1. maj 2018: Enhed, solidaritet og kamp

I år fylder Karl Marx 200 år, og det er værd at huske på. Det var Karl Marx der konkluderede at arbejderklassen ikke kan befri sig for sine lænker uden samtidig for bestandig at befri hele samfundet for udbytning, undertrykkelse og klassekampe. Uden et opgør med kapitalismen, da vil lænkerne bestå.

Tiden har vist at Karl Marx havde ret! De mange små og store sejre vundet gennem generationers kampe, har ikke befriet samfundet for udbytning. Tværtimod er udbytning vokset til groteske højder, og i dag er uligheden større end nogen sinde.

De 100 mest velhavende mennesker på planeten har en samlet formue der overstiger det den fattigste halvdel af alle jordens folk ejer tilsammen. Og herhjemme ejer de rigeste 10 procent næsten halvdelen af alle værdier i Danmark.

Og hvad skal vi kalde det andet end klassekamp når den offentlige sektor år efter år bliver skåret ned og reduceret til en svag skygge. Hvor hverken børn, syge eller ansatte kan trives.

Eliten kalder det nødvendighedens politik, at de rige skal rage til sig, mens resten går under. Karl Marx kalder det klassekamp, for det er hvad det er. Under kapitalismen er det borgerskabet der hersker, og Folketinget er deres nyttige idioter. Så længe kapitalismen består vil klassekampen skærpes, hvert nyt budget vil indeholde nye krav til nedskæringer og ”moderniseringer” og effektiviseringer.

Men arbejderklassen har styrken hvis den står sammen. Og under den igangværende overenskomstkamp i den offentlige sektor er det er især blandt alle faggrupperne på gulvet, at der er vokset en solidaritet frem og der har været en opblomstring af manifestationer. I sidste fase var alle faggrupper med, og over hele landet har man været med på gaden.

Kampgejsten blandt offentlige ansatte og solidariteten fra arbejdspladserne har vist potentialet i en samlet bevægelse. Og kampen er gået fra at være en ren overenskomstkamp til at også at handle om kampen imod udsultning og nedskæringer på den offentlige sektor i det hele taget.

For den helt store understrøm af modstand mod nedskæringer og de absurde systemer folk møder i kommunen findes ikke kun blandt ansatte eller fagligt aktive. Den er vokset frem i det meste af befolkningen. Kampen for de varme hænder og ordentlige forhold for de ansatte og de sociale bevægelsers krav om en ordentlig behandling, er to sider af samme sag.

De kommende uger vil der blive gjort alt for at få lukket kampånden ned i flasken igen, og sikre et ja ved urafstemningerne. Så nedskæringstoget kan komme til at rulle igen. Derfor Stem Nej!

I øjeblikket går det igen lidt bedre i økonomien, vi ser at huspriserne atter er på vej gennem taget. Næsten glemt er verdenskrisen i 2008. For de fattigste og socialt udsatte mennesker her i landet er tiderne dog så trange som nogensinde. Der er kommet yderligere et væld af stramninger på arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsloftet er genindført og den forhadte førtidspensionsreform sender stadig tusindvis på afstraffelse i arbejdsprøvning på fattighjælp.

Regeringens såkaldte Ghettopakke er også fyldt med angreb på de fattigste, og på hele den almennyttige boligsektor. Alle de billige kvarterer og deres fattigste beboere skal virkelig mærke hvor godt det går.

Penge til krigseventyr og nye kampfly er der til gengæld nok af, og Danmark er altid med der hvor der samtidig ser ud til at være en god forretning eller hvor handelsflådens interesser skal varetages. Det der må stå klart for alle efter snart 17 års terrorkrige i under ledelse og i ledtog med skiftende amerikanske præsidenter er at: Ingen af de lande man har angrebet, udgjorde en trussel, ingen af de lande har det bedre i dag end før de blev bombet. Terrorkrigene har i virkeligheden kun handlet om hvem der har kontrol over verdens ressourcer, og imens lande bliver til grus og indbyggerne sendt i graven eller på landevejene er våbenindustrien og monopolkapitalen blevet yderst velhavende på velfærdens bekostning.

I år er det Karls Marx 200 års fødselsdag. Karl Marx der sammen med Friedrich Engels forfattede Det kommunistiske Manifest og stiftede den første internationale arbejderbevægelse, og formede den videnskabelige socialisme.

Og vi vil se at borgerskabets stadig forsøger at reducere deres bidrag til historiebøgerne. Selv EU’s formand vil besøge Karl Marx hjemby på hans fødselsdag for at sole sig. Men hverken EU eller andre reaktionærere institutioner kan tage Karl Marx fra arbejderklassen.

Lad kun de herskende klasser skælve for en kommunistisk revolution. Ved den har proletarerne kun deres lænker at tabe. De har en verden at vinde.

Proletarer i alle lande, foren jer!

God 1. maj!

ArbejderPartiet Kommunisterne

APKs 1. maj grundlag 2018

NOK ER NOK! FÆLLES KAMP MOD KAPITALEN!

⦁ Nok er nok! Fuld støtte til de offentligt ansattes kamp!

⦁ 6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation

⦁ Væk med kontanthjælpsloft og førtidspensionsreform! Lad de rige betale!

⦁ Stop angrebene på tilkæmpede rettigheder! Skrot ghettopakken!

⦁ EU ud af overenskomsterne – Danmark ud af EU!

⦁ Stop krigene! Stop dansk krigsdeltagelse! Danmark ud af Nato!

⦁ Sæt Løkke og Løhde på porten! Hverken ‘rød’ eller blå blok!

⦁ Et stærkt kommunistisk parti er nødvendigt! Slut op om APK!

⦁ Bekæmp imperialismen! International solidaritet!

⦁ Socialismen er fremtiden!

www.apk2000.dk

Læs også

Giv den kæmpende bevægelse en stemme – Støt KPnet!
KPnet 13. april 2018

Se programmet for

1. maj på Den røde Plads i København (Fælledparken) på facebook

1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken – København

Rød 1. maj i Munkemose Odense

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  1. maj 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater