Kommunistisk Politik Digital 9-2018 – Nyhedsbrev uge 17-18


Nr. 9 – 2018

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nyhedsbrev Uge 17-18, 2018

LO-top sælger fælles OK18 kamp for en pose penge
Efter måneder med ‘Fælles løsning for alle’ og  ‘Skulder ved skulder’  splittede LO-toppen med Dennis Christensen, FOA, i nat musketer-eden og indgik et særforlig for de 43.000 LO-ansatte i regionerne. Det er et forræderi fra LO-fagtoppens side. Der må stemmes NEJ og protesteres synligt, siger Arbejderpartiet Kommunisterne. Kampen fortsætter.

KARL MARX 200 ÅR (1818-2018)

5. maj 2018: Karl Marx 200 år
I dag markeres 200 års-dagen for Karl Marx’ fødsel 5. maj 1818 af arbejdere og revolutionære over hele verden.

Lenin om Karl Marx – fra Lenins udvalgte værker

Karl Marx og historiens kraftlinjer
Marxismen handler om historiens kraftlinjer – og om kampen mellem klasserne for at udløse og gøre brug af den energi, som ligger i dem.
Af tidsskriftet Revolusjon, Norge

 

Frem mod APKs 7. kongres: Kongresdebat

OK2018: Nej tak til spage resultater – Kongresdebat
Der er nu indgået et OK-forlig på hele det kommunale område – og jubelen vil nærmest ingen ende tage Detaljerne er ikke oplyst, før en massiv ja-kampagne er gået i gang med henblik på de kommende urafstemninger Der er grund til at slå lidt koldt vand i blodet
Af Franz Krejbjerg

1. maj 2018: Enhed, solidaritet og kamp
I år fylder Karl Marx 200 år, og det er værd at huske på. Det var Karl Marx der konkluderede at arbejderklassen ikke kan befri sig for sine lænker uden samtidig for bestandig at befri hele samfundet for udbytning, undertrykkelse og klassekampe. Uden et opgør med kapitalismen, da vil lænkerne bestå.

 1. maj 2018: Arbejdernes internationale kampdag

Taler og stemningsbilleder fra en revolutionær 1. maj 2018 i København – Odense – Århus
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK samlede igen i år til et rødt og revolutionært 1. maj. På de store arrangementer i København og Odense var hele den samlede klassekampsfront repræsenteret – fra OK-kampen over den sociale kamp, bevægelsen mod krig og kampen for en socialistisk fremtid. I Århus deltog APK med bod på den faglige 1. maj.

Nok er Nok – Fælles kamp mod kapitalen, APK-Fyn tale på Rød 1. Maj i Odense
Jan Nielsen holdt talen for Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn på Rød 1. Maj 2018 i Munke Mose i Odense

Slut med at være pæne piger! – Sammenhold og flere hænder: Tale på Den Røde Plads i Fælledparken
Rengøringsassistent Bitten Christensens tale 1. maj 2018 på Den Røde Plads i Fælledparken

Vi må gøre op med krigspsykosen siden 11. september
Karsten Mathiasen, fredsaktivist  var blandt 1. maj talerne  på Rød 1. Maj 2018 i Odense
Vi må gøre op med den krigspsykose vi har levet under siden 11. september understregede han.

Det er de riges krige og de fattige der dør
Pernille Grummes tale for Kunstnere for fred 1. maj 2018 på Den røde plads i Fælledparken

Lærerne: Stem Nej i maj! Tale på Den røde plads i Fælledparken
Folkeskolelærer Karna Larsens tale 1. maj 2018 på Den røde plads i Fælledparken

Længe leve Palæstina! Tale på Den røde plads i Fælledparken 1. maj 2018
Ayat Mohameds tale for Den palæstinensiske forsamling i Danmark 1. maj 2018 på Den røde plads i Fælledparken, København

Den globale model hedder klassekamp: APKs 1. maj-tale i Fælledparken
Kristian Dalgaards tale for Arbejderpartiet Kommunisterne på Den røde Plads i Fælledparken 1. maj 2018

1. maj i kamp mod udbytning og imperialistisk aggression
1. maj appel 2018
Af CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

OK2018: Stem Nej

OK18: Stem NEJ – Stå fast! – Af Arbejderpartiet Kommunisterne
Udtalelse APK 29. april 2018

Forligene afsluttet: Kvalmende Ja-kampagne i gang
Næppe var blækket på underskrifterne fra den sidste OK-aftale tørt, før medierne flød over med en stor og orkestreret kampagne, der skal få de offentligt ansatte til at stemme Ja ved urafstemningerne.


Kampen vindes uden for forligsen
Der er kommet et nyt banner op uden for ‘forligsen’. Nej til delforlig for regionen står der på det.

Så kom LO-toppens kniv i ryggen: Der må kæmpes videre
Af Dorte Grenaa

Det er klart der må stemmes NEJ til LO-toppens splittelsesforlig for en mindre del af de ansatte i Regionerne. Klart der må protesteres – også overfor fagtoppen. Klart de splitter, men de kan ikke slukke den kæmpe solidaritet, denne OK-bevægelse har opbygget.

OK-kampen må fortsætte – også mod et evt. regeringsindgreb
Meget tyder på, at et sammenbrud i ok-forhandlingerne kan være på vej. Ikke mindst ser det ud, som om forhandlingerne på statens område – med Sofie Løhde som repræsentant for arbejdsgiverne/politikerne – reelt er brudt sammen. Det betyder at muligheden for en storkonflikt og et regeringsindgreb bliver meget nærværende.

Solidaritet med lærerne! Kravet om arbejdstiden er fælles for alle
Forhandlingerne i forligsinstitutionen fortsætter, og arbejdsgiverne forsøger nu med en opsplitning mellem stats-, regions- og kommunalt ansatte. Men de bliver mødt af en stadig stærkere bevægelse, der danner fælles front. Lærernes krav om en arbejdstidsaftale er ikke et særkrav, men en fælles sag for alle de faggrupper, der bliver mødt af lignende angreb på deres regulerede arbejdstid. Aktioner og demonstrationer fortsætter. Mandag d. 23.4. bl.a. med XL-faneborg foran forligsinstitutionen.

Mere fra KPnet

‘Redigering’ af gener hos planter, dyr og mennesker er i fuld gang med uregulerede teknikker
Nye metoder for manipulation med generne er i rivende udvikling. Det gælder både som afløser for GMO i den agrokemiske industri og eksperimenter med ændringer af de menneskelige gener. Tilsyneladende et helt åbent marked uden regulering.

Mærsk, Kina og valget i Grønland
I dag går 40.000 vælgere i Grønland til valg af Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre.  Syv partier stiller op, hvoraf de seks af partier går ind for Grønlands selvstændighed og løsrivelse fra Danmark.

Fra KPnetBlogs

Stem NEJ!
En ok-forhandling der havde en hel aktivistisk bevægelse med alle offentlige ansatte på tværs af forbund i ryggen og massiv opbakning fra hele befolkningen, kunne have opnået så meget mere. Det er ikke nok. Derfor stemmer jeg nej.
Af Marie Herget Christensen på KPnetBlogs

 Tør du blive syg? Reportage fra demonstration ved Jobcenter Baldersgade
Tør du blive syg? Svaret må være nej! Efter blot 22 uger er der høj risiko for at du, fra at have været i et relativt godt betalt job, vil befinde dig på en kontanthjælpsydelse.
Af Poul Andersen, tdl. tillidsmand

Imperialismens drømme om automatiske aflivningsmaskiner
Flere forskere rundt omkring i verden har de senere år rejst bekymring om våbenindustriens forskning i mere og mere automatiserede våbensystemer. Frygten er, at militæret vil overlade aflivningen af deres modstandere til en computer. Og den er ikke helt ubegrundet.

Synspunkt

Fortsat solidarisk OK2018 – Stem Nej! – Af Arbejderpartiet Kommunisterne
26. april 2018
Udtalelse  Arbejderpartiet Kommunisterne

 

Fanevagt 4. maj – Befrielsesaftenen

___________________

Økonomisk indsamling: Støt KPnet

Giv den kæmpende bevægelse en stemme – Støt KPnet!
45.000 kr. til KPnet
Økonomisk indsamling fra 15. april til 1. juli

Kommunistisk Politik Digital samler hver 14. dag  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et elektronisk nyhedsbrev. Det er gratis.

BESTIL NYHEDSBREV
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital – Nyhedsbrev her

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  8. maj 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater