Arbejderklassens parti har altid været en kamp

Når man står midt i den daglige kamp, er det godt at kende sine rødder. APK, Arbejderpartiet Kommunisterne har sine rødder dybt plantet i den danske og internationale arbejderbevægelse og dens kamp for at skabe og fastholde sit revolutionære parti.

I den til tider turbulente kommunistiske partihistorie har der helt fra dens start og frem til i dag stået en kamp om at fastholde karakteren af revolutionens og socialismens parti. Det er flere gange sket, at det kommunistiske parti er bøjet af for borgerskabets og imperialismens pres og i sidste ende udvandet til små Socialdemokratier og gjort socialismen til en karikatur.

Kommunisme, revisionisme, reformisme – det er ikke en strid om ord. Det er en forskel på arbejderklassens nederlag eller sejr. Det er forskellen på kapitalismens Covid-19 massegrave for de fattigste eller en socialistisk stat, hvor arbejderklassen ved magten kan sikre folkesundheden og arbejderklassens liv og helbred med hospitaler, værnemidler og test, boliger og arbejde. Spørgsmål der stilles aktuelt i den daglige klassekamp i dag.

Flere gange har opgaven stillet sig at arbejderklassens kommunistiske parti måtte genopbygges på marxist-leninismens grund. I dagene d. 21.-23. april 2000 blev APK stiftet efter at dette igen var blevet opgaven.

Selvom om vi er stolte af vores parti, af at fra dag et både have været et handlingens parti og dem der påtog sig opgaven at sikre arbejderklassens kommunistiske parti kunne leve og videreudvikles. Så er det vigtigste at markere at forudsætningen for at videreføre arbejderklassens og revolutionens erfaringer, for at kunne tale om en anden verden, en anden måde at leve på, indrette samfundet på og et reelt alternativ, forsætningen for en ny fremtid kan blive til virkelighed – arbejderklassens parti, at det findes og kæmper, det bedste vi kan i dagens Danmark.

Og derfor vil vi bruge 20-året til at sige til de klassebevidste arbejdere, revolutionære og progressive unge og intellektuelle – gå med i den revolutionære bevægelse, gå med i APK.

Vi hænger ikke fast i fortidens historie, men vi lærer af den og bringer dens gode og dårlige erfaringer med os i bagagen, når vi hver dag er en del af klassekampens betingelser i dag.

Stiftelses erklæringen fra 2000 er en del af vores rødder:

Vi har stiftet Arbejderpartiet Kommunisterne

Vi er fast besluttede på at opbygge partiet til at blive det kommunistiske parti for det 21. århundrede. Arbejderklassens kommunistiske parti. Det socialistiske Danmarks kommunistiske parti.

Vi har den danske arbejderklasses traditioner for at skabe stærke revolutionære partier med os – fra Frederik Dreiers signal til at stifte et klasseparti for 150 år siden over det revolutionære socialdemokrati, det revolutionære DKP og den marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse fra 60erne og frem. Vi har erfaringerne fra den danske arbejderklasses kampe, fra den spirende arbejderbevægelses første tid i slutningen af det 19. århundrede, til det 20. århundredes kampe mod kapitalistisk udbytning og arbejderfjendske tiltag, besættelsestidens modstand mod den nazityske besættelse og kollaborationspolitikken, til dagens kamp mod NATO og Den europæiske Union, der er på vej mod ‘Europas Forenede Stater’.

Vi er fast besluttet på at skrive et nyt kapitel i denne kamp, på at medvirke til, at de to forrige århundreder bliver de sidste, hvor kapitalmagten får lov til at bestå, hvor en klasse, der udgør en brøkdel af befolkningen, men kontrollerer statsmagten og bruger den til gavn for sine egne interesser, imod det store flertal.

Vi er fast besluttet på, at det 21. århundrede skal blive socialismens århundrede. Århundredet, hvor det socialistiske Danmark, som generationer af kommunister og klassebevidste arbejdere har drømt om og kæmpet for, bliver virkeliggjort. Hvor arbejdernes klasseherredømme afløser kapitalens klasseherredømme. Hvor der for første gang bliver demokrati, det store flertals demokrati. Hvor ingen får lov til at udbytte og ingen bliver udbyttet. Hvor ingen fremmede magter eller udenlandske kapitalgrupper får lov til at diktere.

Vi afholder denne kongres samtidig med at vi kan fejre 130-årsdagen for Lenins fødsel.

Vi bygger på marxismen-leninismens revolutionære teori – og vi vil anvende den skabende på at løse revolutionens og socialismens problemer i vores land.

Vores parti er en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, som kæmper overalt i verden og søger at gå i spidsen for arbejdernes og folkenes kamp mod imperialismen og reaktionen – og vi er fast besluttet på at gøre vores pligt overfor kommunisterne og arbejderne verden over.

Vi er fast besluttet på ikke at lade det gå til i opportunisme og revisionisme, men altid holde den revolutionære ånd levende.

Vores århundrede kommer til at se mange store klasseslag.

Vores parti vil altid være at finde på klassekampens barrikader.

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNES STIFTENDE KONGRES

København d. 23. april 2000

APK har udgivet en række dokumenter og artikler, der belyser denne udvikling. Bl.a. 40 året for stiftelsen af DKP/ML – kampen for det kommunistiske parti” af Klaus Riis, APK.

Bragt i APKs teoretiske magasin Enhed og Kamp nr. 4, 2018.

Læs flere artikler om APK 20 år


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater