Oktober Radio: Til kamp for rigtige jobs

Byrådet i Århus har indgået budgetforlig i denne uge, og her forklarer de helt konkret, at nyttejobs skam skal overtage rigtige jobs i udliciteret rengøring, plejesektoren og i grønne områder. Kravet er at denne plan skrottes! Der skal oprettes rigtige jobs med rigtig løn og arbejdsforhold. Modstandere mod Kattegatforbindelsen har udgivet en Grønbog med analyser og argumenter. I udsendelsen taler vi om hvor absurd det er at bygge en motorvejsforbindelse direkte fra Østjylland til Sjælland hen over Samsø. FN har holdt generalforsamling, og har afholdt et topmøde om den voksende fødevare ulighed i verden. Vi taler om at løsningen på sult, og for verdens fattige ikke kommer fra verdens stormagter og kapitalismens monopoler, men kommer fra udvikling og selvstændighed.

Statsministeren præsenterede fornylig en reformpakke, hvor hun forklarede at det ikke skal være sjovt at arbejde, og jagten på arbejdsløse og syge nu skal intensiveres. Praktik ordninger og jobtræning skal udvides til ”arbejde på fuld tid”. Det skal ske gennem såkaldte nyttejobs, hvor man skal arbejde for at modtage sin overførselsindkomst. Det stod lidt uklart hvad disse jobs skulle bestå i, men nu har Århus byråd afklaret at det handler om endnu en forklædt sparerunde, hvor eksisterende rigtige jobs nedlægges til fordel for tvangsarbejde uden overenskomst.

Århus Kommune vil oprette 500 nyttejobs eksempelvis på plejeområdet. Og til rengøringsselskaber der har vundet udliciteringer, men har svært ved at finde arbejdskraften til deres lavt betalte nedslidende akkordarbejde. Det kan også være nyttejobs inden for renholdelse af grønne områder.

Det er altså ikke nye jobs, der bliver opfundet her. Der er mennesker, der er sparet og udliciteret væk, som skal erstattes. Lønnen er den halve og der er ingen optjening til dagpenge eller nogen fagforening i ryggen. Det er statsmagtens system af løntrykkerjob af første karat Ingen skal finde sig i at ens job bliver sparet væk og erstattet med et nyttejobs. Det må forlanges, at der etableres job med rigtig løn og rettigheder.

Læs også: Stop regeringens tyveri af dagpengene – Stop tvangsaktivering

FN topmøde om adgang til fødevarer

FN har afholdt et topmøde om fødevaresystemet. Det foregår på den måde, at der bliver lavet en masse rapporter op til topmødet, som egentlig er fuldstændig objektive og seriøse. Og lige før mødet bliver de så lagt lagt ned i skuffen. I stedet kommer der et lillebitte abstrakt, altså hvor der lige er nogle hovedoverskrifter F.eks.: I verden sulter ca. 800 millioner. Mennesker som faktisk går sultne i seng eller er under- og fejlernæret eller ikke har penge nok til at købe mad. I selve produktionen af fødevarer er problemet et gigantik spild. Det estimeres, at næsten en tredjedel går til spilde, før varerne når frem til middagsbordet.

Hele den måde man producerer fødevarer på er med til at give en masse spild, men selvfølgelig er det eneste man taler om folks eget lille madspild, fordi man jo gerne vil gøre det til et individuelt problem. Et andet voksende problem er, at arbejdet i landbruget og fødevaresektoren, er nogle af de dårligste betalte jobs. Der bliver brugt utrolig meget sæsonarbejde, og folk rejser rundt efter arbejdet som en slags nomader uden eget hjem, med lange arbejdsdage, dårlig løn og dårlige arbejdsforhold.

Klimakrisen er med til at gøre alting værre. Der er masser af steder, hvor jorden bliver svær at dyrke, fordi landene ikke har udviklet industrier. Den kapitalistiske industriproduktion, er kerneproblemet, ikke industrialiseringen i sig selv, men det at fattige lande ikke har adgang til ordentlig industrialisering. Der er ingen traktorfabrikker i Afrika, som der egentlig er et stort behov for. FNs topmøde giver ingen svar, den kamp må folkene og arbejderklassen tage i egne hænder.

Link til FN fødevaretopmøde

Vi spiler Christianias Kampsang med Lone Kellerman, i anledning af fristadens 50 år.

Kattegatforbindelse Nej Tak!

Modstanderne mod Kattegatforbindelsen har i fællesskab udgivet en grønbog med analyser og argumenter imod motorvejsprojektet.

Modstanderne kritiserer både gigantprojektets påvirkning af klima og miljø, støj og trafikforøgelsen, men går også skarpt ind i diskussionen om de økonomiske følger og manglende demokratisk inddragelse i projektet.

Rigtig mange modstandere mener ikke, at de ”nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark”, står mål med de ødelæggelser, som en ny motorvej tværs over Danmark vil medføre. En Kattegat bro vil få vidtrækkende konsekvenser for landet, udover for de direkte berørte områder.

Find Grønbogen her: Kattegatforbindelse – Nej tak

Find podcasten her:

Noter:

Budgetforlig 2022 i Århus

”500 af de 1000 nytteindsatser oprettes som nyttejobs. De omfattede borgere udgør et rekrutteringspotentiale for de velfærdsområder, der aktuelt – og på sigt – har væsentlige rekrutteringsudfordringer. Indsatsen vil også gennem indgåelse af partnerskabsaftaler kunne målrettes private virksomheder med rekrutteringsudfordringer – herunder også kommunens leverandører, hvor der ikke mindst vurderes at være rigtig gode muligheder for nyttejobs i forbindelse med indkøring af nye aftaler på rengøringsområdet. Rammerne for nytteindsatsen er således både private virksomheder og den kommunale forvaltning, primært velfærdsområderne, på pleje- og omsorgsområdet (ufaglærte plejejobs, køkkenmedhjælp mv.) daginstitutioner (medhjælper og rengøring mv.). Dertil kommer natur/miljø-området (pleje og renholdelse af grønne områder, entreprenør mv.). Derudover vil der være mulighed for forskellige nytteindsatsområder, fx på klimacafeer, skoler, kantiner mv. Sideløbende med opkvalificeringsindsatsen vil der være sprogundervisning for de borgere, der har behov for dette.”

Budgetforlig 2022 i Århus

Debatten om Kattegatforbindelsen har stået på i årtier

I januar 2009 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative aftalen om ”En grøn transportpolitik”.

Parterne blev enige om at gennemføre en række strategiske analyser, der skulle bidrage til at afdække investeringsbehov og udbygningsmuligheder for vej- og baneinfrastrukturen på den anden side af 2020. Vejdirektoratet har udarbejdet en såkaldt ‘udvidet screening,’ Der er sat 60 mio. kr. af til en forundersøgelse der alene har til formål at danne grundlag for en politisk diskussion om projektet og en eventuel beslutning om at lave en VVM-undersøgelse til minimum en kvart mia.

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021.

Byggestart forventeligt i 2027-2028. En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne