearbejdere fra 19 forskellige havne til en fælles kamp imod VCQM-regeringens reaktionære angreb på dagpengene. Den udløste og udviklede en kampenhed og solidaritetsbevægelse i hele arbejderklassen og mobilerede en af de største generalstrejke- og protestdag undervejs. Den overvandt i det lange løb mange alvorlige kriser og vanskeligheder, der gav nye vigtige kamperfaringer til de efterfølgende, kampe, strejker og aktioner. Den var og er af betydning for hele arbejderklassens kamp mod hele den kapitalistiske udbytning og borgerskabets kriseoffensiv.

Et lærestykke i kamp – Fra 59 dages strejkekamp i OK-konflikten 2008
Der er mange lærer at uddrage af Storkonflikten i 2008. Den vigtigste er at de kæmpende stoler på deres egne kræfter – og på arbejderklassens solidaritet

KAMPEN MOD LAVTLØN FOR LIGELØN – SYGEPLEJERSKERNES STREJKE

GÅ med i en støttekomite. Dan flere komiteer.
Efter årtiers fravær er det nu lykkedes at samle nogle strejkestøttekomiteer. Til støtte for sygeplejerskernes kamp. At det er lykkes vidner om to ting: Den folkelige opbakning til sygeplejerskerne er kæmpe stor. Uanset at borgerpressen forsøger at nedtone støtten.
Og klassekampen har udviklet sig. Strejker og protester udvikler sig.

SOSUhjælper: Det er vores alle sammens kamp
“De, der knokler mest, er oftest dem, der får den laveste løn.
Det er uretfærdigt. Sådan er kapitalismen.”
Det er vores alle sammens kamp, de kæmper.
Både alle de lavtlønnedes, som overvejende er kvinder.
Og samfundets kamp for et ordentligt sundhedsvæsen.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Revolution eller reformisme: Carl Madsen og ‘det antimonopolistiske demokrati’
Dette indlæg blev oprindeligt holdt på APK’s novemberkonference i 2003. Det gør rede for en afgørende forskel mellem et revolutionært program og et reformistisk, forskellen mellem at foregøgle at kapitalismen kan ændres og forbedres gennem reformer, og at se i øjnene, at kapitalismen betyder nedadgående livsbetingelser for arbejderne, og forberede sig på, at kapitalen vil forsvare sin ejendom og privilegier med alle midler, når arbejderklassen og flertallet kræver grundlæggende forandringer.

 

Sport og politik: OL1936-2016
Sport og politik kan aldrig holdes adskilt. Ikke mindst bliver glæden ved sport udnyttet til at holde tanker og opmærksomhed fra tidens brændende politiske kampe. Helt aktuelt en sygeplejerskestrejke der gemmes væk. I 1936 blev OL brugt til propaganda for det nazistiske styre i Tyskland.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Ti år efter 22. juli – Opgøret som aldrig er blevet taget
Man skulle tro, at massedrabene på 69 unge på Utøya til fulde ville have vaccineret den norske befolkning mod fascisme og højreekstremisme. Det er ikke sket. Tværtimod er det brune tankegods blevet normaliseret, både i den offentlige politiske debat og i endnu højere grad i kommentarfelterne på de sociale medier. Der er mange og sammensatte årsager til, at racistisk og fascistisk ”tankegods” breder sig, men alle har de deres udspring i et kapitalistisk og imperialistisk system i generel krise og politisk, økonomisk, socialt, moralsk og kulturelt forfald.
Af Revolusjon, Norge

Palæstina: Modstandens ånd er levende og har det godt
Israels bestræbelser på at skabe et billede af sig selv som stabilt og velstående er mislykkedes. I stedet er det den palæstinensiske bevægelse, der sendte en påmindelse om, at et kolonisamfund er et unormalt samfund.
Nu er det øjeblikket for tilhængere af palæstinensiske rettigheder rundt om i verden til at fordoble deres bestræbelser på at pålægge Israels koloniale apartheidsystem verdensomspændende isolation.

Vi afviser den økonomiske blokade og den imperialistiske indblanding i Cuba – Vi støtter folkets ret til selvbestemmelse
De demonstrationer, der har fundet sted de seneste dage i forskellige byer på Cuba og i andre lande er en fortsættelse af den amerikanske imperialismes bestræbelser på at politisk destabilisere det pågældende land og på at indføre et regime, der snævert svarer til dens egne monopolinteresser.
Af CIPOML, Den internationale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Om begivenhederne i Cuba: Forsvar fremskridtene fra den cubanske revolution
Demonstrationerne mod den cubanske regering har været en del af den amerikanske og europæiske imperialismes strategi, som de efter den cubanske revolutions sejr iværksatte den økonomiske blokade for at destabilisere den indefra. Den økonomiske blokade har sammen med de seneste årtiers globale økonomiske kriser, påvirket den cubanske økonomi, især den, der blev tilføjet Covid19-pandemien i 2020, som utvivlsomt har påvirket de materielle resultater som revolutionen skabte for det cubanske folk
Udtalelse af Mexicos kommunistiske parti (marxist-leninister),CPM(ml) og Den revolutionære Folkefront, FPR

Oversvømmelseskatastrofe: Nu må der handles for fremtiden!
Aktuel analyse fra vores tyske søsterparti i Arbeit Zukunft, af de voldsomme oversvømmelser, og hvad der er nødvendigt at gøre. De seneste dages ekstreme regnvejr i store dele af Vesteuropa har i skrivende stund kostet over 150 mennesker livet i Tyskland og Belgien. Klimaforandringer som følge af stigende temperature er med til at gøre denne type vejrfænomener til katastrofer. Det bør ikke komme som en overraskelse, for det har været kendt i årtier. Men profitmotiver har forhalet og udskudt den helt nødvendige omstilling. Det hjælper ikke at floderne er lagt i smalle kanaler, og der er åbne grusgrave og byer langs floderne, kun beskyttet af diger og dæmninger der slet ikke kunne holde vandmasserne tilbage.

Migrantarbejdere svindles af EUs storbønder
Nye sager dukker regelmæssigt op om migrantarbejdere der bliver frarøvet deres løn, eller må udstå usle arbejdsforhold og dårlig indkvartering. Når der strejkes eller der rejses retssager, lover myndighederne og politikerne bedre kontrol. Men i praksis er antal af sager om ekstrem underbetaling og forbrydelser konstant voksende i verden, også i Danmark. I EU findes der ikke engang et system der kan fratage storbønder deres ret til landbrugsstøtte, hvis de behandler deres ansatte som slaver. Tværtimod er EU med til at understøtte monopolernes og kapitalfondenes magt over produktionen og deres kamp mod fagforeninger og arbejderklassens rettigheder.

For demokratiske rettigheder, selvbestemmelse og en demokratisk overgangsregering i Haiti.
Den internationale konference for marxist-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) beklager mordet på Haitis præsident Juvenal Moise, der fandt sted for et par dage siden.
Denne handling er ikke en løsning på de politiske og sociale problemer Haiti står i. Den udspringer ikke fra ønsket om at åbne for demokratiske rettigheder og det haitianske folks frihed, eller for landets nationale suverænitet – hvilket brede dele af befolkningen har kæmpet på gaden for uafbrudt siden 2018.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne