Kvindekamp i en corona-tid

Hvad er kvindernes centrale krav på arbejdernes internationale kampdag 1. maj, her midt i en corona-tid? KPnet har talt med Marie, der er en af talerne på Digital 1. maj, som man vil kunne følge her på KPnet 1. maj fra kl 9

Spm: For under 2 måneder siden holdt Kvinder i Kamp 8. marts. Nogle af de centrale krav var ligeløn, minimumsnormeringer og flere varme hænder. Hvordan ser du situationen i dag?

– Tingene har ændret sig, de er blevet sat på spidsen, men kvindekampen er den samme. Vi kvinder har stadig brug for sikker indkomst og økonomisk uafhængighed. Grundlaget for en selvstændig tilværelse, en tilværelse der ikke er underlagt voldelige partnere, er en selvstændig indtægt. I krisetider, med hjemsendelser og arbejdsløshed, er det helt centralt at sikre alle en selvstændig indtægt uanset livssituation. Særligt må den gensidige forsørgerpligt afskaffes.

Spm: De ansatte i sundhedssektoren står forrest i arbejdet med at bremse den akutte sundhedskrise. Det er også en sektor hvor mange kvinder arbejder. Hvilke spørgsmål er de vigtigste for denne gruppe?

– Kvindefag som rengøringsassistenter, sosu’er og sygeplejersker er helt afgørende for at begrænse omfanget af corona-smitten. Det er tydeligt for alle, at varme hænder er langt vigtigere end jakkesæt. Det er også helt tydeligt at værnemidler er langt vigtigere end rørstrømske takketaler, og mere i løn er langt vigtigere end medaljer og hyldest. Gu skal vi hylde dem der går forrest, men det at passe sit arbejde skal ikke kræve heltemod. Det skal være sikkert at gå på arbejde, der skal være værnemidler til alle sundhedsarbejdere, og de skal være derude hvor der er brug for dem.

Spm: Hvordan har lukningen, og den efterfølgende genåbning, af skoler og daginstitutioner påvirket kvinders situation?

– Nedlukningen gjorde jo hver enkelt ansvarlig for at nå alt. I en “almindelig” hverdag med daginstitution og skole er det svært nok at passe både arbejde og børn. Med hjemmepasning og hjemmeskole har det været umuligt. Det har understreget for alle, hvor afgørende det er med kollektive løsninger.

– Et af de store spørgsmål i forhold til genåbningen, er hvad det vil betyde for smittespredning blandt lærere og pædagoger. Som for sundhedsarbejdere, er det helt afgørende at det skal være sikkert at gå på arbejde. Der er flest kvinder i daginstitutioner og på skolerne og fordi kvinder i højere grad står med ansvaret for børnepasningen i hjemmet bliver vi ramt hårdt af genåbningen. Som det er nu, kan mange stadig ikke få pasning, eller kun halv-dages pasning. Der er akut behov for flere varme hænder i daginstitutioner. Der skal ansættes flere, og der skal sikres værnemidler til alt personalet.

Spm: Der har været flere historier om øget vold mod kvinder under nedlukningen. Hvad mener du der skal gøres?

– Vi ved at et af de farligste steder for en kvinde at opholde sig i Danmark i dag, er i parforholdet. Og det bliver ikke mindre farligt af at vi for tiden skal opholde os i parforholdet 24 timer i døgnet. Vi føler os alle isolerede og magtesløse, men det gælder jo særligt de mange kvinder der lever i voldelige parforhold.

– Der er brug for massive ekstrabevillinger til krisecentrene. De penge Astrid Krag har frigjort, som i øvrigt allerede var afsat til krisecentrene, forslår som en skrædder i helvede. Og vi har brug for at være økonomisk uafhængige. Vi kommer ikke til at kunne slippe ud af volden hvis vi ikke kan klare lejen alene eller hvis vi ikke har råd til mad til vores børn. Økonomisk uafhængighed er en af de vigtigste kvindekampe lige nu.

– De centrale krav lige nu er økonomisk uafhængighed, flere varme hænder og værnemidler til alt personale i sundhedssektoren, på skolerne og i daginstitutionerne.

– Det er krav vi kan kæmpe igennem – men ikke alene. Vi er nødt til som kvinder at gå sammen og kæmpe vores krav igennem i fælleskab. Derfor opfordrer jeg til at gå med i Kvinder i Kamp.

– Vi finder nye måder at kæmpe på og mødes virtuelt. Og finder vores stemmer og sammen finder vi styrken som kvinder.

– Skriv til Kvinder i Kamp, følg os på facebook og kom med til vores næste online møde!

Facebook
Kvinder i Kamp kan kontaktes på: kvinderikamp@gmail.com

1. MAJ PÅ KPNET – KL 9-10 – kan derefter ses hele dagen
Digital 1. maj 2020: Fælles kamp mod kapitalen

PROGRAM

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne