SOSU-assistenter: Vi er vrede – dødsfald kunne være undgået

Der bliver stadigt flere plejehjem, hvor der er beboere som er smittet med coronavirus. Flere og flere plejehjemsbeboere dør af sygdommen. KPnet talte i går med to SOSUhjælpere fra København, Leyla og Matilde. De arbejder stadig tit uden mundbind eller visir

Hvordan har jeres arbejdssituation udviklet sig siden vi talte sammen for en måned siden, Leyla?

– Hvis der er mistanke om at en beboer er smittet, så har vi alle værnemidler til at tage på, når vi skal ind til den beboer, som så er i karantæne.

Men i alle andre situationer må vi ikke engang bruge mundbind. Og det undrer os, for vi får at vide alle steder fra også fra Statens Serum Institut, at vi alle kan være raske smittebærere.

Det undrer os for lige i vores branche arbejder vi meget af tiden på under 2 meters afstand af beboerne.

Det gælder ved tandpleje, al personlig plejer som vask og badning.

Matilde:
-Vi har mange der er meget demente, som ofte hiver fat i os, så vi kommer til at stå ansigt til ansigt.

Der er også alle spisesituationer, hvor vi kommer tæt på nogle af beboerne.

Det vi ønsker er, at vi kan bruge mundbind hele tiden! Og visir når der er tale om den tætte pleje, den personlige pleje.

Vi bliver vrede! Nu er der åbnet for små erhverv, som handler om personlig pleje af kunderne, hvor der helt rigtigt er påbud om brug af mundbind eller endda visir.

Vi kræver også et sådant påbud for alle i ældreplejen.

Det gælder på plejehjem og det gælder i hjemmeplejen.

Leyla tilføjer:

– Mange af personalet har jo børn og bor måske sammen med en ægtefælle, så vores kolleger er meget bekymrede for, om de går hjem og smitter familien.

Hvordan ser I på situationen, at der er flere og flere plejehjem hvor der optræder smitte, og flere og flere beboere dør?

Leyla:
– Det er jo også det, der gør os så vrede. Det må komme udefra fra starten af, hvis vi havde fået mundbind lige da det hele begyndte, havde en del af den smittespredning og de ekstra dødsfald måske været undgået.

Men som det er nu, kan vi jo hver dag komme ind ad døren og have smitte med udefra.

Eller vi kan tage smitte med hjem.

Matilde:
– Vi har fået oplysning om, at en plejehjemsbeboer, der var smittet med covid-19, blev flyttet fra sit eget plejehjem til et andet, hvor der ikke var smitte i forvejen. Det var folk ret rystede over. Det var en beslutning, der var taget oppefra, altså ikke af det plejecenter, der skulle modtage beboeren. Sådan noget bør ikke ske.

Leyla:
– Og hvor er vores fagforening!? Hvorfor træder FOA ikke frem og støtter os?

Matilde:
– FOAs repræsentant sagde på et pressemøde, at der skulle bruges mundbind oftere. Men siden har vi intet hørt og der er intet sket. Det er under al kritik.

Bemærkning fra redaktionen: FOA er nu gået ud i pressen og har sagt, det er nødvendigt med brug af mundbind og visir. Nu får vi se, om der kommer til at ske noget af den grund. Værnemidler til alle i bl.a. ældreplejen er et afgørende krav for de ansattes liv og helbred, såvel som for de ældres.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne