Kommunistisk Politik Digital 20 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 20 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 38-39, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

For et revolutionært brud med kapitalismen
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK har i weekenden gennemført sin 9. kongres under hovedtemaet “For et revolutionært brud med kapitalismen”. Med et stort engagement og enighed besluttede 9. kongres vigtige nye skridt for partiets arbejde og opgaver i klassekampen i den aktuelle og kommende periode. Beslutninger, dokumenter og udtalelser vil løbende blive offentliggjort.

Et revolutionært brud med kapitalismen
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK har netop afholdt sin 9. kongres. Over hele verden ser vi angreb på løn og sociale forhold – men også at der bliver svaret igen. Herhjemme er det på ingen måde lykkedes regeringen at lukke sygeplejerskernes kamp for løn og arbejdsforhold ned med deres regeringsindgreb. Tværtimod er der blusset en modstand og solidaritet op.
Interview med Cathrine Pedersen, efter APK’s 9. kongres

Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger
Klassekampen kommer at spidses til overalt i samfundet i disse år. Ikke mindst på arbejdspladserne, på de sociale områder og på de såkaldte velfærdsområder indenfor den offentlige sektor. Der protesteres mod regeringsindgreb i overenskomsterne og aftalte drejebøger for skinforhandlinger, mod konsekvenserne af reformangrebene og den menneskefjendske krise- og nedskæringspolitik. Arbejdere og offentligt ansatte må forberede og organisere sig på de kampe, der kommer i takt med at angrebene på arbejds- og levevilkår øges. …

Fuld solidaritet med de aktionerende sygeplejersker!
Efter regeringsindgrebet har I modigt fortsat kampen med faglige morgenmøder og punktstrejker foran hospitalerne overalt i landet. …
Støttehilsen til de kæmpende sygeplejersker fra APK’s 9. kongres

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

Debatmøde: “FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG” torsdag 7. oktober 2021 kl. 19-21
i Oktober Bogbutik, Vesterfælledvej 1B, København. – Også Online
SOSU Kirsten Trine Larsen og sygeplejerske Katrine Vilien lægger op til debat sammen med pædagoger og strejkestøttekomitéerne. Alle kan deltage.

SOSUer: “Det er sgu ikke sjovt at gå på arbejde!”
Tale ved sosu, Kirsten Trine Larsen på demonstrationen “Fælles sag på tværs af fag”.
Men min stemme, mit hjerte går direkte til landets sosu uddannede personaler, der aldrig har været dygtigere og er fagligt fuldt ud kompetente, til at varetage de opgaver de bli’r budt. De skal høres, deres arbejdsmiljø, deres arbejdsbetingelser skal stoppes, det skal i den grad desinficeres, renses for utøj. Det utøj, er lus, lus under neglene mellem henholdsvis.- kollegaer, borgere, fagforbund, politikere og mediestøttede journalister.

Velfærdssamfundet brænder! Politikerne må vågne op
Fælles sag – på tværs af fag 24. september 2021 – Tale af sygeplejerske Vibeke Kline Frost
Vores velfærdssystem er unikt. Det er bygget op af velfærdsarbejdere på tværs af fag, som samlet agerer sikkerhedsnet under danskerne, så vores samfund kan hænge sammen.
Derfor gør det ondt at se hvordan vores velfærdssystem er ved at krakelere.
Vi mangler personale over hele linjen …

Landsdækkende demonstration “Fælles sag på tværs af fag” – reportage
Vores velfærdssamfund bløder! Derfor er det nu tid til at vise, at vi står sammen på tværs af fag! skrev sosu-gruppen, der var initiativtager til den landsdækkende demonstration d. 24. september “Fælles sag på tværs af fag”. Og det var det der skete – med kæmpe gejst blev der gennemført demonstrationer i 3 byer. Reportagen opdateres løbende med taler fra demonstrationerne.

“Det os på gulvet. Vores stædige og modige kamp sammen. Der vil gøre forskellen”
Folkeskolelærer Karna Larsen’s tale på demonstrationen “Fælles sag på tværs af fag”
Skiftende regeringer har med demokrati-indskrænkninger, reformamok, skolereform med umenneskelige lange skoledage og mål- og testregimer, nedskæringer, umulige arbejdsforhold for lærerne trukket folkeskolen i retning af forrige århundreders sorte skole og børnesorteringsmaskineri.

Tid til forandring, tid til retfærdighed, tid til ordentlige arbejdsforhold – tid til ligeløn!
Tale ved Rikke Boje Witt “FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG” demonstrationen i Odense
Men strejken har været med til at sætte ligeløn på dagsordenen og skabt en bevægelse på tværs af faggrænser.

Flere varme hænder – ikke flere kolde politikere!
Gert Stenholt Madsen, stressramt SOSU-hjælper sendte denne tale-hilsen, der blev læst op på ”Fælles sag på tværs af fag” demonstrationen i Odense.
Vi skal løbe hurtigere og hurtigere.
Samtidig med at vi får mindre og mindre tid til den enkelte borger.
Derfor kan en ansat i ældreplejen enten gøre sig kold og kun give den hjælp der er sat tid af til – Eller også kan man desperat prøve at give den nødvendige hjælp og støtte til den enkelte ældre medborger. De fleste SOSUere vælger det sidste, og derfor er nedslidningen voldsom i mit fag.

”Vores bevægelse fortsætter til de tager os alvorligt!”
Mille er en af initiativtagerne til de landsdækkende demonstrationer fredag d. 24. september FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG. Det drejer sig om solidaritet med sygeplejerskerne og om at kæmpe den fælles kamp for den offentlige velfærdssektor. For flere penge til velfærd og arbejdsforhold der er til at holde ud. KPnet har snakket med Mille Stagsted, der kan fortælle om en ny og kæmpende bevægelse der ikke går hjem før der er resultater.

Landsdækkende demo fredag: FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!
Sygeplejerskernes kamp og vedholdenhed efter regeringsindgrebet har udløst en stor og voksende bølge, hvor alle mulige faggrupper samt brugere af det offentlige velfærdssystem nu slutter sig sammen og stiller fælles krav. På initiativ af facebookgruppen ”SOSU-assistenter Og SOSU-hjælpere støtter Sygeplejerskerne” bliver der fredag landsdækkende demonstration i København, Århus og Odense under overskriften FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!
-Bedre løn- og arbejdsvilkår til ALLE velfærdsarbejdere!
-Flere ressourcer til vores fælles velfærd NU!

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

0-timers kontrakter er den nye normal
Ny undersøgelse estimerer at 300.000 i Danmark arbejder på 0-timers kontrakter. Det er ikke kun ungarbejdere der spises af med vikariater og deltid og 0-timers kontrakter. Fuld tid, faste arbejdstider og garanti for en månedsløn, er sejre der er blevet banket tilbage af både de offentlige og private koncerner. Uden fuld tid mister man ikke kun indkomst, pension og ferie opsparing, men også ret til arbejdsløshedsforsikring.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Tyskland efter valget…så kommer de brudte valgløfter!
Efter valget er APK´s broderorganisation i Tyskland kommet med sin vurdering af det netop overståede tyske forbundsvalg og de pågående kansler forhandlinger

Gør venstrebrisen til en stormvind
Der har været Stortingsvalg i Norge, og der er mange paralleller til danske forhold. Norge presses ind under EU’s markedskrav, Norge er NATO-medlem og på venstresiden stillede partiet Rødt op med samme strategi som Enhedslisten herhjemme – at tage rollen som det ‘ægte Socialdemokrati’. Valget var udtryk for en venstredrejning i opinionen, men som norske Revolusjon skriver: Brisen bliver først til storm, når illusionerne brister, og arbejderklassen og alle progressive kræfter indser, at kapitalisme forbliver kapitalisme uanset hvem der administrerer den. Virkelig forandring kommer ikke ved stemmeurnerne.

Et ydmyget Frankrig giver EU-hæren ny ammunition
EU skal finde og styrke sin sjæl, sagde EU-kommissionens præsident Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand – State of the European Union. Det betyder at køre kanonerne i stilling.

Oktober Radio: Svindel med undervisning
I denne uges podcast taler vi om snyd med eksamenen på en folkeskole i Århus, og at de der egentlig er blevet snydt er den uforholdsmæssigt store gruppe børn der ikke har modtager den undervisning som de har ret til. Snyd med eksamener og karakterer, er blot et symptom på at nedskæringer og eksamensræs er en katestrofekurs. Til sidst i udsendelsen taler vi bl.a. om en ny bog af filosoffen Søren Mau, om kapitalismen og Karl Marx.
Udsendelse den 2. oktober 2021

Oktober Radio: Til kamp for rigtige jobs
Byrådet i Århus har indgået budgetforlig i denne uge, og her forklarer de helt konkret, at nyttejobs skam skal overtage rigtige jobs i udliciteret rengøring, plejesektoren og i grønne områder. Kravet er at denne plan skrottes! Der skal oprettes rigtige jobs med rigtig løn og arbejdsforhold. Modstandere mod Kattegatforbindelsen har udgivet en Grønbog med analyser og argumenter. I udsendelsen taler vi om hvor absurd det er at bygge en motorvejsforbindelse direkte fra Østjylland til Sjælland hen over Samsø. FN har holdt generalforsamling, og har afholdt et topmøde om den voksende fødevare ulighed i verden. Vi taler om at løsningen på sult, og for verdens fattige ikke kommer fra verdens stormagter og kapitalismens monopoler, men kommer fra udvikling og selvstændighed.
Udsendelse den 25.september 2021

KPnetBLOKs

BUPL – hvor er jeres kamp for bedre arbejdsvilkår?

Men når man nærlæser artiklen, bliver det virkelig bekymrende! INTET om at BUPL mener og på pædagogernes vegne – kræver – der etableres afgørende bedre arbejdsvilkår! I ramme alvor maner BUPL sine 11.000 medlemmer til at vende tilbage til en daginstitutionssektor i ruiner! DET MÅ MAN KALDE EN ARBEJDSGIVERNES VEN!

Af Danielle Mercier

Fjern den gensidige forsørgerpligt for alle!
Jeg hverken kan eller vil juble over, at gensidig forsørgerpligt, måske fjernes for nogle pensionister. Ikke når de svageste sidder tilbage med lorten.
Det kan sgu ikke være rigtigt, at man skal gøres fattigere end andre fordi ens partner/ægtefælle ikke kan få et arbejde, eller er for syg til at få et. Det er diskrimination af værste skuffe.

Slå et slag for freden
Årsdagen i år er den første efter FN’s traktat med forbud mod atomvåben trådte i kraft 22. januar og en god anledning til at markere en dansk tilslutning til det vigtige fredspolitiske initiativ og dermed fra regeringen udmelde et overordnet element i regeringens længe bebudede nye udenrigs- og sikkerhedspolitik baseret på socialdemokratiske værdier.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne