Ny revolutionær bølge i Latinamerika

Endnu et tema på APKs sommerlejr var situationen i Latinamerika. Her er APK så heldigt stillet at være en del af den internationale samling af ML-organisationer, CIPOML. Det betyder adgang til pålidelige analyser og info direkte fra kampens centrum. Og situationen er inde i en hurtig udvikling med en ny revolutionær bølge under udvikling. Mange store opgaver stiller sig for de kommunistiske partier.


Fra folkeopstanden i Ecuador 2019 “FOLKET PÅ GADERNE – I KAN IKKE STOPPE DET”

Der er stor forskel på landene, også på ML-partiernes størrelse og indflydelse og på den politiske udvikling af kampene, herunder arbejderklassens rolle og betydning konkret.

Gennemgående for landene i Latinamerika er imperialisternes indblanding og skalten og valten med landene og deres ressourcer og muligheder. Både USA, Kina og EU opererer brutalt i Latinamerika for egne kapitalinteresser. IMF sætter betingelser om reformer og privatiseringer og påfører landene sult og elendighed. Politisk aktive myrdes med koldt blod.

Protesterne samler til gengæld i hundredtusindvis til massedemonstrationer og andre kampformer. Som f.eks. under folkeopstanden i Ecuador i 2019, hvor en generalstrejke samlede arbejdere, oprindelige folk, landbrugere, småborgere, studerende og universitetsuddannede i en kæmpe fælles manifestation.

Man har mulighed for at følge hele denne udvikling gennem ML-partiernes egne opsummeringer, hvor mange er oversat i artikler i APKs politiske magasin Enhed og Kamp eller på engelsk i Unity and Struggle. Begge kan findes her på Enhed og Kamps hjemmeside. Mange artikler kan læses gratis, og fuld adgang gives for 100 kr årligt.

Vi bringer her i kort form konklusionerne fra CIPOMLs møde for latinamerikanske organisationer i juni måned.

Konklusioner fra CIPOMLs møde for organisationer fra Latinamerika og Caribien juni 2021

 1. Siden 2018 har vigtige udtryk for arbejdernes og ungdommens kamp udviklet sig i de fleste latinamerikanske lande.
 2. Blandt hovedkraften i disse kampe er i nogle lande arbejderklassen, som i Ecuador i 2019, hvor fagforeningscentre var en del af ledelsen og i de successive udtryk for den generelle kamp i Colombia, især i generalstrejken i 2021. I andre lande spiller arbejderklassen kun en mindre rolle
 3. I disse kampe udtrykker kvinder og unge sig på en vigtig måde og stiller deres egne krav, men er også en del af den generelle kamp.
 4. I Ecuador, Chile og Colombia er en af de fremtrædende hovedaktører de oprindelige folk, som ud over at rejse sine specifikke krav deler de fælles kampkrav
 5. Disse mobiliseringer af masserne retter sig mod neoliberale politikker (krævet af IMF, som skatter, afskaffelse af subsidier); snart bliver de generelle, utilfredsheden øges; de bliver massive, de får en politisk karakter, de konfronterer regeringer.
 6. Objektivt set udvikler massebevægelsen sig på en vedvarende måde i alle kontinentets lande, men den kommer til udtryk på forskellige niveauer. Det sande perspektiv er, at arbejdstagernes og befolkningernes sociale og politiske bevægelse vil nå nye stadier i retning af et nyt boom i kampen, og at den i nogle lande sandsynligvis vil udgøre en ny revolutionær bølge.
 7. Massebevægelsens karakter og mål peger på forhold skabt af kapitalismen. Men i de generelle forslag, i slogans og bannere, i målet om social forandring, er kampen for revolution og socialisme ikke rejst.
 8. Vores partier er indarbejdet i denne bevægelse, men vores tilstedeværelse er begrænset, den står over for vanskeligheder at overvinde og problemer at løse.
 9. De mest fremtrædende folkelige ledere i disse kampe tilhører ikke vores rækker.
 10. I opbygningen af kampprogrammerne, i udviklingen af massernes kampe, er enheden af de arbejdende masser og folkene, af kvinderne og de unge smedet. Vores partier påtager sig ansvaret for at forene kræfterne ved at rejse fanen af enhed og gøre sig synlige som kamplystne og konsekvente. Vi må arbejde for, at enhed i handling overføres til politisk og programmatisk enhed, der går på tværs af gadens kampe til den daglige politiske konfrontation med kapitalismen og dens herrer. Det leninistiske slogan om at gå derhen, hvor masserne kæmper, bliver for vores partier retningsgivende.
 11. De øjeblikke, hvor vi kæmper direkte, konfronterer undertrykkelsen, uanset om vi vinder sejren, eller lider under tilbageslag, skal gøres til et debatrum, til afsløring af klassefjenden, til bekræftelse af platformen, til styrkelse af enheden, til udbredelse af revolutionens og socialismens idéer, forslag og veje, de skal blive et springbræt til at skabe et demokratisk, folkeligt og revolutionært politisk projekt.
 12. I den valgpolitiske kamp, der udfolder sig i forskellige lande, er konfrontationen mellem liberale holdninger og progressiv politik normalt polariseret. Det er en politisk valgkonfrontation, hvor arbejdstagere og befolkninger mødes for at finde alternativer. Progressivismens politik modtager i mangel af en betydelig styrke af venstreorienterede positioner den utilfredshed og længsel efter forandring der er hos masserne.

Disse omstændigheder skal konfronteres af marxist-leninister fra klassestandpunkter under hensyntagen til den konkrete analyse af situationerne.

Den klasseholdning, der kendetegner vores forslag og aktiviteter, skal markere vores partiers holdninger ved valget og de antiliberale fronter, der er i gang.

 1. Vi skal arbejde som partier for at opbygge politiske og organisatoriske instrumenter, der åbner mulighed for at opbygge alternative folkelige og venstreorienterede valgblokke.
 2. Denne nye fase af den folkelige kamp udgør en stor udfordring for marxistisk-leninistiske partier.
 • hvordan kan man blive involveret i massebevægelsen og udføre revolutionær politik?
 • Hvordan får man positioner i den folkelige bevægelse?
 • Hvordan kan vi afsløre socialdemokratiske og opportunistiske holdninger inden for massebevægelsen?
 • Hvordan fremhæver man i massebevægelsen og i den politiske kamp revolutionære folkelige ledere, der evner socialt lederskab?
 1. Redskaberne til revolutionær kommunikation og propaganda skal rationaliseres og styrkes.
 • Partiavisen skal sikre sin regelmæssighed og faktisk udfylde rollen som propagandist, agitator og organisator.
 • Partiet skal bringe revolutionær politik til arbejderklassen, arbejdermasserne, ungdommen og kvinderne.
 • Flyers, manifester, pints er stadig gyldige og skal bruges.
 • Sociale netværk er et rum og skal omdannes til instrumenter for revolutionær propaganda: Vi skal insistere på brugen af dets forskellige muligheder og værktøjer: websider, blogs, digitale aviser osv.
 • Der skal tages hensyn til og udnyttes nye elementer i teknologien.

Vi må bringe os selv i offensiven for at fremme revolutionens fane og socialisme i arbejdernes og den folkelige bevægelse

Den ideologiske og politiske kamp mod imperialismen og kapitalismen, mod reaktionen. Forstå, at interimperialistiske modsætninger ikke gavner befolkningerne og revolutionen, men at der skal tages hensyn til dem ved udarbejdelsen af politikken.

Kampen for demokrati, gyldigheden af frihedsrettighederne, undertrykkelse og autoritarisme, afsløringen og bekæmpelsen af fascistiske politikker.

Afgrænse holdninger med de forskellige ideologiske og politiske udtryk, der påvirker den folkelige arbejderbevægelse: socialdemokratiet, de forskellige manifestationer af opportunisme, socialisme eller ’Det 21. Århundrede’, progressivisme. I lyset af holdningerne og forslagene fra sektorer i det revolutionære småborgerskab må vi bestræbe os på at forstå deres natur og gennem debatarbejde fremme dem til konsekvente holdninger.

Bekæmpelse af neoliberale politikker: de justeringer, som IMF har foreslået: privatiseringer, fleksibilitet på arbejdsmarkedet, afskaffelse af subsidier, frihandelsaftaler

Bekæmpelse af ekstraaktivisme, udnyttelse af naturressourcer udviklet af internationale monopoler

Ophævelse af modstanden mod udlandsgæld

Støtte til folkelige kampe i og uden for vores lande

Fremme af solidaritet mellem sociale kampe, befolkningerne i Latinamerika og resten af verden,

Læs mere om Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML på APKs hjemmeside

Andre artikler fra APKs sommerlejr 2021:

At være på APK sommerlejr: ”Opløftende og politisk inspirerende”
KPnet 26. juli 2021

Socialisme opbygges ikke efter revolutionen, men gennem revolution
KPnet 25. juli 2021

Klimakamp: Stop klimatruslen – stop imperialismen!
KPnet 24. juli 2021

På sommerlejr med APK: Perspektivet om socialisme er en del af alle de daglige kampe
KPnet 23. juli 2021

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne