Nok er Nok – Fælles kamp mod kapitalen, APK-Fyn tale på Rød 1. Maj i Odense

Jan Nielsen holdt talen for Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn på Rød 1. Maj 2018 i Munke Mose i Odense

Vindstød havde sendt sceneteltet til vejrs og var endt i åen før start i dette elementernes 1. maj i Odense. Men intet kunne stoppe talerne der blev afholdt i  Oktober Bogbutik/APK´s  telt på pladsen mens musikgrupperne måtte aflyses.

 


Nok er Nok – Fælles kamp mod kapitalen

Op til dette års 1. maj har vi i måneder været vidne til en fantastisk udvikling af solidariteten på tværs af fag ved OK18 med opbakning fra størsteparten af den danske befolkning. En støtte til ordnede arbejdsforhold for de ansatte og et forsvar for den offentlige sektor, som er blevet undergravet mere og mere.

Med krav om en arbejdstidsaftale for lærerne, betalt frokost ind i overenskomsten samt højere løn for de ansatte.
Med en spirende solidaritet, der er vokset op nedefra på tværs af fag er den arbejdende befolkning på en ny måde blevet synlig og selvbevidst omkring en NOK er NOK bevægelse, som også er overskriften på Rød 1. maj i Odense, forbundet med Fælles Kamp Mod Kapitalen, som er den bagved liggende årsag.

Et klart udtryk for en styrket klassekamp mod kapitalen. Med baggrund i årtiers forringelser og ydmygelser i et system under skiftende regeringer, uanset om den kalder sig blå eller rød. For dem er opskriften overordnet at give kapitalen hvad den forlanger for at få maksimal profit.
Det betyder vi skal stå på pinde for dem, når de kalder til lavest mulige omkostninger og med længere arbejdstid og for lavere løn og med en deroute af velfærden og arbejdsforholdene i den offentlige sektor – en udvikling som synes uden ende.

Det er en situation hvor stress er blevet en folkesygdom og hvor invaliderede reformramte uden arbejdsevne under uhyrlige forhold ydmyges under påberåbelse af at få målt deres ”rest arbejdsevne” og tvinges til at tage seng med til ”arbejdsprøvning”.

Det tidligere lovdiktat og angreb på lærernes arbejdsforhold i 2013 og sidste års historiske udvidelse af arbejdstiden på det private område med arbejdsgivernes mulighed for 42 timer er udtryk for den nyliberale EU-inspirerede udvikling i den helt forkerte retning!

Stik imod kravet om en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation, et krav  der vil være til gavn for de arbejdende, for de arbejdsløse og for familierne.

En udvikling af solidaritet som udtryk for dråber, der flyder over og gav fuld opslutning om lærernes krav om en arbejdstids overenskomst som et fælles og centralt krav ved OK18. Fordi et stop for dette lovdiktat om arbejdstiden har betydning for os alle må det tilbagevises.
I dag skolelærerne – i morgen dig!

For den arbejdende befolkning var og er musketer-eden af enorm betydning og er blevet taget alvorligt af folk på gulvet – men for fagtoppens side, folk med kæmpe lønninger og pensioner – har det åbenbart været en del af et taktisk spil – som der blot kunne sælges ud af.

En undergravning ført igennem med Dennis Kristensen som spydspids med et LO delforlig som skulle starte en nedbrydnings proces af den ”farlige og uoverskuelige” fælles solidaritet omkring lærernes krav om en arbejdstidsaftale.

Hvad kan det ikke ende med? spørges der bekymret i de højere luftlag.

På denne måde dannede LO delforliget et gennembrud for, at det mest centrale krav om en lærer arbejdstidsaftale ikke længere var fælles og vigtig – og overlod blot lærerne på perronen.

Med utrolige mediefanfarer og manipulation allerede før der var kendsgerninger på bordet, blev det udbasuneret, at nu var der igangsat aftaler for alle og mange begyndte at juble og feste.

Men da det virkelige indhold nødtvunget blev lagt frem HAVDE KEJSERENS NYE KLÆDER INTET TØJ PÅ.

AFTALEN VAR: ” INGEN AFTALE”

Samtidig fremført af medierne som om OK18 nu er afgjort – Uden at medlemmerne endnu overhovedet er spurgt.

Manipulationen kender ingen grænser og arbejdsgiverne jubler.

Nu er fagtoppens forsvar for et Ja til INGEN AFTALE, at Arbejdsgiverne har varslet overgreb med masselockout og med sandsynlig efterfølgende regeringsindgreb.

Reelt en kapitulationslinje: Så ved modparten Arbejdsgiveren blot hvor de har os, hvis de masselockouter – alt andet er åbenbart at foretrække, lokker de nu i et massivt forsøg på at få et JA igennem til Kejserens Nye Klæder

Som om det ikke nytter at kæmpe på trods af deres masselockout! Tværtimod vil en overenskomst konflikt for de opstillede krav med hovedfokus på arbejdstid uanset udfaldet være enormt vigtig og pege fremad. Det vil være en sejr for solidariteten og en investering i modstanden imod hele den nyliberale offensiv.

Et sådan sammenhold kan ingen tage fra os, men vil være afsæt for modstand fremover. Derfor har kravet om ikke mindst en læreroverenskomst fået kæmpeopslutning og er af stor betydning ikke kun for de berørte MEN FOR OS ALLE

Konflikt og masselockout og regeringsdiktat går ikke upåtalt hen, men vil have konsekvenser for de herskende, det gjorde det heller ikke i 2013.

Det kender Mette Frederiksen udmærket på egen krop her i dag 1. maj – hun var med til at føre kniven imod lærerne i 2013 med masselockout og regeringsdiktat, og nu 5 år efter var hun med til at vedtage ny masselockout i Kommunernes Landsforening, KL og har fået kontant afregning: Du er ikke velkommen i Aalborg 1. maj, selvom det er din fødeby.

DET FÆLLES KRAV OM EN LÆRER ARBEJDSTIDSAFTALE som blev opstillet ved det historiske faglige møde i Fredericia med mere end 10.000 deltagere formuleret som En Fælles løsning for Alle – ER ikke kommet igennem, og de statsansatte skal betale for at kunne fastholde arbejdstiden inkl. spisepausen som de allerede har. Lønrammen dækker knap nok inflation og prisstigninger.

Alt dette forsøger de faglige topforhandlerne og medierne at sælge som en kæmpesejr og det bedst opnåelige. Lars Løkke er ikke sen til at ønske tillykke med ”resultatet”.

Et resultat der afgøres af medlemmerne ved kommende urafstemninger.
Men harmen og energien skal ikke neddrosles for rådne forlig, der slet ikke tilgodeser de endda beskedne opstillede, men vigtige krav!

DERFOR ER VORES OPFORDRING: STÅ FAST – STEM NEJ !

ÈN FOR ALLE -ALLE FOR ÈN – NOK ER NOK – EN REEL LØSNING FOR ALLE

Også ungdommen har bakket op om de offentligt ansattes forhold og kampen imod nedbrydningen af den offentlige sektor, som de også selv mærker på deres egen krop, bl.a med manglen på praktikpladser og med krav om studieeffektivisering. Som om det hele blot er bolschefabrikker og ikke menneskers uddannelse for livet.

Derimod er der penge til milliardkøb af F35 jagere og deltagelse i USA-imperialismens krige vendt imod det olie- og gasrige Mellemøsten under alle mulige påskud som demokrati og kamp mod terrorisme.

Efterhånden går det op for stadig flere, at det er USA, og dets mellemøstlige allierede, der har været de fremmeste understøtter af islamistiske terrorgrupper hentet ind fra hele verden. Terrorister som ikke har kunnet opnå deres mål, at vælte det legitime og sekulære Assad styre, og derfor genoptager de nu deres påskud med ”Giftgasafsløringer ” for ny aggression.

”Giftgasafsløringer” i Storbritanien som også har kunnet bruges til den længere varende NATO krigsoprustning med missiler og tropper omkring Rusland og med Danmark som opmarchområde i tilfælde af NATO krig.

Krig og krigsdeltagelse er ikke i den arbejdende befolknings interesse, men er en del af det imperialistiske system, som kæmper for størst muligt rov overfor deres egen befolkninger og pt. ikke mindst overfor folkene i verden.

Med USA i spidsen betyder det millioner af dræbte og atter millioner af flygtende for Vestens barberi i Mellemøsten.

Hverken monopolernes EU eller den aggressive NATO pagt er i vores interesse, det kan ikke gå hurtigt nok med at komme ud!!

Stadig flere forstår at kapitalisme betyder uophørlige angreb på arbejderklassen og den arbejdende befolkning i Danmark og folkene ude i verden. For den virkelighed de har at tilbyde os, er at deltage i deres kapitalistiske hamsterhjul og deres krige, under mere og mere hul påberåbelse af, at nedskæringsreformer vil ”sikre konkurrenceevnen” og ”velfærden på sigt”, mens deltagelsen i olie- og gaskrige sker ”for demokrati og menneskerettigheder” med millioner af døde og endnu flere på flugt.

Ikke så sært at den danske ungdom, ikke har tillid til den fremtid de tilbydes og at den arbejdende befolkning også frygter resultaterne af kapitalismens hærgen.

Det socialistiske samfund trænger sig mere og mere på som svaret på lidt længere sigt imod kapitalens hærgen, et samfund vi skal tilkæmpe os ved revolutionær kamp.

Den enestående tværfaglige energi og solidaritet, der har udviklet sig nedefra med grene ud i hele den danske befolkning,  er der ingen der kan tage fra os. Den skal huskes og bruges nu i den kommende tid med stem nej ved OK18 og også fremover imod kapitalens offensiv i forsvaret for ordnede arbejdsforhold og i kampen mod deres nedskæringsreformer for en bedre offentlig sektor og for den fælles velfærd.

Tak for ordet.

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  2. maj 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater