Tyskland efter valget…så kommer de brudte valgløfter!

Efter valget er APK´s broderorganisation i Tyskland kommet med sin vurdering af det netop overståede tyske forbundsvalg og de pågående kansler forhandlinger 

Karikatur af Guido Kühn -Tekst: “Tyskland er, hvis du mandag morgen kommer på cykel til arbejde og straks som det første bliver spurgt om du også laver sort arbejde.”

FDP og De Grønne mødes som forberedelse til koalitionsforhandlinger; Karikatur af Guido Kühn

Udtalelse ved Organisationen til genopbygning af arbejderklassens kommunistiske parti i Tyskland, Arbeit Zukunft

Faktisk stod det allerede før valget klart, at de forskellige partiers løfter ikke ville holde efter valget. Alle involverede herunder deltagerne i valgkampen var bevidste om, at de ikke kunne regere alene og at de derfor slet ikke var flove over at omgå det de havde lovet. Man kunne derfor fremkomme hæmningsløst med alt muligt.

Således kunne SPD, partiet der stod bag Harz IV, med dets ”Leiharbeit” og sociale nedskæringer med succes præsentere sig som ”socialt parti”.
(Red. ”Leiharbeit” er tysk synonym for korttids-ansættelse, deltids-arbejde, vikar-arbejde, daglejere o.lign. arbejdsgiver-flexibillitet)

Det tilbagestående, reaktionære CDU/CSU parti præsenterede sig som ”fornyelsesparti”.
Alt hvad disse to regeringspartnere ikke har gjort under deres mange år i regering skulle nu ”radikalt” sættes i værk. De Grønne der i Baden-Württemberg er blevet et bilparti poserede sig som ”miljøpartiet” . FDP reklamerede med ”Sådan som det er kan det ikke vedblive at være !”, og uden at sige hvad de ville ændre. Udfra dets program står det imidlertid klart, at FDP primært ønsker yderligere at sænke den i forvejen lave skatte ”byrde” for de rige.

Det er forbløffende, at næsten alle borgerlige partier ikke lovede en ”fortsættelse”, men talte om en grundlæggende ændring. Det siger intet om disse partier, der ligefrem har blokeret en sådan ændring og vil fortsætte med at blokere det. Men det udtrykker noget om stemningen i arbejderklassen og blandt folket, hvorfor disse partier iagttager stemningen meget nøje og indretter deres fraser efter det. Det var klart for magthaverne at med løftet ”Alt forbliver som det er” kan man aktuelt ikke vinde et valg. AfD, der var det eneste parti, der indtog denne position  mistede over 20% af deres stemmeandel. Ønsket om forandring vokser i befolkningen og endog om radikale forandringer.

Vanskelig regeringsdannelse?

GLaschet vælger den amerikanske afgang

Laschet klamrer sig til den allersidste mulighed for at komme til magten, Karikatur Guido Kühn

Medierne udbreder sig nu om hvor vanskelig og spændende regeringsdannelsen vil være. Man kan ikke forudse hvem der vil indgå i alliance med hvem, men det er imidlertidig bemærkelsesværdigt at flere industrielle sammenslutninger trommer for en koalition mellem CDU/CSU, De Grønne og FDP, de bemærker dog samtidig at de også kunne leve med en regering bestående af SPD, De Grønne og FDP.
For alle involverede partier giver valgresultatet dog de allerbedste betingelser for at bryde deres valgløfter i al uskyld.

Hvis CDU / CSU, de grønne og FDP går sammen, vil De Grønne sluge skattelettelser for de rige – imod deres udmeldinger – såfremt det er forklædt “økologisk”. Omvendt vil FDP acceptere de heftige afviste “Reguleringer”, hvis det betyder byrden væltes over på det arbejdende folk, f.eks. i form af en forhøjelse af CO2 -skatten og “økologiske” afgifter. Og CDU / CSU vil som “fornyelsespartiet” stille sig i rampelyset. Mottoet: Vi gør jeres liv dyrere og sælger det til jer som en fornyelse! Men før det skal Armin Laschet overleve dolkestødene fra sine “parti-venner”. Den storslåede taber frygter for sin karriere og vil med alle kræfter til magten,  men hans arvinger står allerede klar.

Hvis SPD, De Grønne og FDP bliver enige, vil vi opleve et lignende skuespil omkring valgløfterne. SPD – der stod bag Hartz IV – vil kæmpe “hårdt” for sine sociale krav. Men i sidste ende vil de stemme for FDP’s planer om skattelettelser for de rige i forklædning. Man vil  kunne blive enige om “investeringer i fremtiden”, der ville bringe milliarder til store virksomheder og et par hundrede arbejdspladser til arbejderklassen – med samtidig nedlæggelse af titusinder af arbejdspladser andre steder.
Hvis der larmes nok om de “nye” arbejdspladser, håber man, at tabet af titusinder af job vil gå ubemærket hen. Og naturligvis vil SPD “kæmpe for” et par euro “lettelser” for den fattigere befolkning og samtidig gå med til en forhøjelse af hensyn til De Grønnes CO2 -skat, som netop belaster de fattigste allermest. Således kan FDP hive milliarder frem til de rige, og SPD og De Grønne kan smide et par billige bidder til deres vælgere. Alle tre parter vil hævde, at det er sådan, de “sikrer fremtiden”.

For arbejdende mennesker frembringer begge regerings versioner ikke de fremskridt, og den ændring, de ønsker! Skuffelsen er allerede forprogrammeret. Men ønsket om radikale forandringer vil vedblive med at eksistere og endda stige!

Fagforeningsfolks holdning til valget

DGB jubler over, at betydeligt flere folk fra fagforeningerne end for 4 år siden stemte på SPD, og ​​at SPD klart er foran CDU / CSU i denne henseende. Efter vores mening er dette ikke et tegn på et særlig højt bevidsthedsniveau, men derimod udtryk for succes for fagforeningsledelsernes socialdemokratiske, reformistiske arbejde, der foretrækker klassesamarbejde med virksomhederne frem for en seriøs kamp. Det er imidlertid skræmmende, at AfD (Alternative für Deutschland) får væsentligt mere tilslutning fra folk i fagforeningerne (12,2%) end fra den samlede vælgertilslutning (10,3%). På DGB hjemmesiden er der overhovedet ingen omtale af dette problem.
(https://www.dgb.de/themen/++co++79fb7b60-1f79-11ec-88c8-001a4a160123)
Dette viser imidlertid, at mange arbejdere er bekendt og utilfredse med CDU/CSU, SPD, Grønne og FDP ´s politik og vender sig i mangel af et reelt interesse alternativ over til AfD -demagogerne. Det er skandaløst, at DGB er tavs om denne betænkelige udvikling.

Tilbagegangen for partiet Die Linke

Partiet Die Linke har næsten fået halveret sit stemmeantal og landede på 4,9%. Også hos fagforeningerne har de mistet næsten halvdelen af ​​deres stemmer i forhold til 2017. Hvorfor? Går det så godt for arbejderne, at de ikke længere har brug for progressive repræsentanter i parlamentet? Nej! Det er det modsatte der er tilfældet! Die Linke er imidlertid ikke længere et alternativ for mange arbejdere. Die Linke har været involveret i heftig skyttegravskrig i de sidste par år. Arbejderne var kun marginalt vigtige. Partiets fokus var ofte på konflikter om identitetspolitik, anti-tyske angreb på palæstinensernes kamp eller ukritisk sympati for Rusland og en opblødning af partiets fredspositioner. Således forsvandt spørgsmål om arbejdsløshed, korttids arbejde og uddannelseskatastrofen længere og længere i baggrunden.

Herudover har arbejderne og alle vælgere kune opsamle sig erfaring med Die Linkes politik i praksis. Fordi de allerede har arbejdet i flere forbundsstatens regeringer. I Thüringen har de endda været ministerpræsident i lang tid. Overalt undlod de at holde de løfter de havde haft munden fuld af med valgløfter og det har i stor skala skuffet deres vælgere. Her er det mest forfærdelige eksempel på dette: Siden Murens fald har Berlins Senat solgt over 200.000 statslige lejligheder til private boliggrupper, ofte for et æble og et æg! Fra 2002 var Die Linke med der med en kort afbrydelse. Den største aftale i 2004 var salget af GSW med 65.000 lejligheder til et konsortium af internationale fondsselskaber for 400 millioner euro, dvs. ca. 6.154 euro pr. lejlighed! På det tidspunkt var Harald Wolff fra Die Linke regerende viceborgmester. Die Linke havde ikke anstændighed til at trække sig ud af Berliner Senatet. De klamrede sig til potten. I dag forsøger de at få denne forbrydelse til at gå i glemmebogen ved at støtte ekspropriationsinitiativet. Men de lejligheder, der blev solgt til den laveste pris dengang, skal nu købes tilbage med store omkostninger.

MLPD, DKP?

På deres websted https://www.rf-news.de/2021/kw39/die-wahren-sorgen-der-buergerlichen-pölker skriver partiformanden for MLPD, Gabi Fechtner: “MLPD går derfor styrket ud af sin taktiske offensiv. Giv ikke antikommunismen en chance! ”Og for ægte socialisme. Det har væbnet sig i den ideologiske kamp, ​​og styrket sin tætte alliance med arbejderklassen og vundet organisatorisk styrke.”

Lader vi tallene tale for sig selv: I 2017 modtog MLPD 29.785 stemmer. I 2021 var der kun 17.994! En årsagsanalyse eller selvkritik til disse store tab? Det er der ikke noget af! Fra et parti der kalder sig marxistisk-leninistisk bør man forvente en åben analyse og selvkritik!

DKP modtog endnu færre stemmer end MLPD i 2021: 15.158. Det er lidt mere end i 2017 med 11.558 anden stemmer, men på det tidspunkt stillede DKP også op i færre valgkredse.

I betragtning af klassekampens og de revolutionære kræfters svaghed tænker vi, at småpartikandidatur er problematiske. Kun under bestemte, konkrete omstændigheder kan de bringe bevægelse og fremskridt. For det meste fører de til sparsomme resultater endog til skuffelse og demotivering i klassekampen og blandt revolutionære kræfter. Dette er også en væsentlig årsag til den dårlige resultat fo MLPD og DKP. Hvis man kommer fra valg efter valg med konsekvent ensartede resultater, uden fremskridt, eller endog med tab, tilskynder det tilbagegangen. Det, vi skal bygge op trin for trin, er en front for alle progressive, klassekampsvillige og revolutionære kræfter, der optræder på en bred platform sammen til valget, men også uafhængigt af valg og om vigtige spørgsmål. Dermed kan de tilbyde et seriøst alternativ.

Men vi er dog langt derfra i betragtning af disse organisationers adfærd. Men vi vil fortsat nå ud til dem i den konkrete klassekamp og arbejde for det størst mulige samarbejde.

Efter valget … kampen fortsætter! 

Uanset om det bliver Scholz, Laschet eller hvemsomhelst anden der bliver kansler, skal kampen fortsætte. Den skal endda styrkes. Utilfredsheden, ønsket om radikal forandring hos mange mennesker vil bryde igennem på forskellige fronter. konflikterne i virksomhederne vil intensiveres efterhånden som krisen uddybes. Kampe for at redde vores livsgrundlag, som Fridays for Future, vil stige i lyset af den truende katastrofe. Og med den herskende klasses trang til at intervenere mere internationalt, med indsættelse af flere væbnede styrker, vil kampen for fred, mod våbeneksport og krigsmissioner ikke forsvinde, men vil tværtimod fortsætte.

Der er vores plads, og netop der vil man kunne finde os – i en bred front med alle kæmpende arbejdere, bønder, unge, miljøforkæmpere og krigsmodstandere ! Lad os forberede os på svære tider og kampe.

Organisationen til genopbygning af arbejderklassens kommunistiske parti i Tyskland, Arbeit Zukunft, 30. september 2021

Oversat fra:
Arbeit Zukunft: Nach den Wahlen … kommt das Brechen der Wahlversprechen!

Organisationen til genopbygning af arbejderklassens kommunistiske parti i Tyskland, Arbeit Zukunft er ligesom APK, Arbejderpartiet Kommunisterne tilsluttet Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater