Socialisme opbygges ikke efter revolutionen, men gennem revolution

Et af temaerne på APKs sommerlejr lørdag var ‘Kommunisternes syn på revolution og socialisme’.

Cathrine Pedersen stod for at indlede diskussionen, og et af hendes udsagn står som overskrift på denne artikel: “Socialisme opbygges ikke efter revolutionen, men gennem revolution”. Den peger på det helt centrale, at socialisme ikke er noget der vedtages parlamentarisk og udfyldes med indhold efterfølgende. Nej, den mulighed for at udfolde sig og bygge et nyt og grundlæggende anderledes samfund, opnås kun ved at afsætte den nuværende klasse af kapitalister fuldstændigt fra deres magt.

Kapitalistklassen vil pga deres klasseinteresser aldrig vælge frivilligt at acceptere demokratiet og flertallets ønske, og alle erfaringer siger, at de i den situation vil vælge at bruge ethvert middel for at bevare magten. Tænk blot på, hvordan bare en strejke kan bevirke, at kapitalistklassens stat sender militære specialenheder mod strejkende arbejdere og sympatisører. Det skete bl.a. ved RiBus-konflikten i 1980’erne, hvor politihunde blev sluppet løs på fredelige unge demonstranter. Det er en af de strejkekampe som sommerlejren har hentet erfaringer fra og hvor der er guld at hente til nutidens kampe. Se KPnets tema “Erfaringer fra vigtige strejkekampe”.

Eller hvordan demonstranter vilkårligt blev sat i ‘futtog’ i timer på asfalten i hård frost under klimademonstrationerne i København under COP15. Det skete i et land, der brystede sig af at stå i spidsen for klimaløsninger.

Pga kapitalisternes desperate fastholdelse af deres magt og de midler de har til rådighed må en socialistisk revolution altid have dens egne magtmidler, være bevæbnet for at kunne forsvare sig og være stærke nok til at sikre sig magten, også fysisk.

At forberede revolution

Det er ikke i ‘fredelige’ perioder, men i den skærpede klassekamp at folk rykker politisk, især når de selv er aktivt involveret. Her lærer man i lyntempo om klassemodsætninger,  om fagtoppens svigt og bagholdsangreb, om hvem der kan bruge statsmagten som instrument mod arbejderne. Og om at det nuværende samfundssystem sætter benhårde grænser for hvad man som arbejder og menigt samfundsmedlem overhovedet kan opnå af forbedringer.

De retfærdige kampe for levevilkår på alle områder lægger også grunden for hvad vi ønsker os af et retfærdigt samfund, hvad en kommende socialisme skal kunne. Aktuelt bl.a. ligeløn og et dækkende sundhedsvæsen med lige muligheder for alle. For at sikre dette må det være arbejderklassen, der også efter en revolution bevarer midlerne til at sætte fuld stop for udbytning og fastholde retten til at opbygge et socialistisk samfund. Dvs at de må besidde både produktionsmidlerne og statsmagten, hvor begge dele nu er i hænderne på kapitalisterne, inkl. hær og politi.

Erfaringerne samles, organisering til at kæmpe sammen bygges op, og revolutionen forberedes allerede nu, hver dag i organiseringen af den daglige kamp, ved at dette perspektiv for fremtiden tages op.

Udviklingen foregår i spring, pludselig udvikler klassekampen sig i lyntempo og nye skridt kan tages. At sikre at erfaringerne samles op, at de historiske erfaringer bruges og til at analysere klassekræfterne og finde frem til hvilke skridt der er brug for her er nu for at bevæge sig fremad er en vigtig opgave for det kommunistiske parti. Der er brug for mange kræfter, så hvis du vil være aktiv eller høre mere, tag kontakt til APK.
Skriv til apk@apk2000.dk eller besøg en af vores bogbutikker

Sommerlejren har været omkring en række emner og taget livlige debatter. Udover de emner der er beskrevet nedenfor har der bl.a. været diskuteret ‘Uddannelsespolitik og kampen mod kommende reformer’, ‘Erfaringer fra vigtige arbejdskamp’, ‘Brug af de sociale medier’ mm.

 Se andre artikler fra APKs sommerlejr 2021

At være på APK sommerlejr: ”Opløftende og politisk inspirerende”
KPnet 26. juli 2021

Klimakamp: Stop klimatruslen – stop imperialismen!
KPnet 24. juli 2021

Ny revolutionær bølge i Latinamerika
KPnet 24. juli 2021

På sommerlejr med APK: Perspektivet om socialisme er en del af alle de daglige kampe
KPnet 23. juli 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater