Ghettoloven: Arbejdsløshed kan gøre dig boligløs

Af Poul Andersen

At ghettoloven er en skamplet af en diskriminerende lovgivning bliver i disse corona dage sat klart i relief. Titusinder bliver i øjeblikket fyret og overgår til dagpenge samtidig med at lavtlønnede og kontanthjælpsmodtagere står for at blive tvangsudsmidt af deres almene boligområder, der har fået betegnelsen “hård ghetto”

Foto: Almen Modstand

I de boligområder, der er udsatte, er der lukket af for at lavtlønnede og folk på overførselsindkomster kan søge lejligheder, fordi de almene boligselskaber prøver at forhindre at for mange fattige og lavtlønnede flytter hertil, og boligområdet dermed overgår til at være en “hård ghetto”.

Planerne for at gode almene boliger skal rives ned, eller omdannes til profitabel privat udlejning, er vidt fremskredne. Presset for at få en bolig der er til at betale vil uvægerligt blive større, især i takt med at arbejdsløsheden stiger i kølvandet på covid-19. Først og fremmest er det de lavtlønnede, og lavtuddannede samt folk på dagpenge og overførselsindkomster, der bliver sat bagerst i boligkøen – eller helt hægtet af. Boligkampen bør også være en del af arbejdsløshedskampen og af den aktive faglig kamp.

At blive arbejdsløse i dag betyder også risikoen for at blive boligløs, ikke kun hvis du har hus eller ejerlejlighed, men for alle der står på venteliste til en almen bolig. For her vil du få nej til boligen, hvis du er arbejdsløs – som en direkte virkning af ghettoloven.

Desuden vil de, der allerede bor i almene boligområder, risikere at deres område erklæres som hård ghetto, hvis de og flere andre bliver fyret. ‘For mange’ arbejdsløse er et af kriterierne for at erklære et område for en hård ghetto.

Slagelse: Profitabelt salg af almene boliger

Kommuner og almene boligselskaber har  haft travlt med at effektuere planerne om nedrivning og salg af almene boliger for at leve op til ghettoloven. Eksempelvis  har man i Slagelse solgt 136 almene boliger i Schackenborgvænge, som er en del af bebyggelsen Ringparken. Et investeringsselskab, Estate Invest A/S har her gjort en overordentlig god handel, idet de har købt boligerne for 60 millioner kroner. Det er langt under den offentlige vurdering på 134 millioner. Det må siges at være en profitabel handel for Estate Invest!

Ringparken er en såkaldt “ hård ghetto”, og 35 familier har fået deres opsigelser allerede i februar, fordi de ikke lever op til de diskriminerende kriterier og f.eks. er på overførselsindkomst. Sidenhen har 18 familier taget imod “tilbud” om at blive genhuset et andet sted i Ringparken. Der er nu 17 boliger tilbage, hvor de nuværende beboere står til at blive smidt ud senest d. 2. juni, når Estate Invest overtager lejlighederne.

Beboerne har fået besked om, at de kun vil modtage 1 henvisning til en ny og sandsynligvis dyrere bolig, hvis de ikke tager imod det ene tilbud mister de retten til genhusning.

Otte beboere har nægtet at flytte og har via deres advokat meddelt dette til boligselskabet. Derfor risikerer boligselskabet nu en langvarig retssag.

Den juridiske vej skal klart prøves og den fortsatte seje kamp mod loven fra beboere og modstandsorganisationen  “ Almen Modstand” i hele landet, fortjener al mulig støtte. Det er en kamp for, at alle skal have mulighed for en bolig til en overkommelig husleje uanset etnicitet, indkomst og uddannelse. Ghettoloven er og bliver essensen af rendyrket klassepolitik og skal fjernes.

FØLG 1. MAJ DIGITAL
1. maj fra kl 9 her på kpnet

Fælles kamp mod kapitalen

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater