Klimaforandringer – hvor alvorligt er det, hvilke krav der kan stilles, hvad kan der gøres

Skal det CO2 budget, der er tilbage, strækkes så langt som muligt kræver det stort set et øjeblikkeligt stop for al fortsat investering i fossile energikilder. Men det sker bare ikke!

Af Franz Krejberg, APK
– indlæg i tre dele om klimakampen i APK’s kongresdebat 2021.

Første del handler om hvor alvorligt problemet er.

Lad os starte med at forsøge at få et par begreber på plads, der bliver brugt i debatten. Nemlig CO2 budget og forstærkende effekter. CO2 budget, skal forstås sådan at det ikke kun handler om at bremse udledningen af CO2 fra fossile kilder en bestemt dato ude i fremtiden. Fordi CO2 ikke omsættes i havet eller i f.eks. nye træer, i samme tempo som det pumpes ud af skorstene og udstødningsrør, så ophobes der konstant CO2 i atmosfæren.

Hvert eneste tons CO2 der udledes mere end der optages i den naturlige cyklus, har derfor betydning for hvor høj koncentrationen bliver i atmosfæren. Og i sidste ende er det koncentrationen, der er afgørende for graden af drivhuseffekten, der er den primære årsag til den globale opvarmning.

Beregninger fra FN’s klimapanel IPCC, har forsøgt at estimere hvor meget CO2 der var tilbage i budgettet, hvis temperatur stigningerne skulle holdes på Parisaftalens løfter om 1,5 grader. Og de kommer frem til at ca. 10 år mere med de nuværende mængder, er alt hvad der er tilbage at løbe på.

Den type beregninger er dog vanskelige at udføre præcist, fordi der simpelthen ikke har været en mulighed for en nøjagtig registrering af hvor meget, der rent faktisk bliver udledt. Der er kun et estimat af de seneste årtiers produktion af olie, kul og gas, samt hvor meget cement, der produceres og skov, der forsvinder. Selv i nyere tid findes ikke nøjagtige tal, og en lang række data er mangelfulde eller bliver skjult som f.eks. naturgasudslip eller olieforurening.

Produktion af cement til beton og byggeri regnes selvstændigt med fordi når store mængder kalk skal varmes op vil kemiske forbindelser nedbrydes, hvorved der frigives det CO2, der bundet i kalken. Det er estimeret at den samlede globale CO2 udledning fra opvarmet kalk til cementproduktion udgør ca. 4 procent.

Link: Analysis: Why the IPCC 1.5C report expanded the carbon budget

Forstærkende effekter eller Feedbacks handler om de meget komplekse forhold i balancen mellem energi indstråling fra solen til Jordens overflade, havet og atmosfæren. En del ting er enkle at forstå – hver for sig, men lad os tage tre eksempler:

F.eks. betyder det meget, at temperaturerne allerede er steget så meget at havisen smelter helt væk om sommeren i dele af ishavet. Eller på toppen af de høje bjerge. Når solens stråler rammer is, kastes mere stråling tilbage til verdensrummet.

En anden effekt af den globale opvarmning der virker forstærkende, er vejr fænomener f.eks. flere perioder med hedebølger, manglende nedbør. Det skaber grobund for flere naturbrande som igen udleder mere CO2 til atmosfæren.

Et sidste eksempel er hvor meget CO2, der kan optages i havet afhænger bl.a. af temperaturen i havoverfladen og i havstrømme, der fører overfladevand til dybhavet. Når temperaturerne stiger i havoverfladen så begrænses optaget, og det naturlige CO2 kredsløbet med havet reduceres. Igen er det med til at øge mængden af CO2 i atmosfæren.

Der er langt flere eksempler på forstærkende effekter eller Feedbacks, som er med til at komplicere beregninger af temperaturstigninger. Kort sagt betyder de, at Jorden de seneste år har oplevet at effekten af den globale opvarmning ikke blot er lineær, men sker i et stadig hurtigere tempo.

Både CO2 budget og de forstærkende effekter, må anses for at være videnskabeligt bevidst. Klimaforandringer er en direkte følge af CO2 fra fossile energikilder, og der er under 10 år til at skifte til rene vedvarende energiformer, hvis yderligere forstærkende effekter skal undgås, f.eks. hurtige havstigninger som følge af indlandsisen på Grønland og Sydpolen smelter.

Der er altså ikke ti år til at tage sig samme til at handle. Skal det CO2 budget, der er tilbage strækkes så langt som muligt kræver det et stort set øjeblikkeligt stop for al fortsat investering i fossile energikilder. Men det sker bare ikke. I stedet taler vores regering om at bygge kæmpe anlæg, der teoretisk skal trække CO2 ud af atmosfæren. Hvilket i praksis betyder at der skal udbygges med kæmpe vindmøller, ikke med det formål at drive samfundet på ren energi, men for at drive maskiner der kan trække den CO2 ud af luften, som olie kul og naturgas skal fortsætte med at pumpe ud.

Det er oplagt at denne plan er både vanvittig og aldrig kommer til at fungere i praksis før, det er for sent. Derfor skal vi i næste del se mere på alle de argumenter som industrien og politikerne bruger for at undgå at stille om til rene og vedvarende energikilde, mens der fortsat investeres i nye rørledninger til naturgas.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater