Enhver klassebevidst arbejder vil kunne gå med i partiet

Enhver klassebevidst arbejder vil kunne opfylde de krav der stilles for at blive medlem: at anerkende partiets program og vedtægter og arbejde aktivt i en af dets grundorganisationer. Ikke engang høj alder behøver være en hindring! Sådan sagde en af den danske kommunistiske bevægelses veteraner, Anker Holm i et interview, der fandt sted kort før stiftelsen af det nye kommunistiske parti, APK 23. april 2000. De ord er forsat gældende – hver og et.

Samtalen med Anker Holm dengang bringes her:

Anker Holm: – Når vi snakker om det ny parti – Arbejderklassens Kommunistiske Parti, med lige stærkt tryk på alle ordene – så skal man gøre sig én ting klart: Det parti, vi står foran at stifte, er i pagt med den videnskabelige socialisme. Det bygger på Marx og Lenin. Det er det, der gennemsyrer principprogrammet. Tråden fra Det Kommunistiske Partis Manifest er klar – og programmet er jo faktisk det danske kommunistiske manifest – programmet for den socialistiske revolution.

Og fordi partiet er i pagt med den videnskabelige socialisme, vil det blive fortroppen for socialismens sejr. Det er ikke antallet af partimedlemmer, det er ikke partiets størrelse ved stiftelsen, det kommer an på. Det er kvaliteten, der tæller. Og tiden, tingene og udviklingen vil placere netop det parti i centrum, i spidsen for arbejderklassens kamp.

KP: – Der diskuteres jo program over hele linjen i den kommunistiske bevægelse. Også Enhedslisten, DKP/ML og KPiD har fremlagt forslag til partiprogrammer …

AH: – Enhver nogenlunde bevidst kommunist må kunne gennemskue det spil. Fortiden har været fuld af det pis – og det er altid løbet ud i sandet. Det bliver ikke til noget – og det, vi har allermindst brug for, er at hænge fast i eller gentage fortidens fejltagelser.

Det parti, vi står over for at stifte, repræsenterer noget nyt: et klart grundlag, en klar analyse af verden i dag, et klart greb om revolutionens opgaver og et opgør med fortidens fejl i den kommunistiske bevægelse. Det ruster partiet til det 21. århundrede. Det har tråden tilbage til Oktoberrevolutionen, som stadig er alle tiders eksempel på den vej, arbejderklassen må følge for at skabe et socialistisk samfund – og peger frem mod det ny århundredes ‘oktobere’.

Og det er jo grundigt forberedt, det nye parti. Gennem lang tid, på alle felter. Det repræsenterer mange erfaringer fra den kommunistiske bevægelse i Danmark fra det sidste århundrede, som bruges til at skabe noget nyt. Det er værd at bemærke, at det er forberedt af seriøse kommunister, som kommer med baggrund i forskellige organisationer: DKP, KAP, DKP/ML og KPiD. De har fået nok af blindgyderne, af ministersocialismen, af karrieremagerne og ‘kommunistisk’ fagpamperi.

Vi har forenet os om det ny parti og det ny program, fordi det er nødvendigt for at komme videre – væk fra alt det der.

KP: – Hvordan skal det parti så være?

AH: Ja, partiets folk skal være af en særlig støbning. De skal være skolet helt til tops. Jeg har særligt bidt mærke i forslaget til partilove, til vedtægter, der også repræsenterer noget nyt. Som samler mange gamle erfaringer op, også pinlige, også frustrationer, og siger: Nu kan det være nok!

Den snigende revisionismes gift har før i tiden undergravet de kommunistiske fundamenter – det må ikke ske igen! Nu skal det eddermaneme være slut!

Vedtægterne har ofte bare været et stykke papir, et dokument, der blev vedtaget på en kongres, og så mere eller mindre lagt til side. De nye vedtægter forklarer principperne for, hvordan det kommunistiske parti fungerer. De må være levende virkelighed – ellers forfalder det. Og skoling er vigtig. Hvis ikke partiets medlemmer lærer, og gennem partiet får hjælp til at lære at forstå og anvende marxismen-leninismen, vil de ikke selvstændigt kunne løse de problemer, arbejderne og partiet står overfor. Så får man en situation med en partitop, der afgør alt, og medlemmer, der blot bliver aktivister. Der har ikke bare været for mange revisionistiske ledere i den danske kommunistiske bevægelse, der har også været alt for mange ‘loyale partimedlemmer’, der ikke har vovet eller kunnet tænke og handle selv. Sådan er det i de parlamentariske partier, der har brug for stemmekvæg. Sådan må det aldrig blive hos kommunisterne …

Det er ikke abnorme krav, der stilles for at blive medlem af det kommunistiske parti. Enhver klassebevidst arbejder vil kunne opfylde dem: at anerkende partiets program og vedtægter og arbejde aktivt i en af dets grundorganisationer. Ikke engang høj alder behøver være en hindring!

Anker Holm har været kommunist hele sit liv. Hans far var med til at stifte DKP. Han selv blev først pioner og senere ungkommunist i 1930’erne. Han har siden været partiorganiseret. I ’68 var han i protest mod sovjetrevisionismen og dens indflydelse i DKP med til at stifte KFML.

AH: – Du kan også hilse og sige til Kommunistisk Politik’s læsere, at jeg fortsætter med at skrive Frederik, så længe kræfterne slår til – jeg kan nu ikke love, at det fremover vil blive til hvert eneste nummer.

Ankers erindringer fra et langt liv som revolutionær tillidsmand og aktiv kommunist ligger klar i manuskript til udgivelse i bogform. Dele af dem har tidligere været offentliggjort i Dagbladet Arbejderen – men bogen blev ikke udsendt, fordi Anker Holm i partikampen i DKP/ML fastholdt den marxistisk-leninistiske linje. Nu skulle den endelig langt om længe komme i år på Oktober Forlag.

Denne samtale mellem Anker Holm og Kommunistisk Politiks redaktør Klaus Riis blev bragt i Kommunistisk Politik nr. 8, 2000

Anker Holm bog ”De røde vender altid tilbage”

Den rummer næsten et helt århundredes erfaringer berettet af et barn af arbejderklassen og en kæmpende kommunist, der var med i det 20. århundredes store klasseslag. Det er et skarpt tegnet Danmarksbillede, set nedefra, der samtidig giver vigtige brikker til den kommunistiske bevægelses historie. Bogen anden halvdel er en fremadrettet status ved årtusindskiftet – pejlemærker for fremtiden og socialismens skæbne.

Anker Holm: ‘De røde vender altid tilbage’
Oktober Forlag. 248 sider. Pris 195,- kr.

Kan købes i Oktober bogbutikker eller bestilles på nettet

For bestilling skriv til: info@oktobernet.dk
Betales til Foreningen Oktober Forlag:
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilePay: 89496.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne