‘Redigering’ af gener hos planter, dyr og mennesker er i fuld gang med uregulerede teknikker

Nye metoder for manipulation med generne er i rivende udvikling. Det gælder både som afløser for GMO i den agrokemiske industri og eksperimenter med ændringer af de menneskelige gener. Tilsyneladende et helt åbent marked uden regulering.


En ny type manipulation med generne, både hos mennesker, dyr og planter har fået grønt lys i USA, og EU er positiv. Håbet hos den multinationale agroindustri er at man med nye navne og begreber kan komme udenom en regulering af denne nye type GMO. Men genmanipulationen går endnu længere og er også rettet mod de menneskelige gener. Forskningen foregår både under det amerikanske militær og i de bioteknologiske virksomheder.

I de europæiske lande afvises GMO i planteavlen massivt af befolkningerne, og dyrkes kun meget sparsomt i EU-lande i øjeblikket. Men med nye teknikker forsøger man fra den agro-kemiske industris side at bryde igennem denne hindring. Drømmen er et helt frit marked for det man kalder ‘redigerede gener’. EU-Kommissionen arbejder i denne retning, og også den danske regering er positiv.

En teknik der i USA er godkendt til ændring af menneskelige gener, kan nu også uden reguleringer bruges i amerikansk landbrugsindustri.

USA’s fødevaremyndighed godkendte ‘genredigering’ i 2017, og i følge Information viser aktindsigt, at den amerikanske regering på adskillige møder med EU-Kommissionen har fremført, at ”innovationen på dette område vil blive bragt i fare, hvis uberettigede reguleringsmæssige forhindringer skulle blive iværksat”.

Landbrug- og Fødevareministeriet herhjemme skrev i januar 2018 om de ’Nye planteforædlingsprincipper’, og slår på hvor meget lettere og billigere det vil være at få en ny plante godkendt, hvis man kan holde de nye teknikker udenfor GMO-lovgivningen.

EU har givet Sverige og Finland lov til at eksperimentere med teknikken allerede tilbage i 2015, og sidste år kunne forskere fra Umeå servere tagliatelle med CRISPy fried vegetables’ baseret på genredigerede kålhoveder for pressen. Mens EU holder en reguleringen tilbage vinder teknikken tilsyneladende ligeså stille frem.

Den nye ’genredigering’ defineres som ændring af arvemateriale og indebærer, at man fjerner, udskifter eller tilføjer dna-stumper på bestemte steder i genomet, så nye egenskaber – f.eks. resistens mod ukrudtsmidler – opnås.

En uigennemskuelig manipulation med gener, der sker ud fra profithensyn og også med ændringer af menneskelige egenskaber for øje. Virkningerne i naturen er ukendte og totalt uberegnelige.

Landbrug- og Fødevareministeriet beskrev i januar 2018 de ’Nye planteforædlingsprincipper’, og slog på hvor meget lettere og billigere det vil være at få en ny plante godkendt, hvis man kan holde de nye teknikker udenfor GMO-lovgivningen.

USA’s fødevaremyndighed godkendte genredigering i 2017, og ifølge Information har aktindsigt vist, at den amerikanske regering på adskillige møder med EU-Kommissionen har fremført, at ”innovationen på dette område vil blive bragt i fare, hvis uberettigede reguleringsmæssige forhindringer skulle blive iværksat”.

Intet skulle være til hinder for at kaste sig ud i det, udtalte rådgiver for EU-domstolen .

CRISPR/Cas9

Ændringen af generne sker ved hjælp af et bakterieafledt protein (Cas9), en metode der angiveligt skulle være meget mere effektiv, præcis og billig end Monsantos hidtidige metoder til genmanipulation. Enhver sekvens levende DNA vil målrettet kunne ændres. Og et kit til CRISPR/Cas9 er økonomisk tilgængeligt for få dollars.

Blandt de ledende forskere indenfor den nye teknik finder vi det amerikanske krigsministerium Pentagon, da metoden også indgår som funktion af masseødelæggelsesvåben. En genetisk ændring kan indenfor forholdsvis kort tit spredes til store befolkningsgrupper eller generationer.

Alvorlige advarsler fra forsker

En af systemets ledende forskere, Harvard biologen Kevin Esvelt har advaret kraftigt mod farerne ved CRISPR. Systemet har stor indbygget risiko for forkerte virkninger, at de nye fremmanipulerede egenskaber er negative og kan løbe løbsk. På samme måde som GMO’ernes egenskaber der spredes til naturen, her blot i endnu større skala.

F.eks. forskes der i at tilføre malariamyggen et selvdestruerende gen, der skulle kunne udrydde denne bærer af sygdom. Der skal ikke den store fantasi til for at forestille sig, hvordan en sådan type egenskaber kan vende op og ned på et økosystem.

Grønt lys i USA

Hele dette skræmmende set-up har den amerikanske regering nu besluttet, at give grønt lys for indenfor landbrugsområdet. Endda helt uden begrænsninger eller reguleringer. Argumentationen lyder, at de samme genetiske egenskaber kunne have været frembragt gennem almindelig forædling. De betragtes derfor som ‘almindelige planter’, ligesom de amerikanske godkendelsesmyndigheder har karakteriseret GMO’er.

Hvad angår brug på mennesker blev teknikken brugt for første gang i Europa i april 2018. Her blev en patient med en blodsygdom behandlet med genetisk modificering. CRISPR slås op som den store redning mod livstruende sygdomme og milliarder er på spil i sundhedsindustrien.

For både mennesker, dyr, planteproduktion og natur vil det have helt uoverskuelige følger, hvis disse nye GMO-teknikker slippes løs.

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  30. april 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater