Kommunistisk Politik Digital 9 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 9 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 17-18, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

1. maj 2020 – Arbejdernes Internationale Kampdag

KPnetTV: Digital 1.maj: 2020 Fælles kamp mod kapitalen!

Se også programmet
Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen – PROGRAM

1. maj 2020: Tale ved Jonas Ørting, APK
Læs talen eller se den her – en del af Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

APKs 1. maj på Trianglen – fuld af energi og kampmod
Opløftede efter at have set APKs flotte 1. maj-film satte vi gang i vores gadefremstød på Trianglen. Som hurtigt udviklede sig til et helt demonstrationsmøde, hvor flere og flere kom til. Forbipasserende stoppede op og hørte med på afstand
Se også
Kom til 1. maj på Trianglen – Fælles kamp mod kapitalen!

Støt 1. maj fonden i dag, eller hver måned!
I december 2019 lancerede APK 1. maj fonden og sagde om 1. maj og arrangementerne:
“… de er vigtige som en samlende faktor for brede dele af den kæmpende bevægelse fra fagligt aktive til de sociale bevægelser. Ingen andre steder kommer alle disse til orde, som de gør på APKs 1. maj.”
1. maj Fonden er oprettet for at sikre at arrangementer på dagen kan holdes, for at understøtte den fælles kamps udtryk 1. maj, og for at markere et fælles mål.

AKP – 20 år som handlingens parti
– Læs bogen: Revolutionens opgaver 2000–2020
Vi kan ikke fejre dagen for 20-året for APKs stiftelse med en stor fest i disse Coronatider. Så i stedet gør vi det med udgivelsen af bogen ”Revolutionens opgaver 2000-2020 ”, der udkommer i dag. Det er 20 års klassekamps- og partihistorie, vævet sammen, da APK altid har været et handlingens parti

Arbejderklassens parti har altid været en kamp
Når man står midt i den daglige kamp, er det godt at kende sine rødder. APK, Arbejderpartiet Kommunisterne har sine rødder dybt plantet i den danske og internationale arbejderbevægelse og dens kamp for at skabe og fastholde sit revolutionære parti.

Gå med i arbejderklassens parti, APK
I dagene d. 21.-23. april år 2000 holdt APK sin stiftende kongres. Det vil vi i de kommende dage markere her på Kpnet med en række artikler om Arbejderpartiet Kommunisterne. Dagens artikel er en opfordring til at organisere sig og gå med i det revolutionære parti.
Af Dorte Grenaa, APK

Studiekreds om revolutionær teori og APKs politik starter 18. maj
Vil du vide mere om APKs politik og marxismen-leninismen, og er du under 30 år. Så tilmeld dig studiegruppen her, hvor vi sammen tager de politiske spørgsmål op. Den starter 18. maj, kl 19 på nettet.

Når vi ser ind i et socialistisk Danmark
Det er ikke nok at sige Nej. Vi vil også have en fremtid at sige ja til. Et billede af den virkelighed vi sætter i stedet for. Der kan give os den revolutionære energi til at forsætte, blive ved, bygge op og udvikle. Derfor hører fremtiden og kampen for et socialistisk Danmark med på arbejdernes internationale kampdag

Enhver klassebevidst arbejder vil kunne gå med i partiet
Enhver klassebevidst arbejder vil kunne opfylde de krav der stilles for at blive medlem: at anerkende partiets program og vedtægter og arbejde aktivt i en af dets grundorganisationer. Ikke engang høj alder behøver være en hindring! Sådan sagde en af den danske kommunistiske bevægelses veteraner, Anker Holm i et interview, der fandt sted kort før stiftelsen af det nye kommunistiske parti, APK 23. april 2000. De ord er forsat gældende – hver og et.

Ved Lenins 150 års dag: April-teserne
Arbejderklassens teori, marxismen-leninismen, er et koncentrat af klassens og folkenes historiske erfaringer med revolution, opstand og krig. Og arbejderklassens parti – det kommunistiske – må til stadighed inddrage nye revolutionære erfaringer, lære af såvel det positive som det negative. Historien har lange tråde. Begivenheder og personer kan kaste lys eller skygge gennem årtier.
Der er derfor grund til at lytte til arbejderklassens læremestre i revolution. Lenin påpegede, at revolutionen bryder ud og sætter sig igennem i de svageste led i imperialismens kæde. Da han skrev det i sin tid, eksisterede der ikke et eneste socialistisk land. Snart efter gjorde der.

Kvindekamp i en corona-tid
Hvad er kvindernes centrale krav på arbejdernes internationale kampdag 1. maj, her midt i en corona-tid? KPnet har talt med Marie, der er en af talerne på Digital 1. maj

Mere fra dagens klassekamp

Kofoeds Skole: En solidarisk håndsrækning
Kofoeds Skole i København har forsat daglig maduddeling, men er ellers nedlukket. Vi har talt med Jens om, hvordan det og Corona krisen har påvirket hans hverdag. Det samme har vi spurgt Michael projektleder på Kofoed skole om.

Praktikken mangler på erhvervsuddannelserne
En faglig uddannelse kan ikke gennemføres uden praktik. Men erhvervsskolerne kører nu på sjette uge kun fjernundervisning for de nystartede elever, der startede på grundforløbet i starten af året

Massefyringer og hjemsendelser i Københavns Lufthavn – arbejdsløsheden eksploderer
Flytrafik, bagagehåndtering, flyvask, butiksarbejde og rengøring. En kæmpe industri er bygget op omkring lufthavnen i Kastrup. Lufthavnen der er Københavns områdets næststørste arbejdsplads, efter kommunen, er nu faldet sammen som et korthus. Senest har SAS varslet massefyringer af 1700 fuldtidsjobs, alene i Danmark. Det sker på trods af muligheden for fortsat at bruge de forlængede hjælpepakker

Stop krigene! Sæt gang i menneskelig og fredelig vækst!
Situationen under den verdensomspændende pandemi sætter tingene på spidsen. Den ødelæggende imperialisme og dens krige må stoppes – og ressourcerne bruges til gavn for menneskeheden
Af Stop Terrorkrigen – Ud af NATO

Odense efter genåbning af skoler og dagtilbud: Der mangler plads og personale
Efter der i den første uge kun har været halvt så mange børn som normalt, så bliver der i næste uge maksimalt pres på Odenses daginstitutioner. Også på skolerne stiger mængden af børn, der møder op. Og det skaber problemer med mangel på plads og mangel på personale.

Odense Kommune: Ingen værnemidler i ældreplejen – og besparelser på 27 millioner
I Odense Kommune bruges der ikke værnemidler i ældreplejen. Af uforklarlige årsager finder man det ikke nødvendigt, selvom man ikke kan holde en afstand på mindst 2 meter. Måske hænger det ikke så meget sammen med de sundhedsmæssige prioriteringer, men snarere de økonomiske. Ældre- og handicapforvaltningen i kommunen har netop kigget på et såkaldt sparekatalog for det kommende budget.

Ældre har da ikke udgangsforbud!
Hvad skal der til at bryde isoleringen af de ældre og hvad kan den komme til at betyde for forholdet mellem generationer. Det ene er akut, men det andet spørgsmål kan heller ikke vente.

SOSU-assistenter: Vi er vrede – dødsfald kunne være undgået
Der bliver stadigt flere plejehjem, hvor der er beboere som er smittet med coronavirus. Flere og flere plejehjemsbeboere dør af sygdommen. KPnet talte i går med to SOSUhjælpere fra København, Leyla og Matilde. De arbejder stadig tit uden mundbind eller visir

Arbejdsløshedens pres under krisen
150.000 er sendt hjem med lønkompensation, mens mange arbejdsgivere trods støttekroner har fyret deres ansatte. Dem på 0-timers kontrakter står blot uden arbejde og uden sikring. Og de kontanthjælpsmodtagere der afkræves 225 arbejdstimer rammes ekstra hårdt af nedlukningen, for ikke alle har fået dispensation for at opfylde dette umulige krav og straffes med tab af op til 1000 kr af deres mdl indtægt

STØT NU! Bak op om KPnet!
Har du, læser, tænkt at du vil give en anerkendelse og opbakning til KPnet? Så gør det nu – ethvert beløb modtages med glæde. KPnet bringer befolkningens situation og krav frem – også i en corona-tid. Som en af læserne for nylig skrev: KPnet afslører sandheder – og altid ud fra arbejderklassens interesse.
Støt netavisen – og vær med 1. maj her på KPnet!

Malernes fællesklub, København: Vi stemte nej!
Malernes Fællesklub, København konkluderer ovenpå OK2020, at malerne nu for 3. gang i træk får en overenskomst trukket ned over med store frustrationer til følge. Klubben rejser derfor allerede nu en række klare krav til fagbevægelsen om styrkelsen af sammenholdet og solidariteten
Udtalelse fra Malernes Fællesklub , København: Vi stemte nej!

Fuld solidaritet til whistlebloweren Bitten Vivi Jensen
Bitten mødes nu af nye anklager, denne gang fra Københavns Kommune. Det er en skandale, at kommunen gør dette. Det har også rejst et ramaskrig i hele den sociale bevægelse, som vil genrejse solidaritetsbevægelsen til forsvar for Bitten.

Ghettoloven: Arbejdsløshed kan gøre dig boligløs
At ghettoloven er en skamplet af en diskriminerende lovgivning bliver i disse corona dage sat klart i relief. Titusinder bliver i øjeblikket fyret og overgår til dagpenge samtidig med at lavtlønnede og kontanthjælpsmodtagere står for at blive tvangsudsmidt af deres almene boligområder, der har fået betegnelsen “hård ghetto”

Der er ingen fattigdom i Danmark – hævder CEPOS
“Jeg brækker mig i lårtykke stråler, når Martin Klågerup og andre fjolser fra Cepos og omegn benægter fattigdommen i Danmark, mens de hændervridende klynker over, at hjælpepakkerne til finansverdenen ikke er store nok til at bringe ”os” gennem krisen.”
Af Karsten Jonassen, APK

Fra den internationale klassekamp

Et skridt fremad på arbejderklassens internationale dag med enhed, kamp og solidaritet!
“Intet vil nogensinde blive som det var før” siges det. Men intet ændrer sig af sig selv. Hvis vi ikke griber ind, er det desuden uundgåeligt, at alt bliver værre! Kapitalen og kapitalismen ændrer sig ikke af sig selv. Udnyttelse og undertrykkelse ophører ikke af sig selv. Loven om merværdi, som er grundlaget for vareproduktionen, og loven om profit, som er grundlaget for kapitalismen, er jungle love! I borgerskabets verden har arbejderne kun deres frihed til at arbejde og dø med det ene formål at øge kapitalens rigdomme!
Udtalelse CIPOML

”Corona-krisen” er en krise for den kapitalistiske produktionsmåde!
Situationen i Tyskland er præget af enorme hjælpepakker til kapitalen, og angreb på arbejdernes rettigheder – under dække af ‘at sikre økonomien’. En dyb krise er under udvikling, en kapitalistisk overproduktions krise
Af Arbeit Zukunft, Tyskland

Pavens bønner for EU blev hørt – næste skridt taget i planen for kæmpe hjælpefond til kapitalen
”I disse tider, hvor vi har så stor brug for enhed blandt os og blandt nationer, lad os da bede for Europa i dag,” sagde pave Frans onsdag i sin daglige morgenbøn op til EU’s topmøde torsdag. Pavens bønner blev hørt, og EU’s topmøde tog næste skridt frem mod endnu en kæmpemæssig pengeindsprøjtning til europæiske monopoler – en kommende investeringsfond i retning af 11.200 milliarder kroner

Corona – fra Danmark til Sydafrika
I disse coronatider er mediernes opmærksomhed fuldt optaget af, hvordan, hvornår og hvorfor samfundet lukkes op eller ikke lukkes op igen. Det er selvfølgelig på mange måder ganske rimeligt, men det er de færreste medier, der kigger bag om krisen og dens konsekvenser. Jeg er ikke ekspert, og jeg kan ikke påstå, at det er kapitalismens skyld, at der er en coronapandemi, men jeg kan med fuld ret sige, at det er kapitalismens skyld, at det er gået så galt i så mange lande.
Af Karsten Jonassen, APK

Oktober Radio

Oktober Radio: Alternativ 1. maj og 75 året for befrielsen
I denne uges podcast kommer vi først ind på at årets 1. maj var meget anderledes. Og det har ikke kun været negativt. Vi har ikke savnet at høre socialdemokratiske ministre og borgmestre, og vi har bestemt heller ikke savnet cirkuslarmen.
I sidste halvdel af udsendelsen taler vi om 75 året for befrielsen. Vi anbefaler bl.a. en udsendelsesrække der har været i tv om Kvinderne i modstandskampen. Kvinder der selv var med, fortæller om de farefulde opgaver, og konsekvenser hvis man blev fanget af Gestapo.

Helte eller hårdtarbejdende fagfolk?
Edward Snowden. Nelson Mandela. Rosa Parks. Danske modstandsfolk under besættelsen. Brandmænd i New York 11. september 2001. Vi kender dem allesammen, og vi ved hvorfor de er kendte. De er i højere eller mindre grad, og af forskellige årsager, kendt under betegnelsen “helte”. Et begreb som normalt har en positiv betydning, men som i nogle år har skurret lidt i mine ører. Specielt når det kommer til “velfærdens helte”, en gruppe fagfolk jeg selv i flere år har været en del af, kan jeg undre mig.
Læserindlæg af Lasse Gadegård

Glimrende kulturinitiativ med gratis filmstreaming
Filminstruktør Nils Vest har i disse være-hjemme-tider besluttet, at lægge film ud til gratis streaming. Foreløbig 10 af sine længere film på 30 – 60 min.
Af KB, Århus

Politisk debat og aktivitet i en corona-tid
Er man interesseret i at være politisk aktiv sammen med APK, kan man gå med i en af partiets ML-grupper. Vi bringer her et indlæg fra en københavnergruppe
Vi er en gruppe kammerater der jævnligt mødes i Oktober bogbutik på Vesterfælledvej i København. Her diskuterer vi politik set ud fra et klassekamps perspektiv, både nationalt og internationalt. P.g.a. Covid-19 mødes vi nu via nettet – på Skype. Ikke helt det samme, men det virker sgu at få vendt tingene.

Bag efter tanker 3
Til nu og efter Corona tiden: HUSKELISTE … (klip ud og hæng på køleskabet)😉
1. Hold øje med at alle indskrænkninger og lovændringer, i forbindelse med Corona, ikke bliver permanente! …

Læserindlæg af Bent, Odense

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater