Karl Marx og historiens kraftlinjer

Af tidsskriftet Revolusjon, Norge

Marxismen handler om historiens kraftlinjer – og om kampen mellem klasserne for at udløse og gøre brug af den energi, som ligger i dem.

Karl Marx blev født for 200 siden – den 5. maj 1818. Ingen tænker eller personlighed har haft en tilsvarende indflydelse på menneskesamfundets filosofiske, økonomiske og politiske tænkning og praksis som Marx.

Sammen med sin nære medarbejder og kammerat Friedrich Engels udstak han en vej for menneskets frigørelse, som holder sig fint den dag i dag– til borgerskabets store fortvivlelse.

I 150 år har den herskende klasse ihærdigt forsøgt at tilbagevise marxismen som en fiks idé eller som et forældet sæt dogmer. Siden det blev umuligt at kalde sig revolutionær uden at være marxist, har et utal af ‘marxister’ forsøgt at komme borgerskabet til undsætning ved at hævde at marxismen er ‘forældet’ eller i bedste fald en af flere analytiske metoder.

Alle disse forsøg har vist sig at være forgæves. Det skyldes. at marxismen, i modsætning til andre velmenende, men idealistiske, forsøg på at ændre samfundsstrukturen til gavn for det arbejdende flertal, ikke baserer sig på ønsketænkning og drømme. På samme måde som forskere af naturvidenskab går til kernen af et fænomen for at finde ud af hvilke love, som driver processerne, og hvordan disse kan udnyttes til menneskelige formål, går marxismen til værks for at finde lovene for samfundsmæssig udvikling i almindelighed og kapitalismens udvikling i særdeleshed. Videnskabeligt forklarer marxismen. hvorfor og hvordan de undertrykte klasser kan og må løfte opgaven med at overvinde hindringerne for civilisationens udvikling og for sin egen og alle menneskers frigørelse.

Samspil med og udnyttelse af naturen gennem arbejde er og har været grundlaget for menneskesamfundets udvikling. Det er produktivkræfternes udvikling og de produktionsforhold, som udspringer af dem, som er ophav til klasser og udbytning på grundlag af den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Det er også disse produktionsvilkår som ligger til grund for den menneskelige tænkning og bevidsthed. Under kapitalismen, påviste Marx, får udbytningen et mere raffineret og tilsløret, men desto mere brutalt præg. Som alle andre klassesamfund op gennem historien når de kapitalistiske produktionsforhold et punkt, hvor de ikke længere tjener, men hindrer og hæmmer en rationel og samfundsmæssig produktion og distribution af de skabte værdier.

Det er arbejderklassen, som kapitalismen selv har frembragt, som besidder nøglen til at gøre en ende på kapitalismen som system og bane vej for socialismen og det klasseløse kommunistiske samfund.

Gennem at forene sine uovervindelige kræfter må arbejderklassen bruge den nøgle, den besidder, til at oprette sin egen revolutionære statsmagt.

Dertil har arbejderklassen brug for sin egen teori, som kun kan være marxismen og marxismen-leninismen. Klassen må forstå, hvordan verden er skruet sammen for at forandre den.

Med Lenins ord:
“Det vigtigste i Marx’ lære er, at den klarlægger proletariatets verdenshistoriske rolle som skaber af det socialistiske samfund.”

Det er kernen i marxismen.

Arbejderklassen og brede lag af det norske folk har i vinteren mobiliseret til kamp for retten til styring af energiforsyningen – og dermed indirekte, om end ubevidst, også for kontrollen over produktionsmidlerne og produktivkræfterne. Marx forklarede historiens kraftlinjer og viste, at det er den klasse,  som evner at udnytte energien i disse kraftlinjer, som former fremtiden.

To hundrede år efter Marx’ fødsel er kombinationen af marxistisk teori og revolutionær praksis stadig en dødelig trussel mod det borgerlige klassesamfund.

Lederartikel i Revolusjon nr. 52, marts 2018

Originalartikel
Karl Marx og historiens kraftlinjer

Karl Marx 200 år: Sæt den revolutionære Marx i centrum
Offentligt møde – 17. maj 19-22
Oktober Bogbutik København

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  4. maj 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater