Oversvømmelseskatastrofe: Nu må der handles for fremtiden!

Aktuel analyse fra vores tyske søsterparti i Arbeit Zukunft, af de voldsomme oversvømmelser, og hvad der er nødvendigt at gøre. De seneste dages ekstreme regnvejr i store dele af Vesteuropa har i skrivende stund kostet over 150 mennesker livet i Tyskland og Belgien. Klimaforandringer som følge af stigende temperature er med til at gøre denne type vejrfænomener til katastrofer. Det bør ikke komme som en overraskelse, for det har været kendt i årtier. Men profitmotiver har forhalet og udskudt den helt nødvendige omstilling. Det hjælper ikke at floderne er lagt i smalle kanaler, og der er åbne grusgrave og byer langs floderne, kun beskyttet af diger og dæmninger der slet ikke kunne holde vandmasserne tilbage.

Af arbeit-zukunft.de

Det har været kendt i årtier, at det eksisterende økonomiske system, kapitalisme, ødelægger livsgrundlaget for menneskeheden. Så det, der i øjeblikket sker i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, er ikke en “overraskelse”, men en logisk konsekvens af et destruktivt økonomisk system. Det kan vi se på mange områder.

Det faktum, at det allerede dramatisk ændrede klima fører til stadig mere alvorlige ekstreme vejrforhold, har længe været kendt og kan ses helt tydeligt. Nogle gange er der ekstremt varme og tørre somre, med skader på natur og afgrøder, så igen ekstrem nedbør med oversvømmelser, ødelæggelse og mange dødsfald – som det i øjeblikket er tilfældet i Tyskland og Belgien, i skrivende stund med over 150 døde og stadig mange savnede!

Vi sørger over disse dødfald og står sammen med de mennesker, der har mistet deres kære og deres materielle eksistensgrundlag.

Vi opfordrer til støtte til de berørte. Der er brug for solidaritet!

Men nu skal der gøres alt for at forhindre yderligere ofre, for at dæmme op for konsekvenserne af miljøødelæggelser og for at sætte en stopper for den yderligere ødelæggelse.

Faktisk er forbindelserne meget lette at forstå. Men dette er imod magtfulde interesser.

Politik: Smukke ord, spille uvidende og så fremdeles

Et glimrende eksempel på en ignorant i politik Armin Laschet. Han spekulerede for 2 år siden over, hvorfor “af en eller anden grund er klimaspørgsmålet pludselig blevet et globalt tema”. I denne uge under et besøg i katastrofeområdet sagde han: “Det betyder, at vi har brug for mere fart i at bygge beskyttelse mod klimaforandringer – i EU, i Tyskland og på verdensplan.” Et par timer senere, sagde han, “Selvom det er sådan en dag, ændre man ikke politik.”

Hvad der kommer frem her så “dumt” og ”intetanende” er opportunistisk beregning. Alle politikere stiller sig op og lover handling, i praksis fortsætter de som om intet var hændt.

Federal Economics minister Peter Altmaier, CDU sagde: “Klimabeskyttelse vil kun fungere, hvis vores velstand ikke er i fare.”

Så må han spørge klimaændringerne, om de tager højde for dem. Desuden, hvad betyder “vores velstand” i et samfund, hvor 10% har to tredjedele af rigdommen i deres hænder, mens på den anden side, 16% officielt lever i fattigdom? Vi bemærkede ikke, at Altmaier havde arbejdet hårdt for de arbejdsløse, mini-jobbers, for at fjerne børnefattigdom. Tværtimod! Han har kæmpet for de rige.

Og SPD? Kanslerkandidat Olaf Scholz erklærer pralende, at de berørte vil modtage statsstøtte. Ok! Men SPD har også gjort alt i årtier for at sikre, at intet bevæger sig, eller kun med musseskridt. Partiet har altid sat arbejdspladser op mod klimabeskyttelse. Men en fornuftig klimabeskyttelse ville skabe mange arbejdspladser, herunder nye.

De Grønne præsenterer sig selv som et “klimaparti”. Men hvor de sidder i regeringen, som i Baden-Württemberg eller Hesse, er de bilselskabernes parti og for skovrydning med henblik på anlæg af nye og bredere motorveje. Kun i oppositionen opfører de sig “radikalt”.

Miljøbeskyttelse – kun hvis der er penge i det

Vedrørende den globale opvarmning har det længe været klart, hvad der skal gøres. Men intet ændrer sig af gode viljer. Det er nødvendigt at sætte en stopper for CO2-emissionerne. Med henblik herpå ville en udfasning af kul være et første vigtigt skridt. Det sker først i 2038 i Tyskland. Fordi de ikke længere har lov til at skade klimaet, modtager selskaberne en kompensation på 20 milliarder euro! I stedet for at ekspropriere disse miljøforbrydere og ødelæggere af menneskers eksistensgrundlag og gennemføre lovgivning der tvinge dem til at betale for de forvoldte skader, modtager de penge fra alle skatteydere. Til gengæld forhøjes prisen på elektricitet på bekostning af den brede befolkning. Disse ekstraskatter bliver angivet som “omkostningerne ved klimabeskyttelse” for at tilskynde folk til at afstå fra yderligere krav. Således er effektive foranstaltninger forsinket og dyrt for arbejderklasen og den brede befolkning, mens selskaberne er sikret deres overskud med statslige midler.

Det var også tilfældet med den nukleare udfasning. For at de ikke fik lov til at bringe menneskeheden yderligere i fare, modtog operatørerne næsten 200 milliarder euro i kompensation. Det meget farlige atomaffald, de producerede, blev imidlertid overtaget af offentligheden. Atomkraftselskaberne havde ellers truet med at gå konkurs. Overskuddet var allerede blevet udloddet og privatiseret. I sidste ende skulle de kun betale en lille brøkdel af bortskaffelsesomkostningerne for nukleart affald (24,1 milliarder euro), mens samfundet har disse byrder og farer på hænderne i uoverskuelige millioner af år. I 2100 anslås omkostningerne til sikker oplagring af nukleart affald til omkring 170 milliarder euro.

Corona viser også tydeligt det kapitalistiske systems sande ansigt. Markedet regulerer vaccinerne – men ikke helt. Milliarder i statsstøtte er blevet brugt til at speede udviklingen af vacciner op på verdensplan. Men vaccinerne forblev selskabernes private ejendom og dermed en kilde til enorme overskud. For det kapitalistiske system er det en selvfølge at patenterne ikke vil blive frigivet til de fattigere lande. Det ville jo reducere overskuddet. Ud over denne skandale fik nogle politikere lov til at lægge millioner af euro i lommen i provisioner. Et par “vennetjenester”, og alt kører som smurt!

Eller tag lokal transport og langdistancetransport: Det har længe været klart, at privat transport både radikalt fremskynder klimaændringerne, og fører til et enormt forbrug af begrænsede ressourcer. For miljøet, for at bevare folks eksistensgrundlag, ville det være tvingende nødvendigt at begrænse den private transport. Men under kapitalismen er mottoet i Tyskland: “Fri hastighed for den frie bilist!” Der kan tjenes meget på dette. Skaderne bæres af hele samfundet. Det, der er brug for, er en massiv udvidelse af den offentlige transport. I stedet blev jernbanen for mange år siden omdannet til et aktieselskab. Det er derfor ikke længere underlagt det fælles bedste, men aktieselskabsret. Resultatet: Massiv linjeafmontering, masseafskedigelser, dramatisk forringelse af service og forbindelser. Det er en velsignelse for de store bilvirksomheder. Som følge heraf blev mange mennesker tvunget til at vælge privat transport for at komme på arbejde eller for at kunne handle ind.

En revolutionær omvæltning, for et andet samfund, er nødvendigt!

Der er behov for øjeblikkelig handling. For at sikre dette må vi bekæmpe kapitalismen. Fordi de forsvare deres kilder til profit med næb og kløer. Verden over går kapitalismens profitjagt hen over vores døde knogler – det være sig i sult, krig og våben, ødelæggelse af miljøet. Et hvert lille skridt i den rigtige retning er nødvendigt. Derfor går vi også ind for reformer.

For at forhindre det værste er der imidlertid brug for en grundlæggende omvæltning! Derfor skal vi kæmpe for at afskaffe kapitalismen, for afskaffelsen af profitprincippet. Vi har brug for en fundamentalt anderledes måde at drive hele samfundet på, som er baseret på folks behov. Det er ikke nogle få rige menneskers behov at øge deres milliarder og billioner, der skal styre økonomien, men folks behov for mad, tøj, boliger, uddannelse, kultur, transport og arbejde. I stedet for et samfund, hvor overskuddet privatiseres, og hvor samfundets byrder som helhed belastes, har vi brug for et samfund, hvor økonomien forvaltes ud fra et overordnet perspektiv. Kun på den måde kan menneskers behov forenes med beskyttelsen af naturen og klimaet.

Et sådant samfund er ikke et slaraffenland, hvor de stegte duer flyver ind i munden. Det vil kræve hårdt arbejde først at fjerne de ødelæggelser, som kapitalen vil efterlade på verdensplan. Men dette arbejde vil være umagen værd, fordi det åbner et perspektiv for et bedre, leveværdigt samfund, for socialisme.

17. juli 2021

Oversat fra Flutkatastrophe: Jetzt für die Zukunft handeln!

Foto fra klima demonstration i Tyskland tidligere i år

„Arbeit Zukunft“, udgives af „Organisation für den Aufbau einer kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands“. medlem af CIPOML


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne