SOSUhjælper: Det er vores alle sammens kamp

“De, der knokler mest, er oftest dem, der får den laveste løn.
Det er uretfærdigt. Sådan er kapitalismen.”

 

KPnet har talt med Sevgi, som er SOSUhjælper i København.

Sevgi, du er selv ansat i et lavtlønnet kvindefag, hvad tænker du om sygeplejerskernes strejke?

De har ret. De har knoklet helt vildt under coronaepidemien. De har ret til at forlange, at der bliver sat pris på deres arbejde.

Det er vores alle sammens kamp, de kæmper.
Både alle de lavtlønnedes, som overvejende er kvinder.
Og samfundets kamp for et ordentligt sundhedsvæsen.

Deres arbejdsgivere – det offentlige, politikerne – må handle hurtigt. De må indfri kravene. Det er arbejdsgivernes skyld, hvis der kommer til at gå lang tid. Det er ikke sygeplejerskernes skyld.

Du får heller ikke den løn, du fortjener!

De, der knokler mest, er oftest dem, der får den laveste løn.
Det er uretfærdigt.
Sådan er kapitalismen.

FOA som er fagforening for mange SOSUhjælpere og assistenter er alt for svag. De gør intet for at vi kan få mere i løn og blive flere ansatte.
Noget vi har krævet i årevis. Jeg er vred på min fagforening.

Sygeplejerskerne må presse på så meget de kan for at få deres fagforening til at opfordre til sympatistrejker.
Det vil batte noget.
Og mange faglige klubber er parat til dette.
Vi andre må få vores tillidsfolk til at presse vores fagforeninger.
Vi ser jo masser af klubber, både private og offentlige, der viser deres solidaritet med sygeplejerskerne.

Du har tilsluttet dig en af de strejkestøttekomiteer, der er vokset frem i denne tid, hvilken betydning tror du de komiteer kan have?

De kan få endnu flere folk i tale, vi kan hjælpe til med at få bredt støtten endnu længere ud, så solidariteten kommer stærkest muligt til udtryk.

Vi vil støtte op om deres aktioner og demonstrationer – og også lave vores egne støtteaktioner.

Vise at deres kamp betyder meget for os, at vi støtter dem – og at vi værdsætter dem. De betyder jo utrolig meget for hele vores sundhedsvæsen

Læs også

Til demonstration for ligeløn

Udvid støtten og solidariteten til strejken mod uligeløn og underbetaling!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater