Klimakamp: Stop klimatruslen – stop imperialismen!

Imperialismen ødelægger koldt og kynisk planeten så længe der er profit at hente – mens alle virksomheder og partier kalder sig selv grønne! Olie og gas hentes fortsat op af undergrunden og brændes af, og der oprustes stadig til krig for olie. APK ser klimakampen som en kombineret kamp for konkrete krav om reel grøn omstilling og kampen for at afskaffe kapitalismen som system, og dermed gøre det muligt at indrette samfundet uden at ødelægge livsgrundlaget.

APKs sommerlejr tog på andendagen bl.a. klimakampen op. Hvad stiller vi op med en klimaulykke der får lov at udfolde sig for øjnene af os? Hvordan stoppes ulykken, for nu at bruge et udtryk fra førstehjælpens værktøjskasse.

Illusionerne om at vi har en grøn regering eller grønne partier i Folketinget der kan redde os må være endegyldigt parkeret efter et enigt Folketing af ’grønne partier’ som sit første store klimaforlig kastede milliarderne efter anlæg af nye motorveje, til gavn for Aalborg Portland og lastbiltrafikken. Så meget for den grønne dagsorden – så meget for den regering der kom til verden på et bedrag om at være grøn!

Debatten blev taget på baggrund af de tre grundige oplæg af Franz Krejbjerg, som netop har været bragt på KPnet. De kan læses gennem links nederst på siden.

Vi ser allerede nu klimakatastrofens første virkninger – skovbrande, stærk stigning i tyfoner, oversvømmelser, orkaner mm. Byer der rives bort af vandmasser og mudderskred.

Videnskaben siger at der nu er 10 år udledning endnu på ’CO2-budgettet’ før temperaturstigningen vil overskride 1,5%, Paris-aftalens grænseværdi. Et budget, der ifølge kapitalismens absurde logik opfattes af virksomheder og politikere som 10 års mere fri CO2-udledning. Intet reelt sker, kun tågesnak. På trods af, at de tekniske løsninger ligger lige for: Stop for afbrænding af fossile brændstoffer og sats på sol og vind. Trods al fornuft betyder kapitalismen, at olie- og våbenindustri sidder med førertrøjen.

Mange unge lider – ikke så underligt – af en stærk klimaangst, frygt for at fremtiden er taget fra dem. Samtidig lulles de ind i forestillinger om at vi alle er i samme båd, at ingen ønsker at vores fælles verden bliver oversvømmet, at politikerne bare skal forstå situationens alvor. Men vi er ikke i samme båd. Politikerne tager andre hensyn end ungdommens fremtid. Og når skuden synker planlægger de kun redningsbåde til en lille elite. Kapitalen og deres politikere vil ikke sikre fremtiden for de mange, kun for dem selv. Men vi kan komme ud over klimaangsten ved at forstå, at klimaødelæggelsen ikke er en uafvendelig skæbne, den har sine årsager i det økonomiske system. Det betyder også, at udviklingen kan vendes ved at tage fat i ondets rod og sætte systemet på porten.

Klimakampen må som alle andre kampe føres uden illusioner og ud fra klasseinteresser. Det store flertal overfor de få der tilhører verdens kapitalistklasse, der i dag sætter dagsordenen. Virksomhederne, investorerne og politikerne er under pres fra verdens befolkninger og klimabevægelsen, men håber de kan nøjes med allesammen at kalde sig grønne og udskyde reel klimahandling. De ser muligheder i at lægge den grønne forretningsmulighed oveni den sorte olieindustri, som de stadig vil hive al profit ud af. Uanset virkningen på klimaet.

Men som de andre dele af klassekampen kan også den mobilisering der ligger bag klimabevægelsen blive en brik i den fælles kampfront der fælder imperialismen med dens udbytning og ødelæggelse af livsgrundlag på alle planer.

Andre artikler fra APKs sommerlejr:

At være på APK sommerlejr: ”Opløftende og politisk inspirerende”
KPnet 26. juli 2021

Socialisme opbygges ikke efter revolutionen, men gennem revolution

KPnet 25. juli 2021

Ny revolutionær bølge i Latinamerika
KPnet 24. juli 2021

På sommerlejr med APK: Perspektivet om socialisme er en del af alle de daglige kampe
KPnet 23. juli 2021

Se også indlæg fra Franz Krejbjerg om klimakampen i 3 dele

Del 1: Klimaforandringer – hvor alvorligt er det, hvilke krav der kan stilles, hvad kan der gøres

Del 2: Hvad er prisen på forurening, tørke og oversvømmelser

Del 3: Klimakampen er en kamp mod olieprofit og supermagter

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater