0-timers kontrakter er den nye normal

Ny undersøgelse estimerer at 300.000 i Danmark arbejder på 0-timers kontrakter. Det er ikke kun ungarbejdere der spises af med vikariater og deltid og 0-timers kontrakter. Fuld tid, faste arbejdstider og garanti for en månedsløn, er sejre der er blevet banket tilbage af både de offentlige og private koncerner. Uden fuld tid mister man ikke kun indkomst, pension og ferie opsparing, men også ret til arbejdsløshedsforsikring.

Nemlig.com, coop og Amazon, står ikke alene når det kommer til at udnytte arbejdere. Hele 300.000 i Danmark arbejder på en eller anden form for nul-timers kontrakt, estimere en ny afdækning af området. Kontrakten er typisk gennem et vikarbureau, og de giver virksomhederne mulighed for at udnytte og presse de ansatte til det yderste. Når man er ansat gennem et vikarfirma står man langt svagere i forhold til at kæmpe for rettigheder, og få del i lokaloverenskomster, end fastansatte. De løsansatte står også kontant i en konkurrence, hvor virksomheder som Nemlig.com og coop, måler tempo og pauser og sender folk hjem der ikke pisker rundt, og bukker nakken. Det vel og mærke uden at der er tale om en fyring i kontraktlig forstand, og derfor kan den slags ikke prøves i det fagretslige system.

Brugen af 0-timers-kontrakter er mest udbredt i den private sektor. Her er 13,8 pct. af alle beskæftigede ansat på den måde. I den offentlige sektor er andelen 4,0 pct. Men det er ikke hele billedet, fordi meget er udliciteret til private virksomheder. Og fordi det offentlige konstant presser prisen ned, betyder udlicitering et øget brug af virksomheder der slet ikke selv har ansatte, de har i stedet underentreprenører hvor 0-timers-kontrakter er udbredt.

De seneste uger har private virksomheder råbt op om at der mangler arbejdskraft, og regeringen har barslet med en ny reform der vil sænke dagpengene for nyuddannede. Statsminister Mette Frederiksen skældte de unge ud for at være dovne. Kravet er de skal arbejde og tage de jobs kapitalen kræver, til den løn og de forhold der tilbydes.

Virkeligheden er at mange 0-timers kontrakt ansatte ønsker mere arbejde. Hvis alle fik mulighed for at arbejde fuld tid, ville der reelt set også frigive arbejdskraft svarende til 10.000 fuldtidspersoner, alene i den private sektor. Systemet med 0-timers-kontrakter er altså ikke kun svineri for arbejdere, der presses og udnyttes, det er klart eksempel på at kapitalen misbruger arbejdsstyrken.

Læs mere: Stop regeringens tyveri af dagpengene – Stop tvangsaktivering

Kampen mod 0-timers kontrakter er blevet ført over hele verden. Og i 2016 lykkedes det efter ti års kampagne at få vedtaget et forbud i New Zealand. I Danmark er fagforeningen også begyndt at presse på ved Nemlig.com for såkaldt ordnede forhold. Det helt centrale krav er fuld stop for EUs sociale dumping, uanset om der er tale om vikar systemer og 0-timers-kontrakter, eller ”arme og ben” virksomheder.

Læs historien New Zealands parlament forbyder nul-timers kontrakter

Note på undersøgelsen om 0-timers kontrakter
I Danmark findes der ikke en officiel opgørelse af omfanget af ”0-timers kontrakter”. Omfanget indfanges ikke i gængse statistikker, registeropgørelser og arbejdskraft undersøgelser, fordi de kun dækker den faktiske arbejdstid, men ikke om kontraktforhold. Eller om der er garanti for et bestemt timetal og indkomst.

Virksomhederne vil ikke frivilligt afgive oplysningerne, og der er ingen myndigheder der har påtaget sig at afdække hvor mange er ansat under sådanne kontrakter. Kvalitative undersøgelser peger på, at det er blevet en meget udbredt ansættelsesform i Danmark, særligt inden for brancher såsom hotel og restauration, deltail og kultur og fritid. F.eks. skønnes det, at omkring hver anden i hotel- og restaurationsbranchen arbejder på en 0-timers-kontrakt.

Fordi omfanget af 0-timerskontrakter kun undersøges ved hjælp af selvstændigt indsamlede data, har Tænketanken Cevea bygget deres rapport på en spørgeskemaundersøgelse. Med alle de forbehold man kan have i den slags undersøgelsestyper, så er resultatet rimeligt klart.

Find undersøgelsen her: 300.000 danskere har garanteret 0 arbejdstimer


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater